Загальна характеристика

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІТЕРАТУРИ АНТИЧНОСТІ

Антична література хронологічно не є першою. Причина того, що ми вивчаємо її першою, криється в тому, що давні літературні пам'ятки відкривали навпаки, тобто від більш пізніх до ранніх. Антична література є найдавнішою європейською літературою, тому вона впливає на всю іншу літературу.                                                                                                                                  Антична література - перший щабель у культурному розвитку світу, тому вона й впливає на всю світову культуру. Це помітно навіть у побуті. Багато предметів також називаються античними словами. Більша частина архітектури так чи інакше несе в собі елементи античності.  Назви античних героїв часто використовуються для назв кораблів. Іноді це виглядає дуже символічно. Так, наприклад, Наполеона везли в послання на крейсері «Беллерофонт». Беллерофонту було доручено вбити химеру. (Химера - чудовисько, що складається із дракона, кози й лева). До речі, тут відбиті відмінності між сприйняттям стародавніх греків і нас - нам вона б здалася страшним  чудовиськом, а Беллерофонт спочатку нею замилувався. Все-таки він її вбив, а опісля так загордився своєю перемогою, що захотів піднестися на Олімп до богів. Його скинули на землю, він утратив розум і скитався по землі, поки над ним не зглянувся Танатос. 

Образи античної літератури входять у сучасну літературу, у них ховається глибокий зміст. Іноді вони входять у крилаті вислови. Античні міфологічні сюжети часто переробляються й знову використовуються.

Чому все-таки «антична культура»? Уперше термін «античність» вживають гуманісти Епохи Відродження. Вони починають створювати подобу системи міфів й історії, починають вести перші непрофесійні поки розкопки. Слово «античний» походить від латинського слова «antikqus» - древній, і використовується до цих пір.

У Давньогрецької культури свої корені. Предтечами є Крито-Мінойська (або Крито-Мікенська) культура. Учені сперечаються про давніх мешканців Криту - тому виникають різні назви. Англійський археолог Артур Еванс відкрив критську культуру. До цього розкопки на Криті намагався вести відомий Генріх Шліман, але йому не вистачило грошей, щоб купити територію для розкопок. Артур Еванс відкрив Кносський палац, а, отже, Крито-Мінойську цивілізацію, тому що в цьому палаці була знайдено безліч доказів її існування. Існують різні версії загибелі цієї цивілізації, але багато вчених сходяться в думці, що провиною був стихійний катаклізм.

У палаці знайшли глиняні таблички з письменами двох різних типів, тобто вже існувала писемність. Крім того, там знайшли древню опалювальну й каналізаційну систему, а також базу для багатьох міфів, наприклад, лабіринт мінотавра - підземні приміщення палацу. Слово «лабіринт», відбулося від слова «labris» - обоюдогостра сокира, жертовна зброя жерців. Під час жертвоприносини жрець одягав маску бика - мінотавра. Тобто міф про Тезея, що переміг мінотавра, говорить про скинення Афінами ярма Криту.

Чому «Мікенська»? У Мікенах Генріх Шліман знайшов аналогічні глиняні таблички з письменами, що свідчило про письмове сполучення між Грецією і Критом.

Античність часто називають дитинством людства. Часто це твердження невірно приписують Карлу Марксу. Причина такої назви в тому, що антична література найчастіше наївна й описова. Вона звертається до джерел людської свідомості, зображує людину поза суспільством. А не можна забувати, що для Древньої Греції притаманний рабовласницький лад, що б не говорили про демократію. З п'ятисот тисяч жителів Афін, вільними були тільки сто тисяч, і тільки половина з них мала право голосу, тому що інші були вихідцями з інших полісів. Перикл - засновник афінської демократії. Він правил Афінами фактично 30 років, але його син від другого шлюбу так і не став повноправним громадянином, тому що друга дружина Перикла (відома письменниця Аспазія) була уродженкою іншого міста. Але в античних творах жодна особистість не зв'язана класовою регламентацією, тому мистецтво Древньої Греції дає почуття волі.

В античній культурі вперше з'являється одухотворений людський образ, поставлений у центрі, тому що до цього центром усього мистецтва була не людина. Наприклад, у малюнках первісних людей тварини зображувалися величезні й барвистими, а люди схематично маленькими. У древніх єгиптян зображення фараонів були в неживих масках, а царське військо також було дивно напівсхематичним.

Існувало чотири давньогрецьких говори. Різні літературні жанри розвивалися в різних діалектах. Найдавніший говір – ахейський (у часи Гомера в цього говору вже не залишалося носіїв). Еолійський говір існував у острівній Греції, там уперше з'явилася лірика. Іонійський говір був поширений у континентальній Греції й у колоніях на узбережжі Малої Азії, він дав початок епічній поезії. З іонічного діалекту з'являється аттичний говір - використовується в Афінському полісі й у діловій мові. Доричний говір – у Південній Греції, він становить основу хорових пісень й театру.

Література античності пройшла кілька етапів:

1. Архаїчний період (7 століття до нашої ери - 5 вік до нашої ери). Характерно: гострота в соціальному відношенні, тому що йде руйнування родової громади й становлення полісів. У громаді на чолі стояв цар, потім родова знать, у полісі походження не мало значення. Ніцше називає цей період трагічним.

Розвивається усна народна творчість, але в грецькій міфології відсутні казки. Із грецьких казок до нас дійшла тільки одна, та й про неї ведуться суперечки, чи не була вона більш пізньою вставкою. Вона дійшла до нас у складі «Метаморфоз» Апулея - «Казка про Амура і Психею». У грецькому мистецтві казку витісняє міф, у нього найбільш значима роль. Також розвивається байка, що охоплює величезний конгломерат. Езоп - родоначальник байок, він виходець із Малої Азії. З'являються епічні, архаїчні, героїчні поеми, з яких до нас дійшли тільки гомерівські. Про інші ми можемо судити тільки з уривків. На зміну Гомеру приходить дидактичний епос Гесіода, що бажає утримати старі моральні норми. У цей же період з'являється й архаїчна лірика.

2. Класичний (аттичний) період. У цей час центр культурного життя перебуває в Афінах. Після Греко-перської війни почався розвиток Афін, які незабаром стало прикладом для всієї Греції. Розвивається театр драматургії, вважається, що театр завжди розвивається в трагічну епоху. Спочатку з'являється трагедія, потім комедія. Розвивається лірика й ораторське мистецтво, риторика. У четвертому столітті починає розвиватися проза. Спочатку з'являється історична проза, потім філософська.

3. Елліністичний період (з 4 століття до нашої ери по 1 століття до нашої ери). У цей період Греція завойовується спочатку Філіпом, потім Олександром Македонським. Полісна система віджила себе. В Олександра є велика ідея - нести грецьку культуру варварам. З'являється поняття «космополіт». Потім Олександр розуміє, що грецька культура – не єдина конкурентноздатна у світі. Еллінізм - симбіоз грецької й інших культур. Культурний центр переноситься в Єгипет, в Олександрію. Там виникає гуманітарна наука.

Характерна пильна увага до людини. Розвиваються малі жанри лірики, наприклад, епіграма. Втрачає значення висока комедія, з'являється новоаттична комедія про родину, про дім. У самому кінці періоду з'являється грецька повість або грецький роман.

4. Період грецької літератури епохи римського панування (1 століття до нашої ери - 476 рік нашої ери). Приклад: Апулей «Золотий осел (Метаморфози)». Розвивається історичне знання, наприклад, «Життєписи» Плутарха.

Описание: zeus

                             Грецька міфологія

У грецькій мові існує три слова для позначення поняття «слово» - «епос», «логос» й «мютосміф». Епос - слово вимовлене, мова, оповідання. Логос - слово в науковій, діловій мові, риториці. Мютос - слово-узагальнення. Тобто міф - це узагальнення в слові почуттєвого сприйняття життя.

Дуже довго міфологія залишається єдиною формою суспільної свідомості. Потім з'являється  релігія, мистецтво, політика, наука. Сутність грецької міфології зрозуміла тільки за урахування особливостей первіснообщинного ладу греків. Греки сприймали світ як одну велику родову громаду, спочатку матріархальну, потім патріархальну. Тому в них і не виникає ніяких моральних сумнівів, коли вони чують міф про Гефеста - коли слабку дитину скидають зі скелі.

Міф не релігія, тому що він з'явився до поділу віри й знання. Кожна релігія встановлює культ (дистанція між богом і людиною). Це не казка, тому що казка - це завжди свідомий вимисел, її складають, але не вірять. Міф набагато древніший. Казка часто використовує міфологічне світосприймання. У казці багато чарівного, умовне місце дії, а в міфі все конкретно. Це не філософія, тому що філософія завжди прагне пояснити, вивести певну закономірність, а в міфі все сприймається як безпосередня даність - запам'ятати, а не пояснити.

Періодизація міфів:

 1. Докласична (архаїчна). (3 тисячоріччя до нашої ери).
 2. Класична (олімпійська).
  • рання класика
  • пізній героїзм (кінець 3 тисячоріччя - 2 тисячоріччя).
 3.  Післякласичний період (самозаперечення) (кінець 2 тисячоріччя - початок 1 тисячоріччя - 8 вік до нашої ери).

Докласична  епоха. (Архаїчна епоха).

Від слова «архес» - початок. Доолімпійська, дофессалійська епоха (Фессалія - область у Древній Греції, де розташовується Олімп). Хтонічна епоха, від слова «хтонос» - земля, тому що обожнювалася насамперед земля - Гея. Тому що на чолі всього стояла мати-земля, тож це матріархальна міфологія. Поклонялися фітаморфним (рослинним) істотам і зооморфним (тваринним), а не антропоморфним (людиноподібним). Зевс - це дуб, Аполлон - лавр, Діоніс - виноградна лоза, плющ. У Римі - фігове дерево, смоківниця. Або Зевс - бик, Афіна («совоока») - сова й змія, Гера («волоока») - корова, Аполлон - лебідь, вовк, миша. Чудовиська – це тератоморфні істоти (потвори), наприклад, Химера, і міксантропічні істоти (покручі людини з тваринами: сирени, сфінкс, єхидна, кентавр).

Естетичний ідеал у ту епоху: стихія, що б'є через край, а не простота й гармонія.
Космогонічні міфи - міфи про походження світу й перших богів. Перший тип таких міфів: усе має початок з Хаосу - величезної розверстої пащі, що позіхає. Другий міф (пелазги): спочатку був океан, потім на поверхні океану танцює богиня Еврінома, і народжується все живе.

Відповідно до  одного з космогонічних міфів, з Хаосу з'явилася Гея - земля, Тартар - прабатько всіх чудовиськ, Уран - небо й Ерос. Від Геї й Урана з'явилися циклопи й гекатонхейри (неприборкана сила) - перше покоління богів. Друге покоління: титани й титаніди (старший титан - Океан, молодший - Крон, Хронос (всепоглинаючий час)). Крон хитрістю скинув Урана в Тартар - приспав його зіллям. Уран прокляв Крона, його повинна була очікувати та ж доля. Крон, щоб цього уникнути, проковтнув п'ять дітей своєї дружини Реї. Реї стало жаль дітей, вона пішла за порадою до Геї й Урана. Рея замість дитини дала Крону камінь у пелюшках. Зевса відправили на острів Крит, там його охороняли курети (жерці), німфи й коза Амалфея. Коли він виріс, він приспав Крона й змусив його виплюнути спочатку камінь, потім Посейдона, Аїда, Деметру, Гестію й Геру.

Титаномахія - битва богів і титанів за владу над світом. У класичній міфології діє друге покоління олімпійців.

Класична міфологія. (Олімпійська, фессалійська, антропоморфна, патріархальна).

А) Рання класика. У ній дві теми - боротьба із чудовиськами й встановлення космосу (упорядкованості). Боги породжують героїв, що мають допомогти їм у боротьбі із чудовиськами.

Герой - прабатько, дитя богів і людей. Герой прагне зробити подвиг, щоб здобути собі безсмертну славу.

Молодше покоління олімпійців - Гефест, Афіна (з голови Зевса, розум, мудрість і справедлива війна), Арес (несправедлива війна), Аполлон (світло, мистецтво, пророцтво, ілюзії), Артеміда (полювання, місяць), Афродіта. Кілька версій появи Афродіти - її мати Діона, вона з'явилася з морської піни або із крові Урана. Гермес, Геба, Ніка.

Мойри – уявлення греків про долю. Три мойри, старша пряде нитку людського життя, середня - із закритими очами встромляє руку в глечик і дістає жереб. Мойри не несуть у собі фатального, а персоніфікують долю.

Герої розділяються на кілька типів. Є герої загальгрецького значення: Геракл, Ясон, Тесей. Є більш локальні. Деякі герої зробили подвиги сили (архаїчні герої - Геракл, Ахілл, Тесей). Є культурні - зробили щось суспільно корисне, створили суспільні норми або вчили греків творенню. Приклад - Тріоптолем, що дав притулок Деметрі, і вона навчила його вирощувати хліб. Дедал - винайшов слюсарні інструменти. Інтелектуальні герої - Едіп, розгадав загадки та Одіссей - межовий герой, інтелект і сила.

Насамперед у цей період відбуваються подвиги сили - знищення чудовиськ. Мотивація вчинків - герої шукають вічної слави, тому що їм відмовлено у вічному житті. Але це з'явиться й у пізньому героїзмі.

Б) Пізній героїзм. Міняються стосунки з богами, це викликано соціальними процесами. Важка епоха, ідуть у минуле родові взаємини. Раніше на чолі стояв цар, знатна людина. На чолі стають завдяки розуму. З'являються міфи про родове прокляття, щоб це пояснити. Міфи про провину першопредка, з поколіннями вина накопичується. Грек не мислив себе поза колективом, тому рід осмислювався ним як щось неподільне, тому всі якості бачилися у всіх членів роду. Спокуту не може одержати ніхто. Приклад: Танталіди - Атріди. Є ще прокляття Лабдакідів.

Крім родових проклять виступають міфи про змагання смертних і безсмертних. Усвідомлюється цінність своєї особистості. З'являються жінки-героїні. Гармонія перемагає стихійність, але не завжди справедливо.

Післякласичний період (самозаперечення). У цей період з'являються міфи про загибель кращих родів Еллади - міфи про війни (Троянська, Фіванська). Міфи про світові катастрофи - Атлантида. Міфи про Прометея й Діоніса. Стара думка: олімпійці - зосередження справедливості. Нова: це не зовсім так. Культ Діоніса з'явився пізно. Виноград став вирощуватися в 8-7 столітті до нашої ери. Доля Діоніса співзвучна долі еллінів. Діоніс персоніфікує ще й стихійні сили природи. У фігурі Діоніса грек узагальнював свої уявлення про трагізм життя. За походженням Діоніс - не бог. Народився у Фівах, мати - Семела, на ньому лежить родове прокляття Кадма. Діоніс - улюбленець середнього класу, мало місце зіткнення з культом Аполлона. Діоніс – покровитель театру й трагедії.

Описание: gomer 

                            Гомерівський епос

        Автором двох епічних поем «Іліада» й «Одіссея» традиційно вважається Гомер. Авторство не доведене, як не доведене і його існування. Він стає легендою вже в античності. Майже всі поліси сперечаються про право вважати себе його батьківщиною. Епічна поезія виникла в 10 столітті до нашої ери, поезія Гомера - рубіж 9 й 8 століття. Це перші письмові твори, з яких почалася європейська література. Швидше за все, це не початок традиції - автор посилається на попередників і навіть включає в текст уривки з поем-попередників. «Одіссея» - Демодок, Фамір Фракійський. Потім на гомерівські поеми з'являються пародії - «Батрахоміомахія» - боротьба жаб і мишей.

Для античності не характерне звичайне визначення «епосу». «Епос» - «мова, розповідь». Він з'являється як форма побутової розповіді про важливі для історії племені або роду події. Завжди поетичне відтворення. Предмет зображення - історія народу на базі міфологічного сприйняття. В основі художніх древніх епосів лежить велична героїка. Герої епосів персоніфікують собою цілі народи (Ахілл, Одіссей). Герой завжди сильний силою свого народу, персоніфікує як краще, так і гірше у своєму народі. Герой гомерівських поем живе в особливому світі, де поняття «всі» й «кожен» означають те саме.

Досліджуючи мову гомерівських поем, учені прийшли до висновку, що Гомер був вихідцем з іонійської аристократичної родини. Мова «Іліади» й «Одіссеї»» - штучний піддіалект, на якому в житті ніколи не говорили. До 19 століття панувала точка зору, що зміст обох поем - це поетичний вимисел. В 19 столітті заговорили про реальність подій, після того як дилетантом Генріхом Шліманом була відкрита Троя (в останній чверті 19 століття).

Генріх Шліман народився в 1822 році в Німеччині в родині бідного пастора. На своє семиріччя він одержав барвисту енциклопедію міфів і після цього заявив, що знайде Трою. Він не одержує освіти. Історія його юності дуже бурхлива: він наймається на шхуну юнгою, шхуна зазнає аварії, Шліман потрапляє на незаселений острів. В 19 років він прибуває в Амстердам і влаштовується там працювати дрібним клерком. Виявляється, що він дуже здібний до мов, тому незабаром відправляється в Санкт-Петербург, відкриває свою справу - поставки хліба в Європу. В 1864 році він закриває свою справу, а всі гроші використовує на відкриття Трої. Він їде в ті місця, де вона могла б бути. Увесь учений світ робив розкопки в Бунарбаші в Туреччині. Але Шліман орієнтувався на гомерівські тексти, де було сказано, що троянці кілька разів на день могли ходити на море. Бунарбаші було занадто далеко від моря. Шліман знайшов мис Гіссарлик і з'ясував, що реальною причиною троянської війни була економіка - троянці стягували завелику плату за прохід через протоку. Шліман вів розкопки по-своєму - не розкопував шар за шаром, а розкопав відразу всі шари. Аж унизу (шар 3А) він знайшов золото. Але він боявся, що його непрофесійні робітники розкрадуть його, тому велів їм іти святкувати, а сам із дружиною переніс золото в намет. Найбільше Шліман хотів повернути Греції колишню велич, відповідно й це золото, що він вважав скарбом царя Пріама. Але за законами скарб належав Туреччині. Тому його дружина - грекиня Софія - сховала золото в капусту й перевезла через кордон.

Довівши усьому світу, що Троя реально існувала, Шліман насправді її знищив. Пізніше вчені довели, що потрібний часовий шар був 7А, цей шар Шліман зруйнував, дістаючи золото. Потім Шліман вів розкопки в Тірінфі й відкопав батьківщину Геракла. Потім розкопки в Мікенах, де він знайшов золоті ворота, три гробниці, які він вважав похованнями Агамемнона (золота маска Агамемнона), Кассандри й Клітемнестри.  Він знову помилився - ці поховання відносилися до більш раннього часу. Але він довів існування найдавнішої цивілізації, тому що виявив глиняні таблички з письменами. Також він хотів вести розкопки на Криті, але в нього не вистачило грошей викупити пагорб. Зовсім безглузда кончина Шлімана: він їхав додому на Різдво, простудився, упав на вулиці, його відвезли в притулок для бідних, де він замерз до смерті. Ховали його пишно, за труною йшов сам грецький король.

Аналогічні глиняні таблички були знайдені на Криті. Це доводить, що дуже давно (12 століття до н.е.) на Криті й у Мікенах була писемність. Учені називають її «лінійне до грецьке доалфавітне складове письмо», причому існує дві різновидності: а й б. А не піддається розшифровці, Б розшифрували. Знайшли таблички в 1900, а розшифрували вже після Другої світової війни. Франц Зіттині розшифрував 12 складів. Прорив зробив Майкл Вентріс, англієць, що припустив, що за основу треба брати не критський, а грецький діалект. Так він розшифрував майже всі знаки. Перед ученим світом постала проблема: чому в момент свого розквіту на Криті писали по-грецьки? Точно визначити дату знищення Трої спочатку спробував Шліман - 1200 р. до н.е. Він помилився всього на десять років. Сучасні вчені встановили, що її зруйнували між 1195 й 1185 роком до н.е.

Носіями гомерівського мови вважаються дві категорії людей: аеды й рапсоди. Аеды - оповідачі казок, творці поем, напів-імпровізатори, у них високе положення в суспільстві, тому вони мали право щось змінювати в поемах. Гомер згадував про Демодока й Фаміра Фракійского. Мистецтво аедів таємниче, тому що дуже складно запам'ятати таку кількість тексту. Мистецтво аедів кланове, кожен клан мав власні секрети запам'ятовування. Відомі деякі родини: Гомеріди й Креофіліди. Найчастіше вони були сліпі, «Гомер» - виходить, сліпий. Це ще одна причина того, що багато хто вважають, що Гомера не існувало. Рапсоди - тільки виконавці, не могли що-небудь міняти.

Стосовно епосу поняття фабули й сюжету сильно розрізняються. Фабула - природний прямий часовий зв'язок подій, складова змісту дії літературного твору. Фабулою гомерівських поем є троянський цикл міфів. Він зв'язаний майже з усією міфологією. Сюжет локальний, але часові рамки невеликі. Більшість мотивувань учинків героїв перебуває за рамками твору. Про причини троянської війни написана поема «Кіпрії».

Причини війни: Гея звертається до Зевса із проханням очистити землю від частини людей, тому що їх стало занадто багато. Зевсу загрожує доля діда й батька - бути скинутим власним сином від богині. Прометей називає богиню Фетіду, тому Зевс терміново видає її заміж за смертного героя Пелея. На весіллі з'являється яблуко розбрату, і Мом - злослівний радник – радить Зевсу використати Париса.

Трою інакше називають царством Дардана або Іліоном. Дардан - засновник, потім з'являється Мул і засновує Іліон. Звідси назва поеми Гомера. Троя - від Троса. Іноді Пергам, за назвою палацу. Один із царів Трої - Лаомедонт. При ньому побудувалися стіни Трої, які неможливо зруйнувати. Цю стіну будували Посейдон й Аполлон, люди над ними сміялися, Лаомедонт обіцяв нагороду за роботу. Еак добре ставився до богів, тому він побудував Скетські ворота - єдині, які можна зруйнувати. Але Лаомедонт не заплатив, боги розгнівалися й прокляли місто, тому воно приречене на загибель, незважаючи на те, що це улюблене місто Зевса. У війні вціліють тільки Анхіз й Еней, які не з роду Лаомедонта.

Єлена - внучка Немезиди, богині відплати. В 12 років її викрав Тесей. Потім усі хотіли взяти її в дружини, Одіссей порадив батькові Єлени дати їй вибрати самій й взяти з наречених клятву допомогти родині Єлени у випадку лиха.

«Іліада» охоплює події протягом незначного періоду часу. Це усього 50 днів останнього року війни. Це гнів Ахілла і його наслідки. Так поема й починається. «Іліада» - військово-героїчна епопея, де центральне місце займає розповідь про події. Головне - гнів Ахілла. Аристотель писав, що Гомер геніально вибрав сюжет. Ахілл - особливий герой, він заміняє собою ціле військо. Завдання Гомера - описати всіх героїв і побут, але Ахілл затьмарює їх. Тому Ахілла треба вилучити. Усе визначається однією подією: у земному плані все визначається наслідками гніву Ахілла, у небесному - волею Зевса. Але його воля не всеосяжна. Зевс не може розпорядитися долями греків і троянців. Він використає золоті терези долі - долі ахейців і троянців.

Композиція: чергування земної й небесної лінії сюжету, які до кінця змішуються. Гомер свою поему на пісні не розбивав. Уперше її розбили олександрійські вчені в третьому столітті до нашої ери - для зручності. Кожну главу назвали за буквами грецького алфавіту.

У чому причина гніву Ахілла? За 10 років вони розорили багато навколишніх полісів. В одному місті вони захопили двох бранок - Хрисеїду (дісталася Описание: herkulesАгамемнону) і Брисеїду (дісталася Ахіллу).

У греків починає формуватися свідомість цінності своєї особистості. Гомер показує, що родова колективність іде в минуле, починає формуватися нова моральність, де на перший план виходить уявлення про цінність власного життя.

Поема закінчується похоронами Гектора, хоча по суті доля Трої вже вирішена. У плані фабули (міфологічної послідовності подій) «Одіссея» відповідає «Іліаді». Але вона оповідає не про військові події, а про мандрівки. Учені називають її: «епічна поема мандрівок». У ній оповідання про людину витісняє розповідь про події. На перший план виходить доля Одіссея - прославляння розуму й сили волі. «Одіссея» відповідає міфології пізнього героїзму. Присвячена останнім сорока дням повернення Одіссея на батьківщину. Про те, що центром є повернення, свідчить початок.

Композиція: складніша, ніж у  «Іліаді». Події в «Іліаді» розвиваються поступально й послідовно. В «Одіссеї» три сюжетних лінії: 1) боги-олімпійці. Але в Одіссея є мета й ніхто не може йому перешкодити. Одіссей виплутується із усього сам. 2) власне повернення - тяжкі пригоди. 3) Ітака: два мотиви: події сватання й тема пошуків Телемахом батька. Деякі вважають, що Телемахія це пізня вставка.
В основному  все-таки цей опис мандрівок Одіссея, причому в ретроспективному плані. Події визначаються ретроспекцією: вплив подій давнього минулого. Уперше з'являється жіночий образ, рівний чоловічому - Пенелопа, многомудра - гідна дружина Одіссея. Приклад: вона пряде похоронний покрив.
Значення гомерівських поем закладено в моральних цінностях, вони їх нам представляють. У цей час саме формувалися уявлення про моральність. Героїзм і патріотизм - не головні цінності, які цікавлять Гомера. Головне - проблема сенсу людського життя, проблема цінності людського життя. Тема людського боргу: перед батьківщиною, перед плем'ям, перед предками, перед померлими. Життя у всесвітньому масштабі представлене як вічнозелений гай. Але смерть не привід для горя - її не можна уникнути, але треба гідно зустріти. Формуються уявлення про людську дружбу: Одіссей і Діомед, Ахілл і Патрокл. Всі вони врівноважені. Проблеми - що є боягузтво? Хоробрість? Вірність дому, народу, чоловіку? Вірні дружини: Пенелопа, Андромаха.

Як уже говорилося раніше, у гомерівських героях збиралися узагальнені риси всього народу, що вони представляли. Образи воїнів відрізнялися різноманіттям. У Гомера ще не було уявлення про характер, але у нього немає двох однакових воїнів. Вважалося, що людина вже народжується з певними якостями, і протягом життя нічого змінитися не може. Цей погляд змінюється тільки в працях Теофраста - учня Аристотеля. Дивна моральна цілісність гомерівської людини. У них немає рефлексії або роздвоєності - це в дусі гомерівського часу. Доля - це доля. Тому приреченості немає. Учинки героїв не пов'язані з божественним впливом. Але існує закон подвійної мотивації подій. Як народжуються почуття? Легше всього пояснити це божественним втручанням. Талант Гомера: сцена з Ахіллом і Пріамом.

Набір якостей у кожного воїна однаковий, але образи унікальні. Кожна з діючих осіб виражає яку-небудь одну сторону національного грецького духу. У поемі є типи: старці, дружини й т.д. Центральне місце займає образ Ахілла. Він великий, але смертний. Гомер хотів зобразити поетичний апофеоз героїчної Греції. Героїзм - усвідомлений вибір Ахілла. Епічна доблесть Ахілла: хоробрий, сильний, безстрашний, войовничий клич, швидкий біг. Щоб герої були різні, кількість різних якостей різна - індивідуальна характеристика. Ахілл імпульсивний. Характеристика Гомера: він уміє складати пісні й співає їх. Другий по силі воїн - Аякс Великий. У нього надмірно багато честолюбства. Ахілл швидконогий, Аякс неповороткий, повільний. Третій - Діомед. Головне у ньому - повна безкорисливість, тому Діомеду дарується перемога над богами. Епітети: в Ахілла й Одіссея більше 40. У битві Діомед не забуває про господарство. Проводирі походу зображені в суперечності з епічними законами. Автори епосу пишуть об'єктивно. Але в Гомера багато епітетів в улюблених героїв. В Атридів епітетів мало. Діомед дорікає Агамемнону «Доблесті ж не дав тобі (Зевс)». Інше ставлення до Нестора, Гектора й Одіссея. Гектор - один з улюблених героїв Гомера, він розумний і миролюбний. Гектор і Одіссей не сподіваються на богів, тому Гектору властивий страх, але цей страх не впливає на його вчинки, тому що Гектор має епічну доблесть, що включає в себе епічний сором. Він відчуває відповідальність перед народом, що захищає.

Прославляння мудрості. Старці: Пріам і Нестор. Нестор пережив три покоління людей. Нова мудрість: інтелект Одіссея. Це не досвід, а гнучкість розуму. Ще Одіссея відрізняють: всі герої прагнуть до безсмертя - йому воно двічі пропонується, але він міняє його на батьківщину.

Гомер уперше дає нам досвід порівняльної характеристики. 3 пісня «Іліади»: Єлена розповідає про героїв. Порівнюються Менелай й Одіссей.

Образ Єлени в «Іліаді» - демонічний. В «Одіссеї» ж вона домогосподарка. Описується не її зовнішність, а реакція старців на неї. Про її почуття ми знаємо дуже мало. В «Одіссеї» вона інша - нічого таємничого немає.  

Гомерівські поеми завжди оповідають про давнину. Грек песимістично дивився в майбутнє. Ці поеми покликані запам'ятати золотий час.

Гесіод і проблеми дидактичного епосу.

Гомерівський епос - продукт патріархальних відносин. Це світосприймання члена громади. «Іліада» починається сваркою Агамемнона й Ахілла - ідеологія громади йде в минуле, з'являється нове уявлення про світ. Етика взаємин незабаром піде в минуле. Кінець 8 - початок 7 століття до н.е. - бурхливий розвиток поліса. Приватне життя городянина - землеробство. У місті складаються інші економічні відносини, з'являються класи й гроші, світогляд городянина стає іншим. Праця, що цінувалася в громаді, у місті стає уділом рабів - чимось принизливим. У місті класичне рабство, людина - річ, спосіб добування грошей. У місті престижні ремесла. Частина людей приймає нову ідеологію, а частина людей, включаючи Гесіода, намагається повернути минуле. Насамперед, це Північна Греція - Беотія, землеробський край, там люди намагалися удержати золоте століття. Дидактичний епос наставляє.

З погляду форми він схожий на гомерівський епос. Але автор тяжіє над усім, він повчає, тому це нудно для сучасної людини. Гомер і Гесіод - два полюси в художньому погляді на життя греків. Гомер аристократичний з погляду героїчної архаїки - оспівує царів і героїв, Гесіод патріархальний, виражає патріархальну селянську точку зору.

8 - 7 століття до нашої ери - починається поворот від міфологічного сприйняття світу до наукового тлумачення. Поеми Гесіода - саме момент переходу. Головний представник - Гесіод. Походив з відсталої древньої Беотії, син заможного селянина. Він зберіг патріархальні уявлення про життя. Одержав гарну освіту - ми знаємо біографію Гесіода, на відміну від Гомера. Гесіод розповідає про себе як приклад. Гомер не став би на своєму прикладі давати повчання. Гесіод - рапсод. Село його біля підніжжя гори Гелікон. Гесіод підкреслює, що свій талант він одержав від муз. Основні твори – «Теогонія» й «Праці та дні». Йому приписують ще кілька творів.

Особистість Гесіода може бути впізнана із творів. Особистість жовчна, мізантроп, горда людина, не визнає чужої думки, завжди вважає себе правим, не терпить заперечень - тому він самотній.

«Теогонія» - це перша спроба осмислення всього сущого, осмислення всього, що відбувається й історії світу. У Гесіода вперше поставлене завдання, не властиве міфології - пояснення навколишнього світу, дії тих сил, з якими зіштовхується людина. У поемі про походження богів немає нічого про вихваляння богів. Боги й люди - дві нерівні конфронтуючі сили. Поняття «заздрість богів» вводить Гесіод. Він дає цьому пояснення.

«Праці й дні» пов'язана з життям Гесіода. Привід створення - брат Перс неправедно одержав частину спадщини й прогуляв її. Гесіод свою малу частину примножив, Перс попросив поділитися, але Гесіод замість цього написав йому поему про працю. Чотири частини. Перша - умовляння до брата разом з пасажами про несправедливості, наприклад, царів-дароядців. У це поняття входять і судді, і інші посади. Друга частина - ряд наставлянь і сентенцій морального характеру, як потрібно жити. Третя частина - про землеробську працю, це керівництво. Четверта частина - про мореплавство. Одна із центральних тем - тема багатства й бідності, вона вирішується з моральної точки зору. Гесіод уперше піднімає цю тему - соціального розшарування в часи Гомера майже не було, у Гесіода сильніше. Гесіод зауважує, що поводження людини залежить від кількості грошей. «Сором за злиденністю слідом іде, за багатством же - сміливість». Розділяє суспільство на дві частини: дароядці й пастухи. Під пастухами Гесіод розуміє середніх селян - хліборобів, ремісників. Ремісників Гесіод не любить, як породження нового міського життя. Установлення дистанції між людьми й богами: вони збираються в місті Мікени поговорити про жертвоприношення. Питання про частини тварин - Прометею наказано їх поділити. У першу купу він поклав все їстівне й прикрив брудною шкірою. Друга купа - усяка гидота, прикрита салом. Всевідаючий Зевс указав на другу купу. Ще один момент - Гесіод міркує про каталізатор громадського життя, що змушує краще трудитися й краще жити. Двигун життя за Гесіодом - боротьба, він називає її Ерідою. Одна Еріда - розбрат, у Гесіода вона - змагання. У Геракліда є сентенція: «Життя є війна протилежностей». Це нагадує філософію Гесіода.

Спостереження Гесіода над життям песимістичні. У Гомера життя гарне, яскраве. У Гесіода – суцільні нещастя. Одна з тем - суперництво людей і богів, в «Працях і днях» теж займає своє місце. Саме цим Гесіод намагається пояснити походження всіх нещасть. Гесіод переказує міфи про Прометея, причому оцінює їх негативно. Все це переходить у розмову про п'ять віків людського життя. В «Теогонії» він намітив систематизовану міфологію. В «Працях та днях» він намагається систематизувати людське життя. Перше століття – золотий вік, правління Крона, люди жили привільно, не знали старості й хвороб, замість смерті - сон. Друге століття – срібне, люди запишалися, перестали приносити жертви богам, вік людям скоротили - Зевс сховав це покоління під землю. Третє століття - мідне, усе створено Зевсом. Люди дуже непривабливі, люті, величезні, підозрілі, зрештою перебили один одного. Четверте століття - регресу не було, століття героїв, сильних, гарних - троянська й фіванська війни. П'яте століття - залізне, століття насильства й неправди, праці, нещасть - Гесіод зараховує сюди свій час. Не тільки фізично, але й морально збідніли люди. Що ж робити? Гесіод радить трудитися, причому під його керівництвом. Є легенда про змагання Гомера й Гесіода - переміг Гесіод. Текст його поем був висічений на камені й поставлений перед храмом.  

Давньогрецька лірика VII - VI ст.

Роди й види в літературі й поезії розвивалися послідовно. Кожний з жанрів затребуваний певними соціальними й суспільними процесами. Архаїка - епос, потім дидактика, потім - лірика.

Особливо бурхливим життям жила острівна Греція. 7 - 6 ст. - століття соціальної революції. Виникнення полісів руйнувало патріархальність. Людина стала інакше дивитися на себе. Також впливала морська експансія. До влади стали приходити нові люди - тирани, що прийшли до влади з низів. Вони втримували владу завдяки ідеології - підтримували мистецтво, торгівлю.

Судочинство - іде боротьба за писемні закони. У громадах були усні закони, а тут потрібно особисте відношення. Повинне було бути законодавство. Перше законодавство ввів Лікург, спартанець. Потім його вводять тирани. Тиран Драконт у письмовому законодавстві пише, що за всі злочини єдине покарання - смерть.

Епос ішов у минуле, епос не міг регламентувати нове життя, не міг виразити почуття. Тому з'являється лірика, що спрямована на внутрішній світ. Протистояння епосу.   Лірика - поезія для слуху, її не записували. Віршів не було. Мелодія була завжди. Текст і мелодія мали однакове значення. Читання для очей з'явилося тільки в Олександрійську епоху 3-1 ст. До кінця від мелодії не звільнилися, це трапилося тільки в Римі. Мелодія пов'язана тільки з певними філософськими й психологічними теоріями. Аристотель і Платон - «лірика заспокоює психіку людини». «Заспокоює людину строгий дорійський лад, пристрасть персоніфікує фрігійський лад, лідійський лад - скорботний». Піфагор писав про магічні лікувальні властивості лірики. Мелодія займає велике місце у філософській системі. Він стверджував, що увесь світ побудований на музиці.

Термін «лірика» з'являється дуже пізно – у вчених третього століття до нашої ери. Це те, що виконується під ліру або кіфару, іноді флейту, авлос. Це завжди пісенна поезія. До третього століття греки всю поезію називали – меліка (від «мелос» - мелодія). Наявність мелодії кладеться в основу класифікації поезії. Всю поезію ділили на власне мелос: сольний (монодійний) і хоровий, та декламаційну лірику. Вона ділиться на елегії і ямб.

Елегія походить від слова «елегос» - значення його трактується по-різному. Одні вважають, що це назва очеретяної флейти, другі - що це азіатське слово, плач по небіжчику. У древні часи не було любовних, скорботних жанрів - перші елегії – це військові маршові пісні. Елегія розрізняється як військова, цивільна, філософська, дидактична. І тільки на останньому місці – любовна елегія, що оповідає про узагальнену ситуацію. Звична нам елегія з'явиться тільки в Римі.

Невідомо звідки з'являється назва «ямб». Довгий час його пояснювали міфом про служницю Ямбу або дієсловом «кидати». Ямби писали й ворогам. Перший автор і перший вірш, що дійшов, - 6 квітня 648 року - Архілох. Яскравий поет, цікава особистість, писав і елегії, і ямби. Його життя було важким, він ріс на Паросі, батько - аристократ, мати - рабиня. Батько його визнав, але суспільство ні. Стає найманим солдатом. Нещасна любов - опис любовної ситуації. Був закоханий у Ніобулу, посватався, але батько відмовив. Архілох хоче помститися, складає такі ямби, такі епітети, що навіть з'являється легенда, що той вчинив самогубство від ганьби. У віршах чітко видно, як зміняються етика взаємин: наприклад, вірші про втечу.

Архілох - поет багатозначний. Він починає замислюватися, філософствувати, намагається побачити життєвий ритм, говорить про чорні й білі смуги.

Тіртей - другий творець військових елегій. Він спартанець. Співав патріотичні елегії під час війни. Головна тема цих елегій - старі гомерівські норми, боягуз для нього немислиме слово, замість нього – той, що здригнувся в бою. Вище щастя - смерть за батьківщину. Той, що здригнувся - ганьба для всього роду. Ідейна спрямованість - громадянська мужність. Проводилися змагання військових елегій. Переможець одержував шматок м'яса. Мистецтво дуже просте. В елегії: спочатку тема, потім образний розвиток, бурхливий заклик боротися за батьківщину.

Афінський поет Солон Афінський. Був залічений до семи мудреців. 638-558 р. до н.е. Походив із древнього царського роду Кодра. Один із засновників афінської демократії. Багато мандрував. В Афінах ніяк не могли взяти місто Саламін. Афіни убожіли, тому що всі багатства були в руках у декількох людей. Люди або віддавали свої землі або продавалися в рабство. Солон пробрався на площу, став біля храму й прочитав елегію про Саламін. Оракул велів йому управляти державою. Спочатку він скасовує боргові камені, книги, громадяни знову стають вільними. Всі свої погляди Солон описує в елегіях. Вони політичні, патріотичні, громадянські, повчальні. Гесіод не терпів чужої думки, а Солон прислухався до юрби. Йому приписувався афоризм: «Нічого надміру». Солон сам покидає правління. Відома також історія із Крезом.

Феогнід - жив у місті Мігарди. 1400 віршів Феогніда дійшло до нас. Відбиття соціальних процесів. Аристократ, вигнаний з міста. Людство він ділить на демос і знать. Знати - добре, демос - погано.  Дуже озлоблений. Тон збірника песимістичний. Його гнітить, що погані царюють, що дрібніє порода людей. Звичне розшарування суспільства зникає. У політичних елегіях виникає образ корабля-держави, захопленого бурею. Екіпаж вигнав доблесного керманича, а тепер не знає, що робити, і корабель тоне. Уперше з'являється вірш «Пам'ятник» (Потім у Горація, Державіна, Пушкіна).

 Лірична поезія існувала насамперед як комплекс мелодія-ритм-слово. Ділилася на монодійную й хорову. Мелічна поезія одержує поширення не на континенті, а на островах. Центром стає місто Метилени. На рубежі VI - VII ст. там відбувалася класова боротьба, вона підігрівається тим, що аристократи ведуть свій рід від Агамемнона. До влади приходить Світтіл, хлібороб. Коли він умер, Алкей складає двовірш. На зміну прийшов Піттак. Алкей весь віддається боротьбі. Головною спадщиною є пісні заколоту, боротьби. Продовжує тему Феогніда, тема корабля-держави. До 50-их років XX століття був відомо тільки початок і кінець, але потім знайшли середину. Алкей пише свої пісні для чоловічих співтовариств. Змагання Алкея й Сапфо. Реальна Сапфо народилася близько 600 р. Рано вийшла заміж. Довго прожила. Навіть Платон, що не любив поетів, називає її десятою музою. Саме в Сапфо в поезію приходить пейзаж душі, він стає способом передати свої почуття. Дивна багатобарвність. У поезії Сапфо відчувається жіночий погляд. Головний жанр - епіталамія, весільні гімни для вихованок школи. Одною з кращих епіталамій вважається «Весілля Гектора й Андромахи».

Близькою за тематикою до поезії Алкея й Сапфо є поезія Анакреонта.  Це мандрівний поет. Одним з найвідоміших тиранів був Полікрат, він підтримував мистецтво, захищав Анакреонту. Дуже багато зображень Анакреонта на вазах. В історію літератури він входить як творець легких пісень про любов-флірт, гру. Йому належать і філософські вірші. Мова Анакреонта позбавлена прикрас. Створюється враження, що рядок сам народжується  в нього під пером.

Хорова лірика древніша, ніж сольна. Вона прямо пов'язана з релігійними й весільними обрядами. «Хор» означало, насамперед, місце для хороводу. Звідси видно, у якому нерозривному зв'язку танець і хорова лірика. Виділялося кілька типів пісень залежно від змісту й присвяти їхнім богам. Гімни: на честь Діоніса - дифірамб, це жагуча пісня, що оповідає про трагічні події в житті бога. Особливість - дифірамб виконувався як діалог. Аполлону й Артеміді присвячені пеани. Парфенії або партенії – це гімни на честь Афіни, виконували п'ятнадцятирічні спеціально навчені дівчата. Епінікії - гімни, присвячені переможцям олімпійських ігор. Енкомії - гімни, присвячені впливовим особам. Оди - пісні, майстер оди Піндар, до нас дійшло 17 його книг. Ці оди буяють темними незрозумілими місцями. Піндар любив зашифровувати зміст своїх од. Вакхілід писав дифірамби, впритул підходить до мистецтва трагедії. Майже повністю зберігся дифірамб «Тезей».

                               Античний театр і антична трагедія

В класичний період давньогрецької літератури складається нова складна літературна форма з особливою роллю в духовному житті людства взагалі - це драма. Термін «драма» у перекладі із грецького означає «дію». Зміст не випадковий. Цей термін відбиває сутнісну сторону явища. Драматичний твір якісно відрізняється від інших літературних форм. Життєві події розкриваються не через розповідь автора, а через учинки й мову героїв. Життя відтворюється дією, а не розповіддю. Драма - дуже складна синтетична єдність, що складається з ряду елементів. Основними елементами в драмі є дія й діалог, через які безпосередньо розкриваються події, характери, думки й почуття.

Невід'ємною частиною драми був хор. Він співав під музику й танцював. Давньогрецька драма нагадувала оперу або ораторію. Драматург сам писав музику. У драмі на перший план (на відміну від епосу) висувався герой, людина, а не подія. Драма будується на напруженому зіткненні сил, на гострих конфліктах. Герой античної трагедії вступає в конфлікт із долею, з богами, із собі подібними, намічається конфлікт із суспільством - 5 вік до н.е.

Театр завжди розвивається в гострі соціальні моменти епохи. Утвердження поліса, греко-перська війна, де греки перемогли, тому що лад їхнього життя був більш прогресивним. Хоча сюжети були в основному міфологічними, але поточні події теж відбивалися. У театрі обговорювалися всі події. Тирани сприяли розвитку театру, тому що в такий спосіб вони залучали народ на свою сторону.

Театру передувала подоба сценок в епосі (сварка Агамемнона з Ахіллом, Гектор і Андромаха). Але це не корінь трагедії. Корінь лежать у культах (релігійних і міфологічних) на честь бога Діоніса: дифірамби й елевсінські містерії. Кора - іпостась зерна - елевсінські містерії, усе обставлялося дуже пишно. Дуже багато містики в обрядах. У перший обрядовий рівень були посвячені всі, у храмі участь у церемонії брали обрані, а третій рівень у підземних приміщеннях храму взагалі невідомий нам. Головним богом - хоронителем театру був Діоніс. Він символізує не тільки культ вина, але й принцип життя й принцип трагічного існування людини й всесвіту. Діоніс тіснить культ Аполлона - культ аристократів. Самі театральні вистави народжуються з дифірамба. Аристотель відзначав це.

За переказами, перший дифірамб придумав Оріон. Але до нас дійшли тільки дифірамби Вакхіліда. Антропоморфізм богів давав більші можливості для театру. До нас дійшло сім трагедій Есхіла, сім Софокла й сімнадцять Евріпіда. Зате до нас дійшли переліки трагедій. Що цікаво, про Діоніса не написано жодної п'єси. Цей факт намагався пояснити Фрідріх Ніцше, німецький філософ: раз для стародавніх греків Діоніс являє собою узагальнений трагічний принцип, зведений в абсолют, та й всі п'єси, таким чином, про Діоніса - все це його муки в різних втіленнях.

Театр не був справою буденною. Вистави йшли тільки три рази на рік у свята Діоніса. Починався сезон святом Антестерії (свято квітів). Це кінець лютого - початок березня. На них співалися не тільки трагічні пісні, але й веселі. Юрба, що виконувала такі пісні, називалася коммос. Був ще один жанр - сатирівская драма. Стародавні греки піклувалися про виховну функцію театру. Кінець березня - початок квітня - це Великі Діонісії, ядро, театральні змагання. Змагання по-грецьки - агон. Все життя в Древній Греції було підлегле агональному принципу. Театральні вистави йшли за принципом агонів - змагалися три трагіки. Вони з'являються на грані 7-6 століття, регулярно вводяться при Пісістраті в 6 столітті. Перше справжнє змагання відбулося в 64 олімпіаду, між 536 й 532 роком до нашої ери. На Великих Діонісіях зазвичай давали прем'єри або найкращі п'єси. Другий агон - Малі (Сільські) Діонісії. Це кінець жовтня - листопад. Прем'єр у них не давали, а повторювали те, що вже було. Третій агон – найбільш тяжкий час, січень - початок лютого, голодний час. Ці вистави називали Ленеї - це один з епітетів Діоніса, що значить «звільняючий».   

Театр був державною установою. Ті, хто підготовляв його матеріальну сторону, називалися хореги. Іноді вони розорялися, тому що театр був справою дорогою, але ніколи не відмовлялися від цієї почесної посади. Час вистави особливий, життя в полісі тоді текло зовсім по-іншому: припинялося діловодство, відпускалися ув'язнені, відпускалися боржники. Спочатку грошей за театр не брали, потім стали стягувати небагато по майновому цензу (чим багатша людина, тим дорожче). Бідним давали на театр гроші (теорікон).

Вистави починалися проагоном - приносили жертви Діонісу, спочатку навіть людські. Потім виводилися хори. У кожного трагіка повинна була бути представлена тетралогія: трагічна трилогія й сатирівська драма. Змагання йшли три дні. Були судді, центральне місце серед яких займав жрець Діоніса. Перше місце нагороджувалося вінком із плюща. Трагіки й актори користувалися незвичайною пошаною. Софоклу, наприклад, підносилися почесті як героєві.

Слово «театр» від дієслова «дивлюся». Найдавніший театр складався із круглої втоптаної площадки, у центрі якої перебував жертовник Діонісу, довкола нього ходив хор. Ця площадка називалася «орхестра», від дієслова «танцювати». Місця для глядачів ішли підковою - півколом, ділилися проходом на дві частини. Підкова ділилася на клини для проходу. На орхестрі розташовувалася скена (у перекладі - намет), у ній переодягалися, зберігали реквізит, створювали шуми. Поступово скена стала мала, до неї прибудували параскени. Передня частина скени прикрашалася, Проходи називалися паради.

Спочатку їх будували дерев'яними на пустирях, потім стали робити на схилах. У грецькому театрі головне - акустика. Всі актори грають у масках. Маска має велике значення. Зміст твору - це завжди міф, причому відомий усім. Але греків цікавив не результат, а мотивування дії. Мотиви мінялися. Трагіки повинні були бути винахідливими. Маска виконувала дві функції: відразу уводила в суть справи й створювала ефект незвичайності. Актор грав на високих дерев'яних сандаліях - котурнах. Маска давала типаж - жертва, цар, убивця. Ще одна функція - посилення голосу і його видозміна. Хор у трагедії - 12-15 чоловік, виступав як щось неподільне, як колективний герой. Хор - оповідач, коментатор, займав центральне місце в оповіданні. Акторів могло було бути тільки троє, а спочатку взагалі один - протагоніст (перший, що відповідає), що виділився із заспівувача хору. Другий, що відповідає - девтерагоніст, його ввів Есхіл. Вони могли конфліктувати. Софокл увів третього актора - тритагоніста, це вершина грецької трагедії. Більше не можна - глядачі могли розосередити свою увагу. Було регламентована й кількість дійових осіб - не більше шести.

Чого домагалися греки? Головне завдання театру - катарсис (очищення). Очищення від страстей, що терзають людину.  Він повинен був вінчати трагедію. Загибель героя не повинна була бути безглуздою. Вищий зміст - зіткнення суб'єктивних обставин й об'єктивної закономірності. Перше - це герої, друге - вищий закон олімпійських богів, доля. Перемагає завжди доля, хоча герой і шляхетний. Греки вважали, що скрізь повинна була бути гармонія, а виступ героя порушує гармонію, розплата за це - життя. Герой найчастіше гине, і глядачі йому співчувають. Жити завжди залишаються спокійні, пасивні.

Трагедії починалися парадом - піснею хору, що йде по орхестрі. У пізніший час він змінився прологом - це все до першої пісні хору, зазвичай розповідь, експозиція. Потім ішов стасім - пісня стоячого хору. Потім епісодій – поява протагоніста. Потім ішло чергування стасимів та епісодіїв. Епісодій закінчувався комосом - спільною піснею героя й хору. Вся трагедія закінчується ексодом (відходом) - піснею усіх.

За переказами, першим драматургом був Феспід, потім Фрініх, але вони до нас не дійшли. Трилогії писалися, тому що дія давалася важко, намагалися зберегти в такий спосіб правдоподібність.  

 Творчість Есхіла.

Роки життя: 525-456 р. до н.е. Есхіл тенденційний. Він славить зародження еллінської демократії, еллінської державності. Епоха перемоги в греко-перській війні - перемогу принесла єдність, не державне, а духовне - еллінський дух. Есхіл славить еллінський дух у своїх творах. Ідея волі, перевага полісного способу життя над життям варварів. Есхіл – співець еллінського демократизму. Написав 120 п'єс. Есхіл має відношення до елевсінських жерців і містерій. Епітафію Есхіл написав для себе заздалегідь. Ідеальний грек, громадянин, драматург і поет. Тема патріотичного обов’язку. Есхіл - єдиний трагік, п'єси якого ставили після його смерті. Трагедія «Прохачки» заснована на міфах про данаїд - на цьому прикладі він освоює проблему шлюбу й родини. Кожною деталлю трагедія Есхіла славить закони грецького поліса. Парки й хори, що змінюють один одного, різко контрастні, глядач від цього в напрузі.

Уривок із трилогії «Перси» 472 рік. Серединна частина - гігантський плач перських царівен по полеглих персах. Перси - гідний супротивник. Але вони програли, тому що порушили міру, захотіли занадто багато данини із греків, спробували підірвати їхню волю. Трагедія закінчується потужним плачем - треносом.

«Прометей-вогненосець» - перша частина.
«Прометей прикутий» - друга частина.
«Прометей звільнений» - 3 частина.

Прометей в Есхіла персоніфікує творчі здатності людини в боротьбі із природою. Блага цивілізації здатні викликати жертви на шляху.

Герої Есхіла мовчать настільки довго, скільки це можливо. Прометей приносить людям вогонь знань.

Віра в олімпійських богів в Есхіла поставлена під сумнів: Зевс несправедливо чинить із Прометеєм, Іо.

Центр ваги перенесений на героя, але герой не індивідуалізований.

«Фіванська трилогія», «Семеро проти Фів» - боротьба між синами Едіпа за владу над Фівами. Спроба створити характер.

«Орестея» - 458 рік до н.е.  Кожна із вхідних у трилогію драм - невід'ємна частина цілого. Доля роду Танталідів - Атрідів. Рід - неподільне ціле. Перша трагедія - «Агамемнон» - повернення з-під Трої. Друга трагедія - «Хоефори» - жінки, що приносять надгробні жертви. Третя трагедія - «Евменіди». Між діями в першій і другій трагедії - 7 років. «Евменіди» - суд над Орестом. Ерінії за законами матріархату карають його. Афіна - патріархальна богиня.

Есхіла переймають масштабні події і явища. Персонажі Есхіла монументальні. Немає буденності. Перипетія - перехід від існуючого до протилежного. Есхілу важко давалася дія - прийом - огляд зі стіни.

 

 Творчість Софокла.

1496-1406 р. до н.е. Життя Софокла - між Греко-перською й пелопонесською (міжусобною) війнами. Перикл - стратег. Тридцять років афінського життя -  «вік Перикла». Час Софокла пов'язаний з діяльністю Перикла. Перикл: ідея «еллінського духу», дух варто виховувати. Архаїчна комісія з перебудови Афін - Фідій. Зведено Акрополь. Вид Афін повинен був вражати вже з моря. Пропілеї (16-12 вв.) - криті галереї, щоб піднятися на Акрополь. При Периклі Афіни – найосвіченіше місто, грамотні були всі вільні жителі міста. Естетичним вихованням громадян займалася інша комісія - «театральна».

Етико-естетичне кредо класичної Греції сформульоване Периклом - надгробна промова над полеглими воїнами: «Ми любимо красу, поєднану із простотою, і любимо освіченість, не страждаючи слабкістю духу». Все повинне бути природно. Простота пов'язана з гармонією, симетрією.

Грекам не властива рефлексія. Еллін - істота цільна. Грек епохи Перикла вірив в одну єдину об'єктивну істину - у богів.

Рівновага духу - коротка мить в історії Греції. Творчість Софокла - внесок у створення ідеалу гармонійної особистості (людина прекрасна і фізично й розумово). До нас дійшло 120 п'єс. 24 перемоги в театральних агонах. 468 р. до н.е. - перша перемога над Есхілом.

Софокл: хор перестає бути героєм, він виразник загальної думки. Софокл уводить третього актора (дія вже показується, а не описується). Софокл показує дію, руйнуючи в такий спосіб принцип трилогії.

Творчість Софокла - якісний стрибок у порівнянні із драматургією Есхіла. Для Есхіла окрема людина нічого не варта, тільки рід. Людина в Есхіла лише представник роду.

Софокл - увага до долі окремої людини. Софокл: зіткнення героїв має на увазі зіткнення певних суспільних сил. Зіткнення доходить до такого розжарення, що приводить до загибелі однієї зі сторін. Герої Софокла - «люди, якими вони повинні бути» (Аристотель), шляхетні, піднесені.

У зв'язку із трагедіями Софокла Аристотель уводить поняття «трагічний герой» (втілює істотні для розвитку суспільства прагнення, завжди діє на благо суспільства, але може помилитися у своєму трагічному невіданні, благі цілі трагічного героя можуть приводити і його, і інших до загибелі).

Воля й розум людини незначні в порівнянні з волею й розумом божим. «Аякс», «Філоктет», «Електра» - трагедії троянського циклу. «Антігони», «Цар Едіп», «Едіп у Колоні» - трагедії фіванського циклу. Назва дається по хорі - про Геракла - «Трахінянки». Питання про людину, її волю й долю. Як не велична людина, вона постійно у своїй гордині порушує міру, світову міру - гармонію, установлену олімпійськими богами.

Психологічна характеристика образу: всі люди різні, різна психологічне мотивування вчинків людей. Дуже часто в лихах людей винні риси їхні характери.

Принцип трагічної іронії: герой Софокла активний (активніший, ніж герой Есхіла), активно противиться своїй долі, але не йде від неї, а. навпаки, наближається до неї.

Характер героя багато в чому визначає його долю. Чи винна людина, що зробила вчинок через незнання? (Сократ, Платон).

Едіп сам стратить себе за мимоволі зроблену провину. Софоклу цей учинок (самострата) здається правильним.

«Едіп у Колоні». Боги, бачачи страждання Едіпа, вирішують над ним зглянутися. Місце, де вмирає Едіп, буде священним. Едіп умре поруч із Афінами. Діалог Тезея (блискучий герой) і Едіпа (сліпий, всіма гнаний старець). Думка Тезея: Едіп-злидар, Тезей-цар, але перед богами вони рівні, вони лише іграшки. Едіп ні в чому ні винуватий, боги посміялися над ним.

Творчість Евріпіда.

Протиріччя в полісному ладі. Пелопонесська війна - каталізатор для протиріч, вона підриває єдність поліса. Століття Софокла й Перикла відійшло у минуле, людина змушена вирішувати протиріччя індивідуально. Ішов розвиток самосвідомості особистості, усвідомлення цінності кожної особистості. Це приводило до конфлікту з полісною ідеологією.

Евріпід - останній великий трагік. У нього всі риси суперечливості того часу. Ми бачимо, насамперед, прояв індивідуалістичної настроєності суспільства, кризу традиційного міфологічного світогляду. Це приводить до зміни  ідеології - поліс іде до свого кінця, це відчувається у творах Евріпіда.

Розвивається наука, хоча різниця із Софоклом усього десять років. Поштовх цьому дав Перикл. Перикл запрошував всіх мудреців в Афіни (Протагор, Анаксагор, Демокрит, Геродот, Гераклід: «Не можна двічі ввійти в ту саму ріку. Все тече, усе змінюється»). Найбільш сильні враження зробили відкриття в медицині - Гіппократ: кожна хвороба має свою причину. Потрясіння Афін: лікуються не тільки фізичні, але й сердечні хвороби.
Крім Гіппократа на зміну ідеології й взаємини громадян поліса один з одним вплинули вчення софістів. Вони вчили логіці думки. Логіка була потрібна скрізь. Софісти були затребувані, але їх не любили. Навіть назва «софісти» значить «мудренькі». Зневага, тому що вони брали багато грошей за свої заняття, але саме головне - для софістів не існувало об'єктивної істини, що підривало основи поліса. Афоризм: «Про кожну справу може бути висловлено дві протилежних думки». Греки не розуміли цього, для них не існувало компромісів. Це згубно для полісів. Софісти ратували за індивідуальне виховання. Софісти вчили, що всі люди рівні. Майже завжди вони були атеїстами. Софіст Протагор проголошує людину мірою всіх речей. Ясно, що поліс доживає останні дні – його кризу показує Евріпід: критичне відношення до міфу, повна занедбаність людини у світі.

Евріпіда не любили в Афінах, тому що він вказував на їхні недоліки. Над ним знущалися, наприклад, Аристофан у своїх комедіях. Аристофан називав його сином торговки зеленню й крамаря, але Евріпід одержав блискучу освіту, його вчителями були софісти, які вимагали високої плати за заняття, у нього була найкраща бібліотека в Афінах - усього цього не могло бути в простого сина крамаря. Глузували із зовнішнього вигляду, що дає Аристофан, але він не відповідає дійсності, тому що зберігся портрет Евріпіда.
Він написав близько 90 п'єс. Тільки чотири рази здобуває перемогу в театральних агонах при житті й один раз після смерті. Після смерті відразу стає популярним. До нас дійшло 17 п'єс цілком.

Кінець життя провів у Македонії - його запрошує дід Олександра Македонського, у Македонії його любили всі. Є версія, що Олександр почав завойовувати Грецію, тому що вловив у його п'єсах дух розпаду. 480-406 - роки життя.

Театр Евріпіда - енциклопедія розумового руху Греції п'ятого століття. Більше жоден драматург не звертався до цього. Філософські погляди даються в розвитку. Його називають «філософом на сцені», «найтрагічнішим» - це приводить до зміни характеру конфлікту в трагедіях Евріпіда. Той завжди був обумовлений взаємодією суб'єктивних прагнень й об'єктивних закономірностей, тобто богів. Герой втручається в об'єктивні закономірності й порушує гармонію, він буде покараний. Смерть такого героя в результаті несла грекам катарсис. Приклад його повчальний. Герої Евріпіда теж страждають і гинуть. Але об'єктивної закономірності не існує. Виходить, страждання й загибель героїв безглузді, безпросвітні. Конфлікт: або зіткнення суб'єктивних рівних волею людей, або зіткнення людини із собою - рефлексія. Протиріччя душі - найтрагічніше. Греки рефлексії не знали. Катарсису не було, герой гинув безглуздо. Навіть якщо й з'являються боги, то вони умовні персонажі. Евріпід у своїх трагедіях заміняє первинну перипетію інтригою. Перипетія - перехід від сьогодення до протилежного, викликана волею богів. Інтрига - ведеться самою людиною у своїх інтересах, обумовлюється його бажаннями. Інтриг може бути багато. Іноді у фіналі трагедії Евріпіда неможливо було прийти до якого-небудь висновку, тому наприкінці часто з'являється який-небудь бог, що просто повідомляє свою волю. Приклад: Кастор і Полідевк. Але новаторство не тільки в цьому. Зміна трагічного конфлікту позначається на зміні жанрової природи творів Евріпіда.  Насамперед, він писав трагедії, але незвичайні, тому вони називаються або «психологічні трагедії» або «патетичні драми». Друге - соціально-побутові або сімейні драми: «Алкеста», «Єлена», «Іон».

Соціально-побутова драма зображує людей звичайних, не героїв, нічим не видатних. Навіть якщо використовується міф, то від цього міфічного героя залишається тільки ім'я. Завжди є наявним елемент комічного, завжди благополучна розв'язка. Перша збережена п'єса - 438 рік - «Алкеста». Сюжет відкривав воістину більші можливості для створення класичної трагедії. У пролозі ми довідаємося історію Адмета, у якого служив Аполлон, той дозволив йому вмовити кого-небудь умерти замість нього. Ніхто не хоче вмирати за Адмета: ні раби, ні батьки - тільки молода дружина Алкеста. Вона бере з Адмета слово, що той не приведе в будинок мачуху. Евріпіду вдалося показати людину з роздвоєною свідомістю. Трагікомічна сцена над трупом. З'являється п'яний Геракл, Адмет приймає його. Один старий раб соромить Геракла за гучні веселощі. Той розуміє жертву Адмета, хоче йому допомогти, опівночі пролазить у склеп, ловить Танатоса,  той віддає назад душу. Геракл приводить її до Адмета, усе закінчується добре. Адмет - двоїста фігура, не можна визначити його як гарного або поганого.

«Електра» - є й у Софокла, і в Евріпіда.. У Софокла питання про моральність убивства матері не стоїть, тому що олімпійці вже винесли вирок. В Евріпіда теж не стоїть питання - це а пріорі аморально.

Евріпід руйнує жанр класичної трагедії. Ще один момент: в Евріпіда в трагедіях з'являється характер, що розвивається. Особливо очевидно це в трагедії «Іфігенія в Авліді». Глядачі вірять в еволюцію образу героїні.

Улюблений образ Евріпіда - Медея. П'єси про неї успіху не мали. Евріпіда займала динаміка пристрасті й почуття. Жіночий образ, вважав Евріпід, дає більше матеріалу. Жінки живуть природно й щиро. Уперше такий образ з'являється в поемі «Пеліади». Дія відбувається відразу після того, як Медея допомагає Ясону добути золоте руно. Медея - особливий образ, незрозуміло її походження - східне, іноді навіть передбачається арійська кров, з погляду греків вона - варварка. Вона в спорідненні з Геліосом, родичка Гекати. Мстить - вручає Пеліадам 12 кинджалів, щоб вони вбили свого батька. Її виганяють. Живе разом із чоловіком у Коринфі. Ясон не домагається в Коринфі влади, про це друга трагедія «Медея» - 431 рік. Ця трагедія викликала бурю протесту. По-перше, у ній Медея сама вбиває своїх дітей, у той час як вважалося, що їх убили корінфські жителі - тепер корінфян обвинуватили в хабарі для того, щоб Евріпід обілив їх перед нащадками. Це трагедія не про ревнощі - а такого греки зрозуміти не могли. У пролозі - годувальниця й педагог намагаються сказати, що передчувають лихо в будинку Медеї. Потім з'являється сама Медея, але вона не охоплена ревнощами. Вона вражена тим, що обмануто Ясоном, це й причина трагедії. Ідея помсти народжується не відразу. Греки вважають домом родину. Розмова Ясона й Медеї ведеться в саркастичних тонах. З'являється цар Егей, тоді Медея розуміє, що головна цінність для чоловіка - це діти. Тому вона вбиває Главку (наречену Ясона) і дітей. Фінал: Медея на колісниці із драконами рятується, а Ясон повалений.

Евріпід не тільки міняє зовнішній вигляд трагедії, але й привносить нову тематику. Уперше ним піднімається любовна тематика. «Іполит» - 434 рік до н.е. Боги тут злочинці, роблять безглузді вчинки. Ця трагедія мала успіх, але її довелося двічі переписати. Сюжет відомий й у Біблії - варіант сюжету про підступну дружину. В Евріпіда Федра (друга дружина Тесея) любить свого пасинка, але публіку шокує те, що вона сама йому в цьому зізнається. Потім Евріпід це змінив. «Іполит» виграв у агоні. Улюблений афоризм Евріпіда «Нічого надміру». Порушення його героями веде до їхньої загибелі. Іполит - син Тесея від першого шлюбу з амазонкою. Трагедія відкривається прологом, де Афродіта говорить, що скривджено Іполита, тому що той увесь час проводить із Артемідою. Афродіта насилає на Федру пристрасть до Іполита. Пристрасть і холодність - Афродіта й Артеміда. Федра й Іполит, Афродіта й Артеміда ніколи не з'являються на сцені одночасно. Федра при смерті, причина - любов, годувальниця вирішує розповісти всі Іполиту. Його попереджають, що почуття не повинні бути надміру. Федра боїться, що Тесей уб'є її дітей. Вона вирішує вбити себе, а в руці залишає записку, де обвинувачує Іполита в домаганнях. Тесей виганяє й проклинає Іполита. Той гине. Потім з'являється Артеміда, що говорить, що Іполит не винуватий у цій трагедії. Багато варіацій. Взаємовиключні початки не зустрічаються на сцені.

Древні критики характеризували Евріпіда як найтрагічнішого філософа на сцені. Слава знайшла його в Македонії тільки після смерті.

 

Творчість Аристофана.

Комедія - це друга галузь грецької драми. Після трагедії, комедійні змагання одержали дозвіл на Великих Діонісіях в 486-484 р. до н.е. Комічне – найбільш важко визначувана категорія естетики (Умберто Еко «Ім'я рози». Поетика Аристотеля). Середньовічні філософи робили висновок, що Аристотель про комедії не писав. Існують легенди, що є друга захована частина поетики Аристотеля. Бєлінський зауважує, що сміх завжди прагне виявити невідповідність між внутрішнім і зовнішнім.

Антична комедія писалася на злобу дня, це справа нелегка й серйозна. Антична комедія - гостро політична, філософська, почасти ідеологічна. Джерела комедії у святах Діонісіях - «комос». Пісні комосу малопристойні. Іноді вони носили особистий характер, що було заборонено. Хор у комедії носить негарні маски й одяги. З фольклорною традицією комедію пов'язує боротьба старого й молодого - немає середнього віку. Перемагали молоді. Елемент карнавального дійства - «останні так будуть першими». Під час ігор раби мінялися місцями з панами. У жанру древньоаттичної комедії – свої попередники - фольклорна дорійська драма (виникла в Мегарах) і літературна сицилійська комедія. Фольклорна дорійская драма - карикатурні примітивні сценки, без хору, часто пародії, сюжету немає. Літературна сицилійська комедія - п'єса із цільною закінченою дією, немає хору, часто пародіюються міфи. Вплив міма. Мім - це сценка з натури, з повсякденного життя, з упором не на сюжет і дію, а на відтворення характерних рис представників професій. Об'єктом зображення в древній аттичній комедії міф не був. Авторів переймала злободенна політика, викриття недоліків, включала повну волю особистого глузування. Аристофан знущався з Евріпіда, Сократа. Прийом - карикатура, шарж, пародія й гротеск на грані фантастики. Древня аттична комедія не індивідуалізувала персонажів. Маски: вчений-шарлатан, хвалькуватий воїн, блазень, паразит-нахлібник.

Сюжет древньоаттичної комедії носить фантастичний характер. Пропонують утопічні виходи зі сформованої ситуації. Комічний хор перевершував трагічний - 24 чоловіки, розділені на два ворогуючі півхори. Пролог, потім парад, у центрі - комічний агон, словесна суперечка головних діючих осіб і двох півхорів. Агон ділився на дві частини: у першій частині перемагала неправда, після чого був антракт - парабаса. Актори йшли, хор знімав маски, звертався до глядачів і намагався пояснити, що відбувалося. Друга частина - перемагала справедливість. Парабасою перші комедії ніби розділялися на дві дії. Потім друга парабаса. Розквіт комедії збігається з підйомом громадського життя в другій половині п'ятого століття. Древня аттична комедія змінюється середньою комедією через поразку в пелопонесській війні. Ніяких політичних комедій до нас не дійшло. Відродження комедії наприкінці четвертого століття – ново аттична комедія. Зовсім не схожа на древню, запозичить багато з Евріпіда. Поділ на три галузі: комедія випадків, характерів й інтриги.

Аристофан (450-384 р. до н.е). Літературна діяльність - 427-388 р. Його життя доводиться на пелопонесську війну. Був людиною середнього статку, ідеалом для себе обирає образ середнього селянина - має рабів, але й сам працює. Аристофан вимагає підписання миру. Поліс уже себе зжив, але Аристофан усе ще прославляє його. Наука зробила крок вперед, а Аристофан наполягає на богах. Була необхідність реорганізації збори. Потрібно було змінити освіту. Люди різні, не можна всіх виховувати однаково. Аристофан не може затримати розвиток, хоча й намагається.

Написав 40 або 44 комедії, до нас дійшло 11. Був запасливий, дві комедії заповів синові.

1) 427-421 р. яскраво-політичні комедії, носій викривального начала - хор, персонаж зла має реальний прототип, узгоджується з маскою. «Вершники», «Оси», «Хмари», «Світ».
2) 414-405 р. Зникає особиста спрямованість. «Птахи», «Лісістрата», «Жаби».
3) 398-388 р. Аристофан наближається до комедії випадків, іде гротеск, карикатура. Намагається запропонувати утопічний варіант рішення насущних проблем.

«Вершники». Перший період творчості, злободенний. Проти війни, проти Клеона. Клеон - політик, демагог, дуже популярний, бездарний воєначальник. Ставити п'єсу побоювалися, костюмери й майстри масок відмовилися їх робити. Прем'єра могла скінчитися погано. Тут Аристофан ще й критикує сам афінський народ. Демос - тупий, сліпий, дурний, старий. У пролозі - слуги демосу - Демосфен і Нікей. Життя текло добре, поки не з'явився новий раб Кожум’яка-Пофлагонець. Шкіряне виробництво вважалося низьким. Батько Клеона володів шкіряною мануфактурою. З Пофлагониї надходили найбільш тупі й нахабні раби. Коли цей герой спить, Нікей і Демосфен крадуть пророцтво оракулів. У ньому написано, що влада цього раба скінчиться, коли з'явиться ще більш нахабний правитель. Ним стає Ковбасник – найбільш низька справа, ще гірше шкіряної. Кожум’яка проганяє Ковбасника. Отут старий Демос повинен вирішити, хто буде очолювати дім. Шкіряник і Ковбасник змагаються, хто краще нагодує Демоса. Фінал багатозначний, Ковбасник обіцяє омолодити Демоса, варить його в казані - той стає молодим - і зрештою з'являється в костюмі часів Греко-перської війни, що символізує силу греків у єдності. Комедія була прийнята.

 «Хмари». Відрізняється від звичайних комедій. Присвячена культурній проблемі: виступає проти софістів і Сократа. Проблема виховання молоді. Афінянам вічні проблеми здавалися нудними. «Хмари» виявилися фатальними в житті Сократа. Викриття в безбожності, аморальності й розбещенні молоді. На суді як обвинувачення зачитувалася п'єса. Старий Стрипсіад стурбований сином - той грає на перегонах, спустив весь маєток. Стрипсіад довідується, що в Афінах є мислильня, хоче піти туди вчитися. Зустрічає там Сократа. Реальний Сократ не був таким смішним дурнем. Афіняни прощали Сократу його зовнішній вигляд за його думки. Завжди був готовий до бесіди – сократичної бесіди - приведення людини до висновку. В Аристофана Сократ - це дивак, що сидить у прив'язаному до крокв кошику. Цей Сократ вивчає всяку гидоту. Проблеми: якою частиною тіла дзижчить комар, вимірює крок блохи. Сократ переконує не вірити в Зевса. З'являється хор хмар, що говорить усякі дурниці. Аристофан все перебріхує. Стрипсіада виганяють із мислильні, але ідей вистачає, щоб позбутися від кредиторів. Відправляє туди сина. Відбувається суперечка між неправдою й правдою - насамперед про проблему виховання. Сократ і софісти вважали, що утворення повинне бути по схильностях. Аристофан називає це розбещеним. Закінчується усе ще одним агоном. І син, і батько йдуть на бенкет, але старому схотілося послухати Есхіла, а синові - Евріпіда. Син побив батька й аргументував це в дусі софістів. Стрипсіад бере сходи й смолоскип - підпалює мислильню.

Прямо суперечка з Евріпідом іде в комедії «Жаби». Це перша літературно-критична полеміка. Дві частини: 1) присвячена подорожі Діоніса в царство мертвих за театралами. Діоніс хоче забрати Евріпіда. Він пустодзвін, хвально, тугодум. Іде до Геракла, довідатися дорогу в царство мертвих. Діоніс відправляється туди пішки, бере свого раба Ксанфія. Бере в Геракла левину шкіру й палицю. Діоніса постійно б'ють через одяг Геракла. 2) Цар розповідає Діонісу історію про те, що вмер Евріпід і за ним пішла юрба маргіналів. До Евріпіда на троні поетів сидів Есхіл. Починається агон. На сцену виносяться ваги, на яких зважуються достоїнства й недоліки Есхіла й Евріпіда. Есхіл: великоваговий стиль, вплив на психіку людини. Він утверджує краще, тому що несе гомерівську спадщину в художню творчість. Евріпід глузує зі стилю Есхіла. Але в результаті Евріпід погоджується, що мова його трагедій легша, ніж есхілівська, але першість відходить Есхілу, тому що він патріотичний. Кінець: Діоніс виводить Есхіла.

Аристофана любили в Афінах. Його часто ставили. Люди його слухали, поважали. Але через півтора століття його забули. Нова комедія взагалі не використає досвід Аристофана. Аристофана визнають великим комедіографом, але ніхто не слідує його традиціям.

Грецька проза V-VI ст. до н.е.

Прозаїчні жанри з'являються пізніше поетичних. Справа не в легкості запам'ятовування цих текстів. Проза виникла тоді, коли суспільство перестало задовольнятися міфологічним поясненням світу, коли виник інтерес до знань. Емоційне пізнання світу можливе колективно, але наукове пізнання так неможливе.

Проза з'являється разом з ідеєю державності. Четверте століття - ідея єдності. Перші прозаїчні твори лежать посередині між мистецтвом і наукою. Історичні, філософські твори пишуться за законом художньої творчості, хоча стародавній грек розумів, що наука представляє факти, закономірності. Але стиль буяв метафорами, епітетами, порівняннями й т.д.

Грецька проза зароджується як історичне оповідання. З історичного оповідання виходять філософські оповідання, географія й риторика. Перші творці прози - логографи. Вони описували той світ, з яким зіштовхнулися греки-мореплавці. Римляни завойовували місцевість, а греки колонізували. Вони використали новели міського фольклору. Перші використані документи – щорічні списки посадових осіб міст. Логографи розділили сфери свого впливу: одні описували подорожі по суші (періоди), інші - морські (періпли). Логографи включали фольклор і легенди.

Гекатей - «Об'їзд землі» описує те, що вважає правильним сам. Включає й міфи, але не довіряє їм. Питання: звідки з'явився термін «історія»? Це від грецького дієслова «відати» - але відати на основі баченого. Історична наука виникає як вивчення людини й суспільства в розвитку. Друге питання: чому історія виникло саме в греків? Македонський прийшов у землі нести культуру, але там уже була. Але ніде не було історичного знання. Історичне знання може з'явитися тільки у вільного народу - це завжди концепція. А всі східні держави засновані на тиранії. А греки відносно вільні. Деспотія приводить до того, що життя суспільства залежить від життя правлячої родини. Греки відзначали поворотні події у своїй історії - троянська війна - інший підхід до літочислення. Архіви, протоколи підспудно були матеріалами для історії.  

 Геродот.

«Батько історії». 484 р. - Мала Азія. Прожив недовго, умер в 425 р. Єдиних чоловік, що об'їздив весь відомий населений простір. Знав багато мов. Відомий простір - ойкумена. Геродот наголошує на факти, а не на розповідь. У Геродота з'являється головне завдання історії - самопізнання для прогнозів на майбутнє. Назва праці «Історія». Вчені розділили на дев'ять частин по імені муз. Геродот розділив на дві частини. Перша частина: становлення перської монархії. Друга частина: події Греко-перської війни. До кінця він її не довів. Закінчив на звільненні Еллади й питанні куди перенести подальші воєнні дії. Простої початок: «От виклад праць Геродота...» Причини війни - чітка концепція. Головна причина - протистояння менталітету західного й східного.  Геродот - європоцентрист. Вважає, що греки перемогли, тому що вони вільні. Змішання історика й міфолога: причини війни - викрадення жінок. Ідея: нічого надміру. Перси хотіли надміру, от і поплатилися. 1 частина присвячена перським державам й етнічним групам. Кожній групі передує логос, часто подібний до новели. Ознаки новели: коротке, драматичне оповідання, парадоксальність ситуації, включає діалог, кожне слово важливо, метафора, деталь, несподівана розв'язка. Геродот - перший. Що він включає в оповідання як історик? Природні умови, звичаї, дивини - зустрічається розповідь про скіфів, описується зіткнення Дарія й скіфів. Опис народу гір, голять голови - башкири. Геродот користувався послугами перекладачів, але мало їм вірив.

Тільки історики - Фукідід. 460-404. Нащадок Метіада. Легенда пов'язує Геродота й Фукідіда. Фукідід теж тримався фактів, але починає включати у свої твори документи. Фукідід описує пелопонесську війну, через неї він став ізгоєм у власній країні. Безглуздість війни. Фукідід або був убитий або втік до персів. У Фукідіда немає установки на розважальність, не художня спрямованість. Зате жахлива наївність - включає дослівні мови, яких не чув.

Ще один - Ксенофонт. 430-354. Вигнаний з Афін як учень Сократа. Продовжував опис Фукідіда. Невтішна для Афін характеристика. Супротивник демократії. Біжить у Персію. Там знаходить розуміння. Три праці: «Грецька історія», «Анабазис» - це військовий щоденник, написаний ніби від третьої особи грецького найманця в перській армії. Описано похід, повернення в Грецію найманців. Остання праця - «Виховання Кіра». Зображення його як ідеального монарха, романізована біографія. Надзадача - пошук виходу із принизливого для грека положення. 

Ораторське мистецтво.

Історичні твори були дуже громіздкими й дорогими. Це була елітарна література. Поступово на перший план висувається ораторське мистецтво й риторика. Кращі зразки поширювалися серед греків. Цінувався не тільки зміст, але й форма. Роль риторики величезна через народні збори. Посібників було багато, але одним з найважливіших була «Риторика» Аристотеля. Відповідно до нього, риторика досліджує систему доказів у мові, її склад, композицію. Риторика пов'язана з діалектикою, наукою про закони людського мислення. У риториці Аристотель виділяє три види промов: дорадчі (політичні), судові й епідейктичні (урочисті). Найбільш важливими були політичні промови. Політичні рідко писалися заздалегідь, часто були імпровізацією. Майстер - Перикл. Промови його були повні ораторського пафосу, швидше за все він був гарним психологом. Сучасник: «Слова, сказані Периклом, застряють у душах слухачів, як жало бджоли, тому що сама богиня переконання Пейто сидить у нього на вустах». Початок ораторському мистецтву поклали софісти.

Великий теоретик і вчитель красномовства - Горгій із сицилійського міста Ліонтіни. Про нього відомо мало. Був проти Афін. 427 р. Горгія надіслали для врочистої промови. Він перший придумав розділити промову на певні частини, протилежні за змістом. Закінчення цих частин римувалися. Цей прийом назвали «горгієві риторичні фігури», а Горгію поставили золотий пам'ятник. Представником судового красномовства був оратор Лісій. 445-380, був дуже скромний. Написав 400 промов. Дійшло 34. Лісій стилем своїх творів відкриває полеміку як варто писати. Стиль Лісія одержує назву аттичний стиль красномовства. Його стануть протиставляти азіатському стилю. Аттичний - лаконічний, скупий, лапідарний стиль, не можна викинути жодного слова. Азіатський - пишний. «У Лісія не можна викинути жодного слова, а до промов Цицерона вже нема чого додати».

Ісократ народився в 436. Тяжіє до врочистого красномовства. Створює першу в Греції школу красномовства, там учить професійному ораторському мистецтву. Супротивник демократії. Шукав варіанти полісного ладу. Ідея: звернув погляд на Македонію – Філіп Македонський. Ісократ хотів за допомогою війська Філіпа долучитися до слави. Урочисті промови - панегіри на честь Філіпа. Він удосконалив горгієві риторичні фігури, розділив промову на періоди й удосконалив композицію. Перша частина - передмова, виклад змісту й мети промови. Щоб привернути увагу слухачів. 2 частина - виклад самого предмета промови, що повинне було бути здійснене із граничною переконливістю. 3 частина - спростування думки супротивника. 4 частина – висновок, що повинен був підбивати короткий підсумок сказаному, нагадати слухачеві основні положення промови, викликати гнів проти супротивника й завоювати симпатії аудиторії. Але Ісократ сам не вимовив жодної промови, це привело до того, що в його промовах була незвичайно затягнута передмова. Його промови були скоріше для читання. Цю помилку добре засвоює супротивник - кращий оратор Греції Демосфен. На відміну від Ісократа він відкрито бореться проти Македонії. Трагічна слава, гине незрозумілий. Це кінець волі Греції. Це єдиний оратор, говорячи про якого опускалося навіть ім'я. Його життя починалося погано. 384. Його батько володів збройовою й меблевою майстернями. Його дражнили за зовнішній вигляд. Батько був одружений на скіф'янці. Батько вмер. Опікуни розкрали все майно. 16 років тривав судовий процес, Демосфен довів свою правоту, але залишився зовсім без грошей. Спочатку не міг говорити через дефекти мови. Одержував уроки дикції в актора. На відміну від багатьох політичних ораторів ретельно готував промови. Виступав проти Філіпа - «гнівні філіппіки». Зрештою, Філіп захоплює Грецію. Філіп убитий, Олександр використав це, щоб виступити проти Греції. Зажадав Демосфена. Демосфен втік на острів Колабрію. Але греки послали за ним військо. До нас дійшла 61 промова.

Демосфенівський корпус/кодекс. Їх ділять на приватні й політичні. Ретельно готувався. Приймає ісократівські елементи промови, але передмову робить короткою. І зараз живі риторичні питання. Вони надають мови щирості, привертають увагу слухачів. Дуже любив метафори, антитези, але застосовував й уособлення - діалоги від імені померлих, предметів. Любив фігуру умовчання. Оратор навмисно замовчує про те, про що йому потрібно говорити. У Демосфена не було почуття гумору - сміялися тільки над його потугами.  

 Філософська проза.

Філософія спочатку поєднувала всі науки. Зародилася в Іонії. Форми були дуже образними. Філософський діалог, у ході якого повинна була народитися істина. Філософія часто ділилася на матеріалізм й ідеалізм - основне питання, що первинне: матерія чи свідомість? Для Древньої Греції такий розподіл некоректний. Спадщина матеріалістів майже не дійшла до нас, ідеалістів - навпаки.

Біля джерел філософської думки й об'єктивного ідеалізму (який стверджує, що світ пізнаваний) - Сократ (468-399). До нас не дійшло жодного рядка, написаним його рукою. Усе записано учнями Платоном і Ксенофонтом. Сократ був дуже демократичний - користувався особливою любов'ю аристократичної молоді. Глузували з його походження - батько рядовий скульптор, мати повитуха. Сократ пишався своїм походженням, за професією теж був скульптором.

У творчості Сократа відбувається перехід від натурфілософії до етики. Головним предметом його бесід були морально-етичні питання: як варто жити, що таке справедливість, благочестя, чесноти. Створює вчення про абсолютні істини. Сократ абсолютизує людський розум. Дві аксіоми: є абсолютні цінності (розум, краса, хоробрість) - без них немає людини. А є звір. Осягнення їх можливо, якщо правильно визначити їх, що неможливо. Це вчення про абсолютні істини дає поштовх вченню Платона про абсолютні ідеї. Намагався вчити шляхом діалогу - сократичної бесіди. Приведення співрозмовника за допомогою питань до єдино правильного висновку. Висловлення Сократа, звичайно ж, були неприємні главі поліса. Вибори він вважав дурними. Вважав, що призначати на посади треба за схильностями, а не по жеребком. Схилявся до монархії. Релігійне розпуття - тяжів до єдинобожжя. Шукав бога усередині себе, був переконаний, що часточки людського розуму містили частини світового розуму. На суді захищався легковажно. Відмовився від втечі.

Справжнє ім'я Платона - Арістокл. Загибель учителя привела його до хвороби. Після смерті Сократа біжить із Афін. Вивчає філософію, містику. У Сіракузах його приймає як придворного філософа тиран Діонісій. Але згодом за ідеї продає його в рабство. Афінянин купив його й відпустив. У гаї Академ на згадку Сократа заснував Академію - школу, що проіснувала 900 років. Саме Платон передає нам промову Сократа в суді. Це «Апологія» Сократа. Захист Сократа був побудований не для реального виправдання, а для висловлення афінським жителям. Діалог «Федон» уводить нас в обстановку останніх годин життя Сократа. Остання бесіда - доказ безсмертя душі. «Ми винні Асклепію півня». Від Платона залишилося багато. Його вважають засновником філософського ідеалізму. Матерію вважає тлінною й перехідною. Матеріалістом вважають Геракліта. Платон створює свою теорію про вічність духу на основі Геракліта. Платон дійде висновку, що десь є прообраз усього - ідеї. Платон не міг вирішити, як взаємодіють світ ідей і речей. Він сказав, що ідеї й речі спілкуються. Приклад: зв'язані люди в печері, що дивляться на тіні. Багато міркував про те, як зробити людину щасливою. Придумує ідеальну держава. Вона розділено на три класи: філософи, воїни й селяни. Філософи й воїни не повинні мати родин, дітей і майна. Розподіл на класи: до 30 років стає зрозуміло. Вигнав би художників, письменників і поетів.

Аристотель. У порівнянні із Сократом і Платоном був вченим-енциклопедистом. Аристотель - перший енциклопедист. Народився в 384. Життя родини пов'язане з македонською династією. Батько - лікар при македонському царі. Створює в гаї Аполлона лікейську школу Ліцей - в Афінах. Викладав інакше - читав лекції два рази в день: ранком (удень) читав лекції з найважчих проблем, увечері - те же саме, але пояснював просто. Читав лекції, гуляючи по доріжках, тому його учнів називали перипатетики, школа тих, що прогулюються.

Рукописи заповів Феофрасту, той - Нелею, у якого в льосі вони зіпсувалися. Чотири групи:
1) твори з теорії наукового доказу або органон;
2) природничо-наукова група творів;
3) твору з етики, містять у собі політикуі;
4) курс теорії літератури й ораторського мистецтва. «Риторика» у трьох книгах й «Поетика» у двох.

Погано ставився до демократії, сказав, що існує тільки три форми правління: Описание: aristotelмонархія, аристократія й політія. Але жодна не буває в чистому виді: монархія - тиранія, аристократія - олігархія, політія - демократія, охлократія. Поправляв Платона. Вважає, що ідеї є формою матерії, тому їх не можна відокремити. Ідея несе в собі рух. Матерія інертна, а ідея несе в собі прогрес. Матерія вічна. Питання: ким створена, чи не зникне, є чи бог? Щодо бога не знав.

Особливе значення має «Поетика». Сам Аристотель назвав її техне - керівництво. Написано скупо, як звід правил. Головне питання: співвіднесеність мистецтва й дійсності. Мистецтво наслідує дійсності - мімесіс. Не варто розуміти це буквально. Не просте наслідування, а наслідування з метою зрозуміти, що могло б трапитися. Аристотель додає, що поезія філософичніша, ніж історія. Об'єктом мистецтва є людина. Аристотель першим заговорив про гуманістичні функції мистецтва. Вищою формою мистецтва вважав трагедію, що веде до катарсису. В Аристотеля багато тлумачень катарсису, але все можна звести до двох: медичного - очищення від ефекту жалості й страху, як природна функція. Етичне тлумачення - трагедія сприяє моральному очищенню душі. Перший виділив 6 елементів трагедії: фабула, характери, думки, сценічна обстановка, текст, музична обстановка. Для Аристотеля фабула й сюжет - те саме. Фабула повинна бути закінченою й органічно цілісною. Характери повинні бути правдоподібними, шляхетними й послідовними. Не повинні бути ідеальні або порочні - просто гарні люди, що зробили помилку.

 Література епохи еллінізму.

З Евріпідом умирає трагедія. З Аристофаном – драматургія. Політична й моральна стабільність поліса підірвана.

Період правління Олександра Македонського був коротким (338-323). На короткий строк утворилася величезна імперія. Хотів принести захопленим народам культуру - грецьку, як вищий її прояв. Олександр не знищував культуру завойованих народів. Він хотів домогтися об'єднання культур. Для цього він намагається об’єднати релігії й міфології - синкретизм. На завойованих територіях було багато богинь родючості й любові - об'єднання в культ Великої Єдиної Матері. Це було плідно. Зображення богині Ізіди з дитиною на руках. Другий приклад: бог Серапіс. Багато завойованих країн залежали від води. Серапіс - Аїд, Посейдон, Діоніс, Озіріс, Апіс. Серапіса поважали скрізь.

Еллінський = грецький. Елліністичний - взаємодія грецької й східної культури. На сході греки запозичили державний апарат - військово-бюрократичну монархію. Зрозуміли необхідність єдиної еллінської мови - з'являється загальногрецька койне. В епоху Еллінізму змінюється навіть зміст слова еллін. Раніше це національна одиниця. В епоху Олександра це не етнічне, а етичне поняття. Елліном міг стати кожен, хто сповідує еллінську культуру й спосіб життя.

Розширюється уявлення греків про батьківщину. Раніше - громадянин поліса, тепер громадянин світу, космополіт.

Змінилося відношення еллінів до релігії. Релігія була справою суспільною, державною. Тепер вона стає приватною справою, її можна вибирати.

Після смерті Олександра його сподвижники ділять імперію на елліністичні держави: Єгипет відходить до Птолемея, Сирія, Македонія із Грецією. Самим значним з культурної точки зору стає Єгипет. Центром грецької культури стає Олександрія Єгипетська. Птолемей продовжує справа Олександра, засновує найбільшу у світі Олександрійську бібліотеку. Коли Єгипет боровся з римлянами, бібліотека згоріла. Ще Птолемей створює Музейон. Це й Академія Наук й Університет. Ця ідея актуальна дотепер. Єдиний комплекс науково-освітньої установи - зібрали кращих тоді вчених різних національностей. Там був математик Евклід, історик Гекатей, художник Апіллес. Тут уперше зароджується наука філологія. Вона має початок у гомерівському питанні.

Першими філологами були граматик Зенадот й Аристарх Самофракійский. Але не тільки Гомер займав їхню увагу. Вони створили програму античної літератури, котра вивчається зараз.

В епоху еллінізму змінився погляд людини на світ. Це проявляється у філософії. Елліни перестали створювати фундаментальні філософські системи. Вони звернули свій погляд на людину, на приватне питання - як досягти щастя? Розробка системи особистого поводження в житті, що забезпечить духовне благополуччя. Система кініків/циніків, стоїків й епікурейців. Вони насамперед визначають значення щастя й шлях його досягнення. Сучасне розуміння щастя - сума позитивних факторів, а тоді - відсутність негативних.

Кініки. Головні представники - Діоген, Антисфен і Кратет. Назва одержали від прізвиська Діогена - «кінікос», кусливе щеня. Був гострим на язик. Представники цієї школи прагнули до відпрацьовування й перевірки на собі певного експериментального способу життя. Від них не залишилося ніяких трактатів - тільки анекдоти. Філософія кініків - філософія людей, вивержених з життя поліса: спритні раби, зубожілі люди. Кініки намагаються дати відчуття самодостатності такому індивідові, якому ні на що обпертися в житті. Кініки пропонували стан самотності оцінити як стан духовної волі, тобто шлях до щастя. Платон називав кініків і Діогена скаженим Сократом. Навчання спрямоване проти всіх соціальних підвалин суспільства: рабство, власність, релігія. Всі кініки вважали себе космополітами - скрізь збиралися жити за своїми законами. Застосовували форму прокльону: «Без громади, без будинку, без батьківщини» як гасло. Намагалися довести свою повну волю. Саме в кініків з'являється жанр діатриби - діалогічна полемічна бесіда з гострим жартом, сатирою. Творець - Меніпп, що був рабом. Випущений на волю, мав літературні здібності. Пародіює високі жанри. Діатриба включає й вірші, і прозу, і афоризми, і жарти.

Стоїки. «Стоя» - це портик, тип даху, де збиралися ці мудреці. У стоїків є певний ідеал - це мудрець, що не залежить у своєму духовному розвитку від середовища, держави. Його батьківщина - увесь світ. Засновник навчання – Зенон. Стоїки вірили в бога Зевса-Логоса, розлитий в усім світі світовий розум. Душу людини – часточка світового розуму. Головним стоїки вважали інстинкт самозбереження. Людина повинна поводитися з іншими так, як хотіла би, щоб поводилися з нею. Стоїки вважали, що закони суспільства поважати потрібно, ішли на державну службу. Але якщо вони вважали, що їх змушують займатися нечесною справою, то йшли. Для кініків ціль виправдує засоби. Стоїкам була важлива не мета, у своєму прагненні на щастя їм був важливий етичний характер.

Епікурейці. Засновник - Епікур (341-270). Жив в Афінах, викладав у вигляді бесід у прекрасних садах. Заможний,  Епікур був дуже хворобливим, не міг приймати участі в суспільному житті, тому він створює вчення для  багатих і хворобливих. Етика Епікура заснована на матеріалістичному вченні Демокрита. Він замислюється над суттю щастя. Відповідь: знаходити його слід не в зовнішньому світі, а усередині самого себе - у щиросердечному спокої або безтурботності душі (атараксія). Не треба втручатися в чужі справи й політику. Як цього досягти: все залежить від страху смерті й страху перед богами. Боги відмітаються відразу. Смерть: він вважає, що поки людина є - смерті немає, а коли людини немає - то й боятися пізно. Головне гасло: прожити життя непомітно в колі своїх друзів, звільнившись від всіх страстей. Слово «епікуреєць» згодом починає означати інше - розгнуздану людину.

Зовсім міняється й система літературних жанрів. Значення втрачають трагедія й театр, вони неактуальні. Література й мистецтво повертаються до особистості. Предметом зображення так само стає звичайна особистість. Відбувається поляризація літератури: література для еліти й белетристика (масова література). Так з'являється грецький роман як повість про приватне життя.

Серед високої літератури виділяються жанри «ученої» поезії. Поети того часу змагаються з вибором сюжетів - незвичайні, маловідомі, різні варіанти. Література втрачає  інтерес до великих форм. Замість епічних поем одержує поширення епіллій - «епосик». Поширюється епіграма, елегія й ідилія. Майстром епіллія був поет Коллімах - представник ученої поезії. Епіллій «Гекала» присвячений Тезею, що йде на подвиг, його застає ніч, дощ, стукає в хатину бабусі Гекали. Тезей іде, потім повертається, а бабуся померла. Хоче в її честь улаштувати спортивні ігри - на честь Зевса Гекалійського.

Ідилія. Назва: «картинка». Творцем ідилії був поет Феокріт. Писав буколічні ідилії - пастуші пісні. Феокріт проти міської цивілізації, залучає до природного. Його ідилії - сценки з волопасами, які змагаються в піснях, частіше любовних, але можуть бути й інші. Феокріт ставиться до них з іронією - він житель міста, небідний, веде гру із читачем. У його ідиліях все натуральне: гній, піт - іронія, пісні про любов. Полегкість. Ідилії Феокріта популярні в римській літературі.

Найпоширенішим жанром була новоаттична комедія. Термін античний, греки хотіли показати відмінність між Аристофаном і цими комедіями. Новоаттична комедія звертається до побуту, до типового, пересічного, сімейного. Знаходить популярність. З'являється афоризм: «Я людина й думаю, що ніщо людське мені не чуже». Це з комедії  Теренція, римлянина, що використав багато комедій Менандра.

Відмінності: 1) відсутність високого суспільного звучання, політичної злободенності; 2) зникають фантастичні елементи; 3) до мінімуму зведене особисте глузування; 4) нова комедія звертається до загальнолюдського змісту й відходить від злободенних проблем.
Тому вона потрапляє на римську сцену. Вона зв'язує мистецтво Древньої Греції й пізніших століть. Цікаво, що міняється наповнення термінів «комедія» й «трагедія». Трагедія - мінливості героїчної долі, комедія - повсякденне життя. 

Специфічні особливості розвитку римської літератури.

Елліністичний період досяг свого піку, починає розвиватися література латинською мовою. По суті - такі ж стадії розвитку, але вона більш пізня, тому запозичено дуже багато рис і відкриттів грецької культури. Існує феномен вторинності.

Життя римської громади відмінне від грецького. Греки становили щільну етнічну групу еллінів, а римляни був оточений іншими племенами. Тому - постійна боротьба за виживання, один час вони були під владою етрусків. Етруски взаємодіяли з римлянами. Крім них були інші племена й грецькі колонії - Сицилія. Життя було побудоване за принципом військової громади. У греків було більше можливостей розвивати культуру. Навіть життя було підлегле воєнній дії. Римляни не створили розгалуженої міфології – їх міфи примітивні. Вірили в добрі й злі сили - нуміни. У Римі були цілі армії різних жерців.
Релігія перетворюється в технічну підмогу до життя суспільства. Кінцева форма молитов do ut des (даю, щоб ти дав). Життя громади й родини тяжіє над релігіями. Явна перевага державного перед релігією.

Тільки коли римляни почали завоювання Греції, вони почали пристосовувати свою релігійну систему під грецьку. Були деякі боги, які не мали аналогів у римлян - Аполлон так і залишився. Були властиво римські боги - Янус, бог початку й кінця. Звідси - січень. Особливе місце займав Марс (Арес) - почесніший,  ніж у Греції. Особливий бог Квірин - заступник римської громади й зборів.

Власні міфи. Насамперед римський міф, створений, щоб обґрунтувати право римлян на завоювання інших народів. Він дуже розгалужений - давав можливості з'єднати грецьку й римську релігії, обґрунтувати перевагу. Він оповідає про Ромула й Рема - іноді вони називаються нащадками Енея, іноді дітьми Марса. Вони повинні бути загинути. Але їх пожаліли, поклали в кошик, пустили по ріці. Вовчиця вигодувала їхнім молоком, потім їх підібрав пастух. Вони виростають, починають державотворення.

Герої грецької міфології жили у віддалені міфічні часи. А герої римлян були набагато ближчі. Вони обожнювали своїх предків. Добрі й злі сили були ніби присутні постійно. Божки - лари й манни - допомагали в повсякденному житті. Героями ставали предки, що жили за покоління або за два. Релігія древніх римлян втрачає космогонічний, містичний ореол.

Вторинність для культури характерна взагалі, наприклад, перед римлянами в момент створення вже були зразки літератури, скульптури й т.д. Можна вибирати, що запозичити. Трагедію не запозичили, а історію, лірику, комедії взяли. У Греції література розвивалася поступально, послідовно. У Римі всі жанри з'явилися одночасно. Позитивне: ці жанри взаємно доповнювали один одного. З іншого боку, римляни могли відкинути те, що заважало їм, наприклад, хор, пов'язаний з культом Діоніса. У римлян Вакх не так важливий, немає трагічного філософського підтексту.

Періодизація більш проста, аніж грецька, не наповнена таким змістом, як у Греції. Строки розвитку були коротше, сама історія теж.

1 період (докласичний) - середина 3 століття до н.е. - 80-і до н.е. Запекла громадянська війна.
2 період (класичний). Пов'язаний із кризою поліса, з кінцем республіки, з періодом правління принцепса Августа. Принцепс - перший серед рівних, правління - принципат. 80-і роки до н.е. - 14 рік н.е. Творчість Вергілія, Горація, Цицерона, Овідія.
3 період (післекласичний). 14 - 476.

У Греції майже не було сатири, нотки в кініків. У Римі сатиричні жанри починають розвиватися одними з перших. Римляни справляли свята Сатурналії - грудень. Один раз на них вибухнула чума, римляни запросили найбільш здібних танцюристів етрусків. Римській молоді це дуже сподобалося, і вони додали до танців і пісень етрусків свої пісні, вийшла суміш - сатура. Так вийшла сатира.

Описание: caesarУ Римі рано починає розвиватися проза. У Римі з'являється раніше всього й у різних варіантах. Розвивалися норми права. Права людей позначали «юс», права богів - «фас». Закони 12 таблиць - юридична проза, не тільки право, але й опис життя. Римляни любили календарі - на щодень було свято. Жерці записували на щодень історію - у фастах - римський календар. Для простого народу в храму виставляли аннали - записи.

Рано розвивалося ораторське мистецтво. Виступають на зборах у Сенаті. Риторика процвітає. У Римі з'являються епістолярні жанри - листи. У греків листів немає. Особистість більше усвідомлювала себе - розвиваються мемуари, чого взагалі не було в греків. Відомими і поширеними були записки Юлія Цезаря..

Рання римська література пов'язана з боротьбою двох політичних партій. Коли Рим стає потужною імперією, римські правителі хочуть створити потужну ідеологію. Ідеологія завжди базується на культурі, розпалюється суперечка двох партій: аристократичної й демократичної. Аристократична партія вважала, що потрібно використати грецьку культуру. Демократична партія - не треба нічого запозичати, треба розвивати традиції патріархальної римської громади. У принципі перемагає партія еллінофілів. Еллінізації піддається мистецтво і приватне життя. Але приймають не все. Главою аристократичної партії було сімейство Сціпіонів. Один з них взяв Карфаген.

Драматурги в Греції були оточені ореолом поваги. У Римі першими письменниками були люди найнижчого походження - раби-вільновідпущеники, не римляни. Перший - Левіандропій, грек, що був рабом. Був учителем, створює «Латинську Одіссею». Цікавий переклад - включає туди й уривки з Іліади, і свої твори, й інше. Головний прийом римської літератури - прийом контамінації, поєднання в одному твору сюжетів й образів з різних творів. Римляни не соромилися використати інші твори, завжди вказували, що запозичили. Контамінація особливо поширена в драматургії. Трагедія римлян цікавила мало, але була. Один з головних трагіків - Сенека. Їх було дуже важко ставити, скоріше для читання. Груба римська публіка любила нагнітання обстановки, кров, жорстокість. Кращі трагедії – «Медея» і «Федра». Її не любили, тому що там була висока філософська ідея, думка. Це занадто складно для римлян - немає своєї філософії. Цицерон намагався створити, але не зміг. Комедія процвітала, сюжети бралися з новоаттичної комедії. Перша комедія «Палліата» - це одяг, короткий плащ. Потім «Тогата», римський одяг. Комедія ділилася на статарну (стоячу) - звернену до психологічних учинків і моторну - постійний рух.

Кращими комедіографами були Тит Макк Плавт і Публій Теренцій Афр. Плавту приписують 120 комедій, до нас дійшла 21. Вони дуже вплинули на комедії 17-18 століття. Плавт працював у жанрі моторної комедії. Головна дійова особа, що веде інтригу - раб. Одна комедія так і називається «Раб-ошуканець». Завжди позначав, яку комедію він брав й у кого. З'єднано зазвичай кілька сюжетів. Його комедіям притаманний елліністичний погляд на життя. Забирав філантропізм Менандра, наповнював шаржами, карикатурами. Кращою комедією вважається комедія «Скарб». Вона особливо вплинула на 17-18 століття. Запозичив її, зокрема, Мольєр. Плавт показує тут себе і як психолога. Скупа людина знаходить горщик із золотом. Плавт показує, як багатство впливає на психіку людини.

Прийом «фі про кво» - йому говорять одне, але він не чує.

На противагу Плавту був Теренцій, що не користувався славою при житті. Він був рабом, негром з Карфагена, звідки його вивезли Сціпіоны. Сціпіоны рано помітили його здібності, вивчили, виховали, дали йому своє ім'я. Його переслідувала поголоска двох планів: що всі його комедії написав Сціпіон, і що його прозвали напівменандр. Він дуже багато запозичить не тільки сюжетів, але й ідей. Він проповідує еллінський спосіб життя, культуру, виховання. Але він не робить це відкрито, іде на компроміс.
«Брати» - проблема виховання. Один брат селянин (Демія), другий - міський житель. Змагання - чиє виховання краще. Старший син далекий від батька, другий живе душу в душу. Теренцій написав 6 комедій. Психологічна обробка образів, уводиться момент таємниці. 

 Золоте століття римської літератури.

Цей період збігається із правлінням принципату Августа. Август прийшов до влади після громадянських воєн. Після смерті Цезаря перемагає Октавіан, Август - прізвисько, «священний», тому що приніс на римську землю мир. Державі була потрібна ідеологія. Початок - роздача орних земель ветеранам своїх військ, тому що вважав, що праця на землі облагороджує. Август розумів, що без культури немає ідеології. У нього був багатий друг - Меценат. Він створює умови для бідних поетів, а ті підтримують Августа. У цей гурток входили: Вергілій, Горацій, Проперцій, Варій Руф, Азінній Палліон. Вони ніби поділили жанри літератури. На противагу цьому гуртку створюється коло Корвіна Мессала: Тібул і Овідій.

Вергілій по суті пише на замовлення Августа всі три поеми. «Буколіки» - вівчарські вірші, «Георгіки» - землеробські. «Енеїда» - героїчний епос. Поєднує їх ідея, відмінна від грецької, - Вергілій відрікався від минулого і закликав до відродження в майбутньому.
Виходець із середньої родини, але одержав непогану юридичну освіту.

Творчість Вергілія перебувала під впливом греків. Насамперед, олександрійська «учена» лірика, творчість Феокріта, Гесіода. Також Тит Лукрецій Карр «Про природу речей» і римські поеты-неотерики («новенькі»).

Тит Лукрецій Карр живе тільки в період громадянських воєн. Він вирішив морально допомогти громадянам, опирається на філософію епікурійців. Розвиває теорію Демокрита гекзаметрами. Намагається довести, що життя вічне. Він говорив, що в принципі Земля вмирає, а людство прогресує.

Неотерики - римська поезія до цього часу нараховує усього два століття в розвитку. Вирішили виправити недосконалу поезію за принципом олександрійської лірики. Це поети опозиції, цурались громадського життя, кликали на лоно природи, у центр творчості ставили творче «я». Вергілій запозичив у неотериків форму вірша.

«Буколіки» написано в наслідування Феокріту. Вергілій називає їх еклогами. Вергілій починає свій твір фразою: «Все скоряє любов, і ми скоримося любові» - це відправний пункт для міркування. Він показує, що безрозсудна пристрасть призводить до загибелі. Серед еклог особливе місце займає четверта еклога. Там йдеться про народження незвичайної дитини. Любові-пристрасті протиставляється любов материнська. Ця еклога написана на весілля Антонія й Августа й на народження сина. Дія «Буколік» відбувається в Аркадії. Це глухомань, а Вергілій робить із неї утопію. Уперше ця «благословенна Аркадія» з'явилася тут.

«Георгіки» - про землеробство, без героя, без сюжету, про те, як варто трудитися. Природний світ виникає вже в еклогах. У цій поемі Вергілій слідує Лукрецію, доводить, що людина - одне зі творінь всесвіту, прагне дати опору, спокій, щастя. Він бачить його в циклі хлібороба. Апофеоз «Георгік» - міркування про бджолиний рій. Поема закінчується: поет іде по дорозі й наступає на череп бика, а з нього вилітає бджолиний рій. «Так смерті-бо немає, а є продовження життя».

«Енеїда» - велика епічна поема. Замовлена Августом. Вергілій повинен був написати панегірик про самого Августа. У пролозі повинен був написати про міфічних предків Августа. Вів рід від Венери. Вергілію дали час для роботи - 12 років, але так і не завершив. Заповів цю поему спалити своєму другові. Про Августа ні слова - але той не став її знищувати. Схвалив політичні тенденції, що римляни - це обраний народ, якому призначено правити світом.

Складається з 12 книг. Вергілій ділить на дві частини. Перша частина - втеча Енея з палаючої Трої й прибуття в Карфаген - 5 книг. Друга частина - оповідання про війни в Італії. Посередині шостої книги - розповідь про спуск Енея в царство мертвих. Еней спускається довідатися, куди він пливе й про майбутню долю Рима. Він ніби об'єднав «Іліаду» й «Одіссею» у зворотному порядку. Вергілій не приховує, що як приклад використав Гомера.

Енею призначено заснувати римську державу, якій буде належати світ. Поема спрямована в майбутнє. Ще одна надзадача, пов'язана з героєм – доля Енея це доля Риму - головна сила, що управляє всім. Герої Гомера не були сліпими іграшками, а тут повне підпорядкування долі, заперечення особистості. Спрямована у майбутнє, тому в ній дуже багато дієслів. Добір деталей. На ідейний зміст вплинули стоїки – страждання виправдуються метою. Причина людських страждань у тім, що люди не завжди розумні. Боги потрібні, щоб показати ієрархію знання й підкорення. Тільки боги знають істину. Зовні поема нагадує Гомера. Але світ греків нам знайомий, а у Вергілія світ розсовується до незвичайних меж. Розширюється уявлення про час. Героя цікавить майбутнє нащадків. Поема не закінчена. Уже багатьом сучасникам Августа здавалося, що надії не виправдалися. Вергілій залишає героя на розпутті після убивства Турна.

Публій Овідій Назон (43 до н.е. - 17 н.е.). Жив у складну ідеологічну епоху - боротьба християнства і язичества. Рим поступово скочується в прірву. Овідій насамперед лірик - протягом всього свого життя пише вірші від першої особи.

Народився в багатій родині воїнів, одержав риторську освіту. Використав прийоми ораторського мистецтва в ліриці й поемах. На початку творчого шляху випробовує славу, а потім зненацька потрапляє в опалу. Був в опозиції, у гуртку Корвіна Мессала, але проти Августа не виступав і фактично відійшов від гурту. У домі імператора вибухнув скандал, молодша дочка Августа Юлія була обвинувачена в аморальності й відправлена у вигнання на острів. Овідій потрапив під гарячу руку. Його засилають на Понт, на Чорне море, між Молдавією й Румунією. Сприймає це як смерть. Посилає багато прохань Августу й друзям. Повість про своє вигнання в «Скорботних елегіях» й «Посланнях з Понту».

Виділяється три періоди його творчості:
1) 20 р. до н.е. - 1 р. н.е. Слава, збірники елегій. Остання стадія досконалості римської елегії, починається шлях назад, перетворення в іграшку. Овідій бере умовне ім'я Корінна, але відразу обмовляється, що це збірний образ. Відразу гра. Себе він називає не закоханим, а гравцем у любов. Збірник любовних елегій називається «Любові». Немає щирого почуття. Пародія на Катулла - на смерть пташки, мотив скриплячих дверей. Із суб'єктивного і щирого з'являється узагальнення. «Любовні послання героїні» - більша доля щирості. Цей період - 3 дидактичні новели. «Засоби для особи», «Наука любові» й «Засоби від любові».
2) 1-8 рр. Розуміє, що потрапляє в опалу. Пише дві монументальні міфологічні поеми «Метаморфози» і «Фасти» від фаст - календар. Завдання: описати всі 365 днів і свята, пише тільки 6 книг, потім йде у заслання.
3) 8-17 р. «Скорботні елегії» й «Послання з Понту». Це суб'єктивні елегії, не розумів, чому в опалі.

«Метаморфози» - міфологічна поема. Жанр поеми Овідій визначив сам: «пісня вічна», «кармен перпетуум». Це назва дуже важлива. Римляни не створили філософії, спроба Цицерона не вдалася. Овідій вважається несерйозним автором через перший період творчості. Але він замислюється над проблемою вічності життя у всесвіті. Життя вічне завдяки перетворенням - епікури та піфагорійці. Його герої зберігають душу, але міняють матеріальну оболонку. Овідій намагається всі грецькі міфи підверстати під перетворення - 250 сюжетів. Бере і пов'язані з родичами перетвореного й  з місцем перетворення. Ідея перетворення пов'язана з ідеєю руху. У ній багато дієслів, немає затягнутості (повторів, ретардації). Композиція: 15 частин, кожна присвячена одній темі. Жодна з тем не закінчується з кінцем частини. Усередині вони складаються з різного: елегії, послання, мови, діалоги, новели. Жодна новела не закінчується із главою. Цим показаний взаємозв'язок усього у світі. Використовує мінімум художніх засобів. Відбирає головне, теж для ідеї руху. Медея збирається зварити зілля, треба за травою облетіти 14 областей Греції, кожна область характеризується однією деталлю. Уже на самому початку ми зустрічаємо філософську підставу, в 15 пісні виступає сам Піфагор. Овідій був знайомий із християнством. Початок поеми нагадує Біблію.

 

 

 

 

ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ МИТЦІВ АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

НА УРОКАХ У 8 КЛАСІ.

 

 

                                                         УРОК 1

 

ТЕМА:  Антична (давньогрецька і  давньоримська) література – вихідна

               основа європейських літератур

 

МЕТА: ознайомити учнів з літературою античної доби, з особливостями

             античної культури; розвивати навички конспектування, логічного

            мислення, усного та писемного мовлення; виховувати зацікавленість

            до вивчення давніх літератур.

 

ОБЛАДНАННЯ:  мультимедійний матеріал ; географічна карта.

 

 

 «Багато великого є на світі, але немає нічого

величнішого, ніж людина»

Софокл

«Ви змужніли у храмі Гомеровім»

О.Пушкін

«Кто не видит вещим оком

Глуби трех тысячелетий,

Тот в невежестве глубоком

День за днем живет на свете»

Й.В.Гете

 

 

 

 

                                              ХІД УРОКУ

 

І. Організація навчальної діяльності.

                Психологічна розминка «Скажи мені добре слово..»

                     ( Сьогодні звичайний буденний день, та він одночасно й унікальний, адже більш ніколи не повториться. Лише враження залишаються – веселі чи сумні. Тож давайте перетворимо цей урок на свято)

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

             1. Перевірка письмових робіт.

                 „Уявіть себе укладачем сучасної Біблії. Напишіть свої 10 заповідей, яких необхідно дотримуватись людству у ХХІ столітті” 

             2.  Усні відповіді на запитання

                 „Уявіть, що вам випала честь познайомити позаземні цивілізації зі священними   книгами людства. Яку з книг Ви оберете і як її презентуєте?”

                „ Доведіть, що священні книги різних релігій мають багато спільного.”     

 

ІІІ. Етап орієнтації

            1. Слово вчителя

      Одного разу О.Пушкін, зустрівши М.Гнєдича, який перекладав «Іліаду» Гомера і, захоплений цією справою, зовсім не з’являвся на людях, був дуже здивований змінами, що відбулися з поетом-перекладачем. Пушкін висловив помічені ним зміни такими словами: «Ви змужніли у храмі Гомеровім». Але ж Гнєдич нікуди не їздив, і храмів Гомерових не існує! Що ж мав на увазі великий поет?

       ( відповіді учнів)

 

Храм Гомерів – це поема «Іліада», дух якої пронизаний громадянською доблестю давніх греків, їхньою мужністю та патріотизмом. Пушкін хотів сказати, що , навіть перекладаючи таку книгу, людина зазнає змін на краще, відчуваючи на собі вплив цієї геніальної поеми.

 

ІУ. Етап визначення мети

 

 • Як ви розумієте слова Гете, винесені в епіграф? Навіщо потрібно

вивчати античну літературу?

 

Неможливо переоцінити величезний вплив античної літератури на людство, яке й досі вважає все, створене у ті часи, найкращим. Все, що нас оточує, впливає на нас постійно й непомітно. Але чи багато навкруги нас того, що ми б назвали найталановитішим, найгеніальнішим, найдосконалі- шим? На жаль, ні.

  А сьогодні ми маємо можливість доторкнутися до культури, яка вважається гармонійною і досконалою, а, отже, можемо і самі стати більш освідченими, більш досконалими.

 

                         ( запис теми, епіграфу уроку)

 

 

У. Етап організації та виконання плану діяльності.

               1. Слово вчителя.

           Все, що існує на світі, завжди має витоки. Європейська література бере свій початок з дивовижної і неповторної культури античного періоду розвитку людства. Слово «античність» походить  від латинського слова «antiquus», що означає «стародавній». У більш вузькому розумінні поняття «антична література» є загальною назвою літератур Давньої Греції і Риму, що охоплює період з ІІ тисячоліття до н.е. до кінця У століття н.е. Відомо, що давньогрецька література була грецькомовною, а давньоримська – латино мовною.

            Робота з лінією часу.

 

УІІІ ст.до н.е.                                 Р.Хр.                                             У ст..н.е.

_______________________________________________________________

                                            Антична   література

 

 

               2. Інтерактивний прийом «Рольова гра»

Учень –географ.    

                      Географічне положення Давньої Греції

                           ( робота з географічною картою)

             Стародавня  Греція займала територію південної частини Балканського півострова, всі острови  Егейського моря та західне узбережжя Малої Азії ( до протоки сучасних Дарданелл).

 

             Греція – гориста країна з важкооброблюваними і малородючими землями, поганим зрошенням. Греки займалися вирощуванням оливкових і фігових дерев, виноградників, розводили дрібну худобу – кіз та овець.

              У країні було багато копалень, в яких видобували  золото, срібло, мармур, залізо тощо. Технічна сировина  й продукти сільського господарства сприяли розвиткові торгівлі.

                                                     

 

             Найхарактернішою географічною особливістю цієї країни є надзвичайно звивиста берегова лінія, багата, особливо у східній частині, на бухти і затоки. Це сприяло розвиткові мореплавства.

             Греки були напрочуд допитливими людьми, можливо, саме ця риса штовхала їх до подорожей, під час яких вони не тільки пізнавали нове, а й розширювали ринки торгівлі та колонізації.

 

                                         

 

            Вже з початку ІІ тисячоліття до н.е. греки розселяються на всіх островах Егейського та Іонічного морів, на західному узбережжі  Малої Азії, де виникають такі великі міста, як Фокея, Ефес, Мілет, Галікарнас, Кнід тощо. У УІІІ столітті до н.е. греки захоплюють  і колонізують острів Сицилія, частину Південної Італії.

                         

   Із УІ століття до н.е. назва середньої Греції – Еллада – стала назвою всієї країни.

           

Учень-культуролог.

                                      Культура Давньої Греції.

         Відомо, що греки прийшли на Балканський півострів з півночі. На думку істориків, першими ці землі заселили ахейські племена, які відзначалися високим рівнем культури.

         Слід зазначити, що значних успіхів у розвитку культурних і матеріальних цінностей досягли й інші племена. Зокрема, це стосується критян. У першій половині ІІ тисячоліття до н.е. острів Крит перетворився на могутню монархію, у якій вже було розвинуто рабовласництво. Острів став центром цивілізації, що ввійшла в історію під назвою «критська культура».

 

                    

 Значний пам’ятник цієї епохи – легендарний царський палац у м.Кноссі, відомий з міфів під назвою «Лабіринт». Цю пам’ятку  архітектури у першій третині ХХ століття розкопав англійський учений Артур Еванс.

          Майже водночас із Критом піднеслося місто в Пелопоннесі – Мікена, що породило «мікенську культуру» ( ХУ –ХУІ ст.. до н.е.)

                  

 

 

                                                            

 

                    

                              

                                          ( фреска з палацу)

 

           На жаль, у ХІІІ –ХІІ ст.. до н.е. критська і мікенська культури загинули. Це відбулося  під впливом переселення грецьких племен, що перебували на значно нижчому рівні розвитку.

           Племена дорійців, іонійців, еолійців, які прийшли на півострів, відрізнялися своєрідними діалектами грецької мови і пізніше плідно сприяли розвиткові грецької літератури.

           Слід зазначити, що всі грецькі племена брали участь у створенні єдиної для всіх релігії й еллінської культури.

 

Учень-літературознавець.

                       Література Давньої Греції та Давнього Риму.

                                 

               Література є віддзеркалення народного життя. З'явившись, вона у свою чергу впливає тим або іншим чином на життя народу. Отже, щоб зрозуміти античну літературу, необхідно знати і розуміти життя тих народів, які її створили. Народи ці - древні греки і древні римляни.
               Перші письмові пам'ятники грецької літератури відносяться до VIII ст до н.е., перші ж письмові пам'ятники римської літератури - до III ст до н.е. Падіння Західної Римської імперії і в той же час кінець римської літератури відносяться до V ст н.е., до цього ж часу відноситься кінець і античної грецької літератури, перехідної надалі на шлях візантійської літератури.  Таким чином, від свого зародження і до середньовічної літератури антична література займає величезний період часу - біля 1200 років. 


                 Латинське слово antiquus означає "давній". Але коли говорять про античну літературу, то звичайно мають на увазі не давню  літературу взагалі (індійську, персидську, єгипетську), а лише давню літературу Європи, яка включає літератури старогрецьку і давньоримську.
                 Прадавньою суспільно-історичною формацією є общинно-родова. Вона і визначає собою життя грецького народу, що створив спочатку усну, а потім і письмову словесність.  Общинно-родова формація є докласовий колективізм найближчих родичів. Ще немає держави і пов'язаних з ним органів примусу, немає регулярної торгівлі. Люди живуть спочатку невеликими родовими об'єднаннями і управляються своїми родовими общинами. Відсутня приватна власність, і спочатку немає розділення.


                      Ця докласова общинно-родова формація в Середземноморському басейні переходить в іншу суспільно-економічну формацію, а саме рабовласницьку, протягом першої половини першого тисячоліття до н.е. Грецька література, яка зародилася тут, відображає перехідний період між двома формаціями. Коріння античної літератури ховається в  глибини міфологічного розвитку. Прекрасне в міфі і літературі виявляється надзвичайно активним початком. Якщо в архаїчній міфології краса наділена привабливою і згубною силою, то класичні олімпійські боги, борючись з чудовиськами, самі є носіями краси, що творить, яка стає принципом космічною, а значить, і людському життю. Антична міфологія і література повні драматичних сюжетів про боротьбу богів і героїв із злом, потворністю несправедливістю за встановлення впорядкованою, прекрасною, заснованою на гармонії і благородній праці життя.

Учень-географ.

                              Географічне положення Давнього Риму

            Давньоримська держава виникла й сформувалася  на території Апеннінського півострова. Саме греки, що прибули сюди в пошуках нових колоній, назвали південну частину півострова, де були буйні пасовиська, „Італією”. Слово  „vitulus”  означає „теля. Бичок”, тому назва цієї держави перекладається як „країна телят”.

                                                                             Описание: Картинка 3 из 688   

           З давніх-давен Італія була зеселена племенами, які мали різне етнічне походження: лігури, кельти ( що їх римляни називали галлами),  етруски, умбри, марси, сабіни, латини, герніки та ін. Усі ці племена перебували на різних щаблях економічного та культурного розвитку.

         Грецькі колоністи заснували на території півострова свої міста ( Куми, Тарент, Кротон, Гераклея ( в Італії), а також  Сіракузи, Мессану, Гімеру, Гелу  ( на о.Сицилія). Колоністи навчили місцевих жителів вирощувати оливкові дерева, виноград,  кипариси, познайомилися з металургійним та керамічним виробництвом, торгівлею. Вони принесли з собою рабовласницький лад з його ідеологією. Окрім того,  культура Давньої Греції мала вплив на духовний розвиток усіх італійських племен.

                                            Описание: Картинка 9 из 688

Описание: Картинка 8 из 29230

 

 

 

 

  Колізей          Описание: Картинка 11 из 29230                                                                                 

Учень-історик.

                                     Державний устрій Риму.

         На основі археологічних розкопок вчені довели. Що Рим дійсно заснували латини й сабіни в 754 році до н.е. Навколо нього і відбулося об’єднання  всіх італійських племен в єдину державу.

         Відомо, що римське суспільство спочатку було племінно-родовим і складалося з трьох триб ( племен). Кожна триба мала 10 куріїв, а курії – 10 родів. Саме ці триста родів трьох триб й утворили аристократичну верхівку римського народу – патриціат. Слід зазначити, що лише патриції становили основну  частину повноправних римських громадян. Народ, який складався з вільних селян, ремісників, торгівців, у родові  об’єднання аристократів не входив. Другий стан називали плебсом ( простий народ), а представників народу – плебеями. З появою рабовласництва з’явився  ще один стан – раби, котрі не мали ніяких прав.

         Державою керували сенат, що складався з 300 родових старійшин, обраний ним цар, і Народні збори, до яких входили чоловіки-воїни.

 

          Описание: Untitled-5                                               

                                        ( „Проведення цензу”)

          Але в 510 році до н.е. царську владу в Римі було ліквідовано й управління державою перейшло до патриців. Вони і встановили новий державний устрій, назвавши його республікою. 9 від лат. – загальна, всенародна справа). Римська республіка, що проіснувала майже 500 років, мала бути схожою на афінську демократію. Однак всі важливі справи в Римі вирішувалися аристократами, тому і Римська республіка була аристократичною. Це означало, що демократичних свобод, властивих Афінам, у Римі не існувало.

 

                  3. Слово вчителя.

         Антична культура мала  значний вплив на розвиток  сучасної культури Західної Європи. Так, алфавіт англійської, німецької, французької, італійської. Іспанської та інших європейських мов заснований на латинській абетці стародавніх римлян. Алфавіти російської, української, білоруської мов – на грецькій абетці.

         У багатьох європейських мовах, у тому числі й українській, є чимало слів грецького та латинського походження ( школа, клас, політика, геометрія, фізика, стадіон тощо). Давні греки залишили світові високорозвинену науку, представлену іменами видатних учених, серед яких можна назвати Архімеда, Піфагора, Аристотеля, Платона, Сократа тощо.

          Багато слов’янських  та католицьких імен мають грецьке та латинське походження ( Василь, петро, Павло, Олена, наталія, Олександр, Сергій та інші).

         На території сучасної Західної Європи донині збереглися руїни античних міст, римські водогони. Зокрема, в Україні, в Північному Причорномор’ї  є руїни давньогрецьких і давньоримських  міст: Ольвія ( неподалік від Одеси), Херсонес ( поблизу Севастополя), Пантикапей ( біля Керчі). До наших днів збереглася грецька назва Дніпра – Борисфен.

                                               Описание: 022

        Під впливом Візантії Київська Русь прийняла християнську релігію. У скіфських курганах, що розкидані серед безмежних південноукраїнських степів, археологи знаходять дорогоцінні вироби, виготовлені грецькими майстрами.

          Багато відомих європейських письменників часто зверталися до античної спадщини, яка стала невичерпним джерелом сюжетів, тем, образів. Серед них Байрон, Гюго, Флобер, Гейне, Жуковський, Пушкін, Лермонтов, Фет, Шевченко, Леся Українка, Франко та ін.

           У сучасних європейських літературах існують майже всі жанри й поетичні розміри, породжені античністю: епос, лірика, драма, трагедія, комедія, епітафія, ямб, хорей, дактиль.

           Суттєва орієнтація на  античність існувала у добу відродження,  що протиставляла аскетичному світосприйняттю середньовіччя новий, гуманістичний світогляд , стверджуючи в такий спосіб велич земного життя і земну людину. Весь гуманістичний рух проходив під лозунгом „відродження” античності.

           Другою добою, для якої орієнтація на античність була літературним лозунгом, був період класицизму ХУІІ-ХУІІІ ст. Класицизм прагнув суворих незмінних правил, яким повинна бути підпорядкована  композиція художнього твору. Особливою увагою користувалася „поетика” Арістотеля, з якою класицисти  пов’язували  закон трьох єдностей у драмі: єдності місця, часу, дії. Розглядаючи свої правила як вічні норми художньої літератури, класицисти вважали своїм завданням не тільки наслідувати давніх поетів, але й змагатися з ними, щоб перевершити їх у наслідування цих правил.

           Створення ідеалу людини є історичною заслугою античної думки та античного мистецтва.

        Провідна тема античної літератури -  оспівування людини та її світу.

           Велика кількість античних авторів не знайомі сучасному читачеві. Наприклад, з 90 п’єс   Есхіла збереглося повністю 7, із 120 драм Софокла – теж 7, з 92 творів Еврипіда – 19. У тому, що одні твори античної літератури збереглися, а інші – ні, є, звичайно, елемент випадковості, але не він зіграв вирішальну  роль. Справа в тому, що зберігалося лише те, що представляло інтерес для поколінь, які жили у той час.

          Головним матеріалом для письма, починаючи з УІІ ст.до н.е., був папірус ( пергамент з’явився  пізніше і був досить дорогим  матеріалом). Античний текст, записаний на папірусі, міг зберігатися лише у тому випадку, якщо його час від часу переписували. Таким чином, до нас дійшли лише ті твори, які постійно переписувалися  через популярність у читачів різних часів.

 

УІ. Етап контрольно-оціночний.

                      1. Комунікативно-ситуативна вправа

                  „Уявіть себе учасником розкопок археолога Генріха Шлімана. Розкажіть, яке місто він шукав і чи знайшов його?”

 

                      2. Інтерактивний прийом

- Що вас зацікавило на уроці?

- Чому необхідно вивчати античну літературу?

 

                      3. Оцінки за урок

 

            Кажуть, що час – найкращий суддя, бо його вироки найсправедливіші і саме вони не підлягають перегляду. Вирок часу щодо цінності творів античності  винесено. Ці твори не загубилися в анналах історії літератури, а залишилися серед живих постатей красного письменства.  

 

                 Тема наступного уроку: « Найдавніші цикли давньогрецьких міфів: троянський,  фіванський, про аргонавтів»

 

 

 

УІІ. Домашнє завдання.

                   Вивчити конспект.

                   Прочитати міфи: „ Паріс повертається до Трої”, „Паріс викрадає Єлену”, „Менелай готується до війни проти Трої”, „Аргонавти звертаються за допомогою до Медеї”, „Медея допомагає Ясону викрасти золоте руно”, міфи про царя Едіпа.

                Повторити вивчене про міфологію.

 

 

 

                                                         УРОК  2

 

ТЕМА:  Найдавніші цикли  давньогрецьких міфів: троянський,   

              фіванський, про аргонавтів.

 

МЕТА: поглибити знання  учнів про поняття „Міф”; ознайомити зі

             змістом циклів давньогрецьких міфів; розвивати навички  переказу,

             аналізу тексту, виразного читання, логічного мислення; сприяти

            вихованню зацікавленості літературою.

 

ОБЛАДНАННЯ:  мультимедійний матеріал ; тексти міфів.

 

                                                                        Греки творили своїх богів зі свого

                                                           власного генія і своєї власної краси.

                                                                                          І. Бродський

                                                   

 

                                              ХІД УРОКУ

 

І. Організація навчальної діяльності.

                Психологічна розминка «Скажи мені добре слово..»

                     

ІІ. Етап орієнтації

            1. Слово вчителя

           Свою розмову про міфи я хочу розпочати віршем М.Гумільова „Канцона”

             Канцона.

Об Адонисе с лунной красотой,

О Гиацинте тонком, о Нарциссе

И о Данае, туче золотой,

Еще грустят Аттические выси.

Грустят валы ямбических морей,

И журавлей кочующие стаи,

И пальма, о которой Одиссей

Рассказывал смущенной Навзикае.

Печальный мир не очаруют вновь

Ни кудри душные, ни взор призывный,

Ни лепестки горячих губ, ни кровь,

Стучавшая торжественно и дивно.

Правдива смерть, а жизнь бормочет ложь…

И ты, о нежная, чье имя – пенье,

Чье тело – музыка, и ты идешь

На беспощадное исчезновенье.

Но мне, увы, неведомы слова –

Землетрясенья, громы, водопады,

Чтоб и по смерти ты была жива,

Как юноши и девушки Эллады.

 

              - Герої яких міфів згадуються у вірші? Як ви зрозуміли зміст поезії?

                            ( відповіді учнів)

                В основу античної літератури покладено давньогрецьку міфологію. Неможливо уявити собі твори античної літератури без численних богів, що населяють гору Олімп, наділених безмежною силою, безсмертям, але водночас схожих на людей: вони так само закохуються, сваряться, ревнують, заздрять, допомагають іншим.

 

ІІІ. Етап визначення мети

                   Дві з половиною тисячі років відділяють нас від світлого і прекрасного буття колиски людської культури – Давньої Греції. Дивовижна Еллада залишила людству чудове мистецтво, що надихає митців і сьогодні, величні архітектеурні споруди, які дивують сучасних зодчих, дивовижні перекази, котрі мають назву „міфи”.  

                         ( запис теми, епіграфу уроку)

 

ІУ. Актуалізація опорних знань учнів.

             1. Бесіда

                  - Пригадайте, що називається міфом?

                  - Які міфи ви читали в 6 класі?

                  - Назвіть найвідоміших міфічних героїв.

                  - Про які події оповідають міфи?

                  - Чому виникли міфи?

                  - Чи відомі нам автори міфів?

 

 1. Інтерактивна вправа „Відгадай ім’я  героя”

                       ( Переставити букви у словах і прочитати імена героїв давньогрецьких міфів)

рейометП -                          ферОй-                                               кІар-

ноЯс-                                   црисНа-                                             фзіСі –

( Прометей, Ясон, Орфей, Нарцис, Ікар, Сізіф) .

 

 

 

 1. Розповідь про створення богів ( теогонія) за міфами давніх греків.

                             ( з використанням схеми)

 

 

 1. Словникова робота.

 

Міф – ( гр.. mythos  - слово, переказ, промова, оповідання) – вид усної народної творчості; розповідь про богів, духів, героїв, надприродні сили, що брали участь у створенні світу ( космогонія) та походження богів ( теогонія). Герої міфів – боги, напівбоги та видатні смертні – герої.

Міфологія  - сукупність міфів якогось народу; наука, що вивчає особливості міфів.

 

 

У. Етап організації та виконання плану діяльності.

               1. Слово вчителя.

              Міфи – витвір наївної віри, який складає філософсько-естетичний комплекс давньої епохи. У давні часи міфи давали уявлення про світ, впливаючи на процес пізнання, були основою для інтерпретації природних та суспільних явищ, ритуальних обрядів. Міф існував переважно у віршованій або прозовій формі, зумовлював створення національного фольклору та літератури.

             Виникнення міфологічних уявлень відносять до дуже ранньої сходинки розвитку людського суспільства. У народів, що перебували на стадії мисливського та збиральниць кого хазяйства, міфи найчастіше розповідали про походження тих чи інших предметів, явищ природи, тварин. Обрядів, наявність яких відіграє значну роль  у суспільному житті. Предметом міфів виступають і небесні світила; міф розповідає про їх виникнення на небі створення  їхньої форми, напряму руху.

             До нашого часу дійшло багато давньогрецьких міфів, які мають різну тематику і проблематику. Вчені виділяють такі цикли міфів Давньої Греції:

 • міфи про виникнення світу;
 • про героїв;
 • про подорож аргонавтів до Колхіди;
 • троянський ( про Троянську війну);
 • про Одісея;
 • фіванський ( про місто Фіви).

Найдавнішими циклами давньогрецьких міфів є троянський , фіванський,  про аргонавтів. Троянський цикл присвячений подіям Троянської війни, фіванський оповідає про царя Едіта та його сім’ю , міфи про аргонавтів – це розповідь про захоплюючу подорож греків за золотим руном.

2. Коментоване читання міфів троянського циклу „Єлена, дочка Зевса і Леди”, „Пелей і Фетіда”, „Суд Паріса”

3. Бесіда за прочитаним.

-  Хто така Єлена? ( найпрекрасніша жінка світу, дочка Зевса і Леди)

- Розкажіть, як Пелей  переміг богиню Фетіду? ( Гефест повідомив Пелею волю богів і той пішов у грот,в якому часто відпочивала Фетіда. Обхопив пелей богиню своїми могутніми руками, намагалася вирватися Фетіда, оберталася на левицю, змію, перетворювалася на воду, але Пелей зумів її втримати. Переможена фетіда тепер мала стати дружиною Пелея)

- Чому була ображена богиня розбрату Еріда? ( тільки її не покликали на весілля Фетіди та Пелея)

- Як назвали яблуко, що вона підкинула його на весіллі? Що означає цей вислів? ( „Яблуко розбрату”. Тому що воно спричинило суперечки між гостями. Тобто це те, що породжує свари)

- Розкажіть, що вам відомо про Паріса.

- Чому Зевс саме Паріса обрав суддею розгніваних богів? ( бо Паріс завжди чинив справедливо)

- Розкажіть, як відбувся суд Паріса. Якими були його наслідки.

                  4. Переказ тексту міфів „Паріс повертається до Трої”, „Паріс викрадає Єлену”, „Менелай готується до війни проти Трої”

                  5.. Бесіда.

- Що провіщувала Кассандра? (  спалення Трої і загибель багатьох її синів)

- Чому ніхто не повірив  віщунці? ( Бог Аполлон прирік Кассандру на сумну долю: ніхто не вірив їй, хоча все, що вона провіщала, здійснювалося)

- Хто спонукав паріса їхати до Спарти? ( Афродіта)

- Що порушив Паріс, викравши Єлену? ( закон гостинності, також насміявся над великою святинею – шлюбом)

- Що порадив Менелаю його брат Агамемнон? ( зібрати всіх героїв і піти війною на Трою)

- Чому Менелаю з Агамемноном хотілося, щоб у поході взяв участь Одіссей? ( Одіссей, цар Ітаки, славився розумом і кмітливістю , за що був прозваний хитромудрим).

                      6. Слово вчителя.

               Серед давньогрецьких міфів є дивний переказ про мореплавців, які мандрували до далекої Колхіди ( територія сучасної Західної Грузії) у пошуках золотого руна. Очолив цей похід славнозвісний Ясон, син іолкського царя Есона, котрого виховав наймудріший кентавр Хірон.  Корабель, на якому вони пливли, збудував великий майстер Арг, тому й судно дістало назву «Арго». Героїв, які взяли участь у поході, назвали аргонавтами. Прекрасний був цей десятивесловий корабель, легкий і бистрий, мов чайка, нісся він по хвилях моря. Богині Афіна і Гера охороняли аргонавтів. Подорож була дуже небезпечною,  добути золоте руно – було надзвичайно важкою справою, адже висіло воно у священному гаї Ареса, на священному дереві під охороною страшного дракона. З метою полегшити Ясонові виконання завдання, Афіна і Гера попросили богиню кохання Афродіту закохати в героя доньку  царя Еєста прекрасну Медею, яка могла в усьому допомогти аргонавтам. Так у міф входить романтична тема кохання.

                           7. Бесіда за змістом міфів «Аргонавти звертаються за допомогою до Медеї», та «Медея допомагає Ясону викрасти золоте руно»

- Чому аргонавти звернулися за допомогою саме до Медеї? ( тому що вона була великою чарівницею)

-Чому Медея так швидко згодилася допомогти Ясонові? ( бо вона його покохала. Любов цю зародила  Афродіта на прохання богинь Гери та Афіни, які покровительствували аргонавтам)

- Розкажіть, які доручення Еєста виконував Ясон.

- Як Медея допомогла Ясонові викрасти золоте руно? ( вона провела його до священного гаю Ареса, приспала страшного дракона)

- Про яку сумну  новину дізнався вранці Еєт? ( він дізнався про те, що  його донька Медея втекла разом з Ясоном)

- Яка подальша доля героїв? ( Ясон одружився з Медеєю, у них народилося двоє синів. Та не судила доля їм щастя. Ясон зрадив дружині, закохавшись у Главку, доньку царя Коринфа Клеонта, де вони знайшли притулок. Охоплена розпачем, Медея вбила своїх дітей. Главці вона послала дорогоцінне вбрання і золотий вінець, насичені отрутою. В страшних муках померла  Главка. А Медея зникла на чудесній колісниці, надісланій богом  Геліосом. Ясон через багато років загинув під уламками свого корабля «Арго»).

                          8. Слово вчителя.

                   Сумом проникнуті давньогрецькі міфи про Едіпа, що належать до фіванського циклу. У них чудово продемонстровано віру давніх греків у надзвичайну силу фатума і долі.

                         9. Виразне читання міфа «Едіп. Його дитинство, юність і повернення до Фів».

                        10. Бесіда за змістом прочитаного.

- Яке пророцтво висіло над Едіпом, сином Лая? ( він мав убити батька,  одружитися з власною матір’ю  і завести з нею дітей)

- Що зробив Лай, щоб піти наперекір долі? ( він зв’язав  ноги новонародженому синові, проколовши ступні гострим залізом, покликав раба і наказав йому кинути немовля в лісі,щоб його розтерзали дикі звірі. Та раб пожалів дитину і передав хлопчика рабові корінфського царя Поліба)

                       11. Переказ тексту.

- Розкажіть, чи справдилося пророцтво.

- Якою була подальша доля Едіпа? ( після того, як Едіп дізнався правду про себе, він став вигнанцем. Сліпий і немічний пішов він на чужину. І лише Антігона, сильна духом його донька, супроводжувала батька всюди. В останні дні свого життя Едіп зустрівся зі своїми дітьми Полініком та Ісменою і відійшов у царство мертвих)

                          12. Робота зі схемою.

                Вплив давньогрецької міфології на європейську культуру величезний.

      

УІ. Етап контрольно-оціночний.

                      1. Комунікативно-ситуативна вправа

                  „Уявіть себе верховним богом Олімпу. Як ви будете ставитися до людей і інших богів? Кому ви будете допомагати, кого і за що карати?”

                  « Уявіть себе античним героєм, що перенісся в наш час. Які героїчні вчинки Ви б здійснили? Чому?»

 

                      2. Інтерактивний метод «Прес»

- Чи повчають нас міфи, чи тільки розповідають про подвиги, виникнення речей  та явищ?

( Метод «Прес»

1) Я вважаю…  ( позиція)

2) Тому що … ( пояснення)

3) Наприклад… ( докази, аргументи)

4) І тому… ( висновок)

                  Справа в тому, що метою міфу є пізнання світу, пояснення його явищ, а не повчання людей, як, наприклад, у казках та прислів’ях .  Але оскільки міфи для давніх греків втілювали в собі й релігійні уявлення, й історичні та етичні правила, і філософські міркування, то, звичайно, вони містять й елементи повчання.

                 Міфи навчають вірити у себе, у свою мрію, не бути хитрим та підступним , не бути жадібними  та не судити інших у тому, чого не розумієш.

 

                      3. Оцінки за урок

 

 

 

                 Тема наступного уроку: « Інтелектуально- пізнавальна гра «Греко-римська боротьба»

 

УІІ. Домашнє завдання.

                   Вивчити конспект.

                   Записати 10 фразеологізмів міфологічного походження та прокоментувати їх.

 

     

 

                                                         УРОК  - ГРА    3

 

ТЕМА:  Греко-римська боротьба ( інтелектуально-пізнавальна гра)

 

МЕТА: поглибити знання  учнів про міфологію; ознайомити зі

             змістом циклів давньогрецьких міфів; розвивати навички  переказу,

             аналізу тексту, виразного читання, логічного мислення; сприяти

            вихованню зацікавленості літературою.

 

ОБЛАДНАННЯ:  мультимедійний матеріал ; тексти міфів.

 

                                                      

 

                                              ХІД УРОКУ

 

І. Організація навчальної діяльності.

                Психологічна розминка «Скажи мені добре слово..»

                     

ІІ. Етап орієнтації

            1. Слово вчителя

            Сьогоднішній  урок я хочу присвятити пам’яті   Валерія Леонідовича Федоренка – відомого освітянина, блискучого методиста, талановитого  редактора журнала для вчителів української мови та літератури  «Дивослово»,  палкого патріота України і просто великої Людини. Він відійшов за межу у розквіті життєвих сил, маючи 38 років.

           Він самопосвятно любив Україну, жив нею, самопосвятно трудився задля неї на освітянській ниві – вчив школярів, учителів, методистів. У нього був особливий педагогічний хист: умів здивувати, захопити, зародити і в юній, і в зрілій душі жагу пізнання.

         На уроці будуть використані матеріали з творчого доробку Валерія Федоренка.

 

ІІІ. Етап визначення мети

                   Значний пласт в українській та російській мові становлять слова, що сягають своїм корінням давньогрецької та  латинської мов. З цього погляду наша мова не є якимсь винятком – жодна з-посеред європейських мов не оминула впливу цих двох мов, які й були першими літературними мовами на нашому континенті. Їхній відгомін учувається в науковій і мистецькій термінології всього світу дотепер, без запозичень із них не мислимі медицина, юриспруденція, філосолфія, лінгвістика… Часом навіть звичні для нас слова щоденного вжитку, як виявляється, походять із мов стародавніх греків та римлян. Саме лексичним і фразеологічним запозиченням із давньогрецької й латинської мов присвячуватиметься наше сьогоднішнє інтелектуальне змагання. Тому гра й має таку назву – «Греко-римська боротьба»

                         ( запис теми, епіграфу уроку)

 

 

ІУ. Етап організації та виконання плану діяльності.

                 ( клас поділяється на  дві групи)

 1. Жеребкування.

            Перш за все, ми визначаємо, яка саме команда першою розпочинатиме кожний тур. Жеребкування ми проведемо у формі гри «Розмежування», що передбачає розподіл двадцяти слів між двома групами відповідно до їхнього походження – з давньогрецької мови або латинської. Час – 5 хвилин. Команда, яка правильно й учасно виконає завдання, визначається переможницею жеребкування.

                 ( слова пропонуються командам на окремих картках)

 

Грецизми: стадіон, гармонія, автограф, бібліотека, діалог, музика, огірок, корабель, економіка, монастир.

 

Латинізми: вітамін, партія, ініціатива, прогрес, стипендія, кредо, персона, факт, альтернатива, сесія.

             

2. Блок «Стародавня Греція»

                Гра «Мудрість віків»

( вчитель називає афоризми, які належать чільним  представникам давньогрецької літератури, культури, науки, політики тощо. Завдання – визначити авторів афоризмів, розкрити   зміст афоризму. Можливим є використання підказок – біографічних довідок про авторів афоризмів. Запишіть у зошити афоризми, які вам найбільш сподобались)

                   Завдання:

1. Треба їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти ( Сократ)

2. Усі перебувають у стані війни між собою – і в суспільному бутті, і в приватному ( Платон)

3. Життя коротке, наука безмежна, випадок хиткий, досвід оманливий, судження складне ( Гіппократ)

4. Звичка стає вже природною властивістю ( Аристотель)

5. Пізнай самого себе ( Фалес)

6. Помилки йдуть за смертними людьми ( Феогнід)

7. Усюди батьківщина, де нам живеться добре ( Аристофан)

8. Царських шляхів до геометрії немає (Евклід)

9. Не можна двічі ввійти в одну й ту саму річку ( Геракліт)

10.Пам’ятай про смерть ( Геродот)

11.Медицина є сестрою філософії ( Демокрит)

12.Почесті змінюють характери, але рідко коли на краще (Плутарх)

13.Людина є виміром усіх речей (Протагор)

14.Живопис є замовклою поезією, а поезія є живописом, який мовчить ( Симогнід)

3. Гра «Ідентифікація слова».

         ( гравцям пропонується дві групи карток: в одній наводяться 10 слів, що походять із давньогрецької мови, у другій – стільки ж їхніх описових значень. Протягом 5 хвилин потрібно встановити відповідність між картками обох груп.)

                       Завдання для 1 команди

1.Філологія ( сукупність наук, що вивчають мову й літературу певного народу)

2. Бактерія ( мікроскопічні, здебільшого одноклітинні організми, що виконують різноманітні функції)

3. Демократія ( організація суспільства, за якої в управління державними справами бере участь народ)

4. Зона ( простір, район, територія, що мають певні притаманні їм ознаки)

5. Цикл ( закінчене коло подій протягом певного проміжку часу)

6. Орган ( частина організму, яка виконує одну або кілька специфічних функцій)

7.  Скептик ( особа, яка до всього ставиться критично, в усому сумнівається)

8. Парадокс ( думка, що разюче розходиться з усталеними поглядами, суперечить здоровому глуздові, хоча може виявитися й слушною)

9. Діадема ( жіноча прикраса у вигляді невеликої відкритої корони)

10.Периферія ( окраїнна частина чого-небуть).

                                      Завдання для 2 команди.

1.Екзотика ( реалії життя чужих, віддалених країн)

2. Кратер ( западина на вершині вулкана)

3. Пластика ( мистецтво ритмічних, гармонійних рухів тіла)

4. Каталог ( систематичний перелік певних об’єктів, складений для полегшення їх розшуку)

5. Поліграфія ( промисловість, що охоплює всі види друкованої продукції)

6. Демографія ( наука про народонаселення)

7. Симпатія ( прихильність до кого-небудь)

8. Катастрофа ( тяжке потрясіння, що стає причиною істотної зміни, різкого перелому в особистому або суспільному житті)

9. Диплом ( офіційний документ про закінчення вищого або середнього спеціального закладу освіти, про присвоєння вченого ступеня або звання)

10.Іронія ( тонке приховане глузування)

                   4. Гра «Мовна вікторина»

   ( Вчитель оголошує запитання, по черзі звертаючиь до команд. На кожну з яких припадає по 5 запитань. Час обговорення – 1 хвилина.)

                                        Запитання

1. З ім’ям  цього божества давньогрецького пантеону, сина бога війни Ареса, пов’язане  походження назви психічного розладу, що являє собою нав’язливий  страх перд чимось Як звали це божество і яку назву дістав хворобливий стан побоювань? ( бог страху Фобос, а непереборні, нав’язливі  страхи називають фобіями)

2.  Який лікар «найголовніший» з огляду на походження назви його спеціалізації? ( терапевт, оскільки саме це слово походить від давньогрецького, що означає лікування)

3. У давньогрецькій міфології маслинова гілка була неодмінним атрибутом богині Ейрени. Покровителькою чого була ця богиня і що саме уособлювала в її руках маслинова гілка? ( Богиня Ейрена була покровителькою миру, тому її незмінний атрибут – маслинова гілка – став символом миру, порозуміння, злагоди)

4.  З назвою якого адміністративно- територіального об’єкта  Стародавньої Греції пов’язане  походження слова поліція? ( з назвою міста. У стародавній Греції міста-держави називали полісами. Загони охорони громадського порядку в цих містах мали назву поліція)

5. У сучасній українській мові слово демагог уживається зі зневажливим значенням: людина, яка багато й пишномовно говорить, але її словам не можна довіряти. Та первісно це слово мало зовсім інше значення й було забарвлене позитивно. Яким саме було значення слова  демагог? ( слово демагог походить з давньогрецької мови й у буквальному перекладі означає вождь народу. У Стародавній Греції так називали політичних діячів, що діяли в  інтересах народу, а не якоїсь партії)

6. Слово музей нині в українській мові використовується як назва приміщення, у  якому зосереджено колекції витворів мистецтва. А яким було первісне значення цього слова? ( слово музей постало від найменування провідного центру науки й культури античногь світу  - Мусейону, заснованого в ІІІ ст.. до Р.Х. в Александрії Єгипетській. При ньому жили й працювали вчені, митці та літератори; головний складник Мусейону – найбільша на той час у світі бібліотека)

7. Які функції для жінки вважалися найголовнішми у стародавніх греків, якщо зважити на походження цього слова? (  слово походить із давньогрецької мови і означає рід, народження. Отже, головна функція жінки в уявленні стародавніх греків – народжувати дітей, продовжувати рід. А до речі, слово жінка споріднене зі словом  генетика – наука про спадковість)

8. Назва черешні походить від давньогрецького слова, що означає пташина ягода. Цим словом, щоправда, стародавні греки називали зовсім іншу ягоду. Яку саме? ( вишню. Саме слово вишня походить із французької мови)

9. Яке давньогрецьке слово об’єднує такі поняття, як слово, мова, бесіда, речення, казання, вісті, розповідь, переказ? ( це слово міф. Наведені слова передають розмаїття значень у давньогрецькій мові)

10.Автономія в перекладі з давньогрецької мови означає самостійність, незалежність. Заглиблення в етимологію цього слова допоможе зрозуміти, що саме для стародавніх греків було основною ознакою самостійної держави? ( слово автономія складається з двох частин: перша – означає сам, друга – закон. Отже, греки основною ознакою самостійної держави вважали її змогу творити закони для свого функціонування та контролювати додержання їх)

                           5. Гра «Фразеологічна путанка»

   ( гравці одержують по 10 фразеологізмів, у яких переставлено місцями компоненти. Протягом 5 хвилин відновити фразеологізми)

                                   Завдання для 1 команди

Геростратове руно, ганнібалова бочка, золота перемога, дамоклова праця, діогенова п’ята , гомерична слава, прокрустів сміх, піррів меч, сизифове ложе, ахіллесова клятва.

Відповіді: геростратова слава, ганнібалова клятва, золоте руно, дамоклів меч, діогенова бочка, гомеричний сміх, прокрустове ложе, піррова перемога, сизифова праця, ахіллесова п’ята.

                               Завдання для 2 команди.

Пандорине джерело, танталів важіль, кастильська нитка, олімпійські стайні, аріаднина  арфа, еолова праця, авгієва скриня, архімедові муки, троянський спокій, пенелопин кінь.

Відповіді: пандорина скриня,, танталові муки, кастильське джерело, олімпійський спокій, аріднина нитка, еолова арфа, авгієві стайні, архімедів важіль, троянський кінь, пенелопина праця.

                             6. Учні зачитують записані вдома фразеологізми та тлумачуть їх значення.

Авгієві стайні – бруд, велике безладдя, занедбані справи.

Ахіллесова п’ята – слабке, вразливе місце в людини.

Ахіллесів щит – неперевершений мистецький твір.

Нитка Аріадни – спосіб, що допомагає розв’язати якесь важке питання,  вийти зі скрутного становища.

Посіяти зуби дракона – породити ворожнечу

Олімпійський спокій – не зворушливість, велична поведінка

Танталові муки – страждання, яких зазнає людина від усвідомлення близькості бажаної мети та неможливості її досягти.

Бочка Данаїд – марна, нескінченна праця.

Скринька пандори – осередок лиха, підступний дарунок.

Осідлати Пегаса – стати поетом.

                            7.  Гра «Імена стародавніх греків»

            ( командам пропонується по 10 імен давньогрецького походження Протягом 5 хвилин установити значення цих імен)

1 команда: Зоя – життя, Ірина – спокійна, мирна, Раїса – покірлива, поступлива, легка, Софія – мудра, Євгенія – шляхетна, благородна, Петро – камінь, Степан – вінок, вінець, Тарас – неспокійний, Федір – божий дар.

2 команда:  Оксана – чужинка, Тетяна – облаштовувачка, Олена – світла, полум’яна , Анастасія – воскресіння, Геогрій – хлібороб, Григорій – бадьорий, Геннадій – шляхетний, Нестор – мудрий, Фаїна – сяйлива.

                         8. Учні наводять значення  своїх  імен.

                         9. Блок «Стародавній  Рим»

                             Гра «Ідентифікація слова»

                 ( гравцям пропонується дві групи карток: в одній наводяться 10 слів, що походять із давньогрецької мови, у другій – стільки ж їхніх описових значень. Протягом 5 хвилин потрібно встановити відповідність між картками обох груп.)

                       Завдання для 1 команди

1.Календар ( показчик із послідовним переліком усіх днів року за місяцями й відомостями про ці дні)

2. Матеріал ( те, з чого щось виготовляють, виробляють, будують)

3. Університет ( вищий навчальний заклад)

4. Абревіатура ( складноскорочене слово, утворене з початкових складів або з перших літер слів словосполучення)

5. Консультація ( порада фахівця з якого-небудь питання)

6. Гумор ( доброзичливо-глузливе ставлення до чого-небудь, спрямоване на викриття вад)

7. Оренда ( наймання, тимчасове користування чимось на договірних засадах)

8. Аудиторія ( зал для читання, лекцій, доповідей)

9. Аплікація ( виготовлення орнаментів чи яких-небудь художніх зображень нашиванням або наклеюванням на що-небудь кольорових клаптиків паперу чи тканини)

10.Інстинкт ( складні природжені реакції, типові для певного виду організмів, на зовнішні та внутрішні  подразники)

                                        Завдання для 2 команди

1. Суфікс ( частина слова, що йде після кореня)

2. Директор ( керівник підприємства, установи або навчального закладу)

3. Реконструкція (перебудова, переобладнання чого-небудь з метою вдосконалення)

4. Інформація  ( відомості про якісь події, чиюсь діяльність тощо)

5. Диктор ( працівник радіо або телебачення, який читає текст перед мікрофоном)

6. Імунітет ( неприйнятливість організму до збудників заразних хвороб, отруєння, стійкість організму до зараження, отруєння)

7. Антенна ( дріт або система дротів, що служить для випромінювання радіохвиль під час радіопередачі або вловлюють їх під час радіоприймання)

8. Еміграція ( переселення з батьківщини в іншу країну, зумовлене соціально-економічними, політичними або релігійними причинами)

9. Література ( вид мистецтва, що зображує  життя, створює художні образи за допомогою слова)

10.Адвокат (  юрист, який захищає обвинуваченого або веде якусь справу в суді, а також дає певні поради з правових питань)

                                         10. Гра «Мовна вікторина»

   ( Вчитель оголошує запитання, по черзі звертаючиь до команд. На кожну з яких припадає по 5 запитань. Час обговорення – 1 хвилина.)

                                                  Запитання

1. Слово  пролетар походить  із латини й у сучасній українській мові називає людину, яка нічого не має, дуже бідна, хоч важко працює. Але походження слова вказує на те, що в Стародавньому Римі пролетарі все-таки мали деяку власність. Яку саме? ( у Стародавньому Римі пролетарі – найбідніший прошарок населення; вони не платили податків, не служили у війську, не голосували на зборах. Усе багатство цих людей складалося з дітей, нащадків ( латинською  proles – нащадки), саме тому вони й дістали таку назву)

2. Слово геній походить із латинської мови й позначає вищий ступінь обдарованості, вияву талановитості. З яким божеством пов’язане  постання цього слова? ( у римській міфології уособленням внутрішніх сил і здібностей чоловіка вважався саме геній, який був у кожного представника сильної статі, супроводжував його протягом усього життя, керував усіма його діями й захищав та покровительству вав. День народження римлянина вважався святом його генія. Поступово це божество стало самостійним.)

3. З чого в історії людства почалася культура, якщо дослідити походження цього слова в латинській мові? ( очевидно, з обробітку землі, оскільки  саме слово культура походить від латинського colere, що означає обробляти землю)

4. Цим словом давні римляни називали стрілку на терезах; утворилося воно від латинського слова зі значенням зважувати, випробувати. Його сучасне значення – перевірка знань або вмінь. Назвіть це слово. ( екзамен)

5. У Стародавньому Римі претендент на посаду магістра, прибравшись у білі шати й оточивши  себе рабами та прибічниками, ходив містом і домагався прихильності громадян перед виборами. Зрозуміло, що колір убрання мав засвідчити чистоту цієї людини перед громадою; звідси й пішла назва. Як називали таких по шукачів посад і наскільки змінило своє значення це слово нині? ( у запитанні йдеться про слово кандидат, яке, справді, постало від назви  кольору тоги – білосніжний. У  сучасному  слововжитку кандидат – особа, яку висувають для обрання на будь-яку посаду – державну, громадську, представницьку тощо).

6. З ім’ям якої богині римського пантеону пов’язане походження слова вестибюль? ( з ім’ям   Вести – богині священного вогнища римської громадми й домашнього  вогню. У кожній оселі римлян на її честь присвячували вхід у будинок , який і називали вестибюлем)

7. Від латинської назви якої тварини  походить найменування такого харчового продукту, як вермішель? Невеличка підказка: перенесення назви здійснено на основі подібності за формою. ( слово вермішель утворилося від латинської назви черв’яка vermes, а підставою для цього слугувала подібність за формою)

8. Як стародавні римляни назвали б людину, яку стародавні греки порівнювали з Демосфеном? ( найпевніше, що стародавні римляни таку людину назвали б Цицероном, бо обоє цих імен використолвуються як прозивні для образного позначення високомайстерних ораторів, людей, що точно й тонко володіють засобами словесного впливу на людей. Демосфен був славетним давньогрецьким оратором і теоретиком красномовства, а Цицерон – римським)

9. Нині стипендію сплачують студентам вищої школи й учням коледжів, які заслуговують на це якістю свого навчання. А за часів Стародавньго Риму її сплачували зовсім іншим особам. Кому саме? ( стипендією в ті часи називали щомісячну виплату заробітку для солдатів державної армії)

10. Слово монета походить від одного з імен верховної богині римського пантеону, Юпітерової дружини Юнони.  Як перекладається це слово й чому металеві гроші тепер називають саме так? ( монета з латинської мови – порадниця. Саме так називали Юнону, до якої зверталися в найскрутніших життєвих ситуаціях і храм якої розміщувався на Капітолії – одному з семи пагорбів, що на них постав Рим. На подвір’ї   храму був монетний двір, де карбували металеві гроші, переважно із зображенням Юнони Монети; поступово  ім’я  Монета втратило первісне значення й стало загальною назвою, якою й позначали металеві гроші)

                                 

                         11. Гра «Мудрість віків»

( вчитель називає афоризми, які належать чільним  представникам давньогрецької літератури, культури, науки, політики тощо. Завдання – визначити авторів афоризмів, розкрити   зміст афоризму. Можливим є використання підказок – біографічних довідок про авторів афоризмів. Запишіть у зошити афоризми, які вам найбільш сподобались)

                                    Завдання:

1. Кожен  сам коваль своєї долі ( Аппій Клавдій)

2. Книги мають свою долю ( Теренціан Мавр)

3. Ораторами стають, поетами народжуються ( Цицерон)

4. Будь-яке мистецтво є наслідуванням природи  ( Сенека)

5. Яка людина, така і її мова ( Публій Сир)

6. Різноманіття дає насолоду ( Федр)

7. Радість додає сил ( Лукрецій)

8. Немає нічого жалюгіднішого й прекраснішого, ніж людина ( Пліній Старший)

9. У смутку є межа, у страху – ні ( Пліній Молодший)

10.Для доброчинності немає непрохідних доріг ( Овідій)

11.Золото дорожче за срібло, але дешевше за доброчинність ( Горацій)

12.Мудрець переносить щастя стримано, а нещастя – мужньо ( Варрон)

13. Доля допомагає сміливим (Теренцій)

14.Чого не хочеш, щоб тобі зробили, не роби іншим ( Александр Север)

15.Той друг, хто  в біді допомагає ділом ( Плавт)

                               12. Гра «Імена з латини»

                        ( командам пропонується по 10 імен латинського  походження. Протягом 5 хвилин установити значення цих імен)

1 команда: Клавдія – кульгава, Валентина – сильна, здорова, міцна, Вікторія – переможна, Марина – морська, Маргарита – перлина, Максим – найвеличніший, найважливіший, Костянтин – твердий, постійний, Валерій – бадьорий, міцний, Марко – молоток, Павло – маленький, малюк.

2 команда: Фелікс – щасливий, Віталій – життєвий, Антін – той, що вступає до бою, протистоїть усім, Іннокентій -  невинний, нешкідливий,  Модест – скромний, сором’язливий , Юлія – пухнаста, Клара – світла, ясна, Устина – правильна, справедлива, Альбіна – біла.

                                13. Гра «Латинські варваризми»

                 ( гравці обох команд одержують по дві групи карток, у фершій наводяться фразеологізми латинською мовою та їхні переклади українською. Встановити відповідність . Час – 5 хвилин)

! Записати у зошити.

1 команда :

1. Persona grata – бажана особа

2. Terra incognita – земля незнана

3. Tabula rasa – чиста дошка

4. Nuda veritas- гола істина

5. Ad fonts – до джерел

6. Alter ego – друге «я»

7. Fiat lux -  хай буде світло!

8. Modus vivendi -  спосіб існування

9. O, sancta simplicitas – о, свята простото!

10. Perpetuum mobile – вічний двигун.

2 команда:

1. Persona non grata – небажана особа

2. Aqua vitae – вода життя

3. Aurea mediocritas – золота середина

4. Nota bene – добре зауваж

5. Alma mater – мати-годувальниця

6. Carpe diem – лови день

7. Mea culpa – мій гріх

8. Memento mori – пам’ятай про смерть

9. Post scriptum – після написаного

10. Pro et contra – за і проти.

 

                                        14. Гра –тур «Бліц»

         ( вчитель оголошує запитання, по черзі звертаючись до команд)

1. Назва  якої тварини перекладається з давньогрецької мови як річковий кінь? ( гіпопотам)

2. Як перекладається з латинської мови слово античний? ( давній, старовинний)

3. За що в Стародавньому Римі людину вшановували як імператора? ( імператорами в Давньому Римі первісно називали переможців над ворогами, згодом цим словом почали називати монархів)

4. З якою державою пов’язане постання  слова лаконізм? ( із провінцією Лаконіка у Спарті)

5. Як у Стародавній Греції називали зобов’язаність  багатих громадян витрачати гроші на потреби суспільства? ( літургія)

6. Як із  давньогрецької мови перекладається слово аристократія? ( влада кращих)

7. Який різновид убрання називають на честь легендарних жінок – войовниць амазонкою? ( довгу жіночу сукню для верхової їзди)

8. Яке чоловіче  ім’я   перекладається з латинської мови як  римлянин?

 ( роман)

9. Чому Південну Америку  називають ще й Латинською? ( тому  що переважна більшість населення  країн Південної Америки розмовляє іспанською та португальською, тобто мовами романської групи,  які утворилися з латини)

10.Який твір було написано латинською мовою першим?  ( переклад Гомерової «Одіссеї», що його здійснив у ІІІ ст.. до Р.Х. грек Лівій Андронік)

11.Назва якої поширеної квітки походить від латинського слова меч? ( назва гладіолуса)

12.Як із латинської  мови перекладається слово алібі? ( десь, в   іншому місті)

13.Яке значення має фразеологізм піррова перемога?( сумнівна перемога, яка не виправдовує своїх жертв)

14 Алфавіт якого народу було покладено в основу алфавіту давньогрецької мови й, відповідно, усіх літерних систем європейських народів, зокрема й народів слов’янських? ( у запитанні йдеться про алфавіт фінікійців)

15. Як перекладається українською мовою назва вірша Лесі Українки « Contra  spem spero»? ( «Без надії сподіваюся»)

16.Який напис містився на храмі Аполлона в Дельфах і став крилатим висловом? ( «Пізнай самого себе»)

17.Від імені якої богині давньогрецького пантеону походить слово гігієна? ( від імені Гігіеї, яку вшановували як богиню тілесної чистоти та здоров’я  і яка була донькою бога лікарювання Асклепія)

18. З чиєю творчістю пов’язане постання вислову золота середина? ( із творчістю  видатного римського поета Горація; вислів походить із другої книги його «Од»)

19.З яким значенням використовується в переносному вживанні ім’я  давньогрецького героя Геракла? ( чоловік могутньої статури, який має величезну силу)

20.Як латинською мовою прозвучить слово пісок? ( арена.  Саме так називали перші майданчики в цирках, оскільки їх неодмінно посипали піском)

21.З чиєю особою пов’язане постання слова  філіппіка для позначення дошкульної обвинувальної промови? ( з особою македонського царя Філіппа, проти якого спрямував низку викривальних, гостро осудливих промов славетний давньогрецький  оратор Демосфен)

22.Кому належить вислів «Прийшов, побачив, переміг»? ( римському імператорові Гаю Юлієві Цезарю)

23.Від імені якої богині давньогрецького пантеону походить назва науки про пам'ять  та її  особливості мнемоніки? ( від імені богині пам’яті  Мнемосіни)

24.Як латинською мовою перекладається латинський вислів  Omnia mea mecum porte? ( « Усе своє ношу з собою»)

25.Від назви якого металу в латинській мові походить слово ореол? ( Від назви золота  aurum, точніше від похідного слова aureolus, тобто позолочений)

26.Ім’я   якого божества з давньогрецького пантеону звучить у словах хронологія, хроніка, хронічний, хронометраж? (.Ім’я   бога часу Кроноса)

27.Чим в античні часи увінчували лауреатів, тобто людей, які перемагали в літературних, музичних або спортивних змаганнях? ( лавровими вінками. Саме слово лауреат походить від латинського слова – laureatus - увінчаний лавром)

28.Як перекладається з латинської мови корінь, що об’єднує  слова аудиторія, аудіювання, аудитор, аудієнція, аудіометр, аудіокасета? ( ідеть про корінь ауді-, що в перекладі з латини означає слухаю, чую)

29.З якою галуззю сільського господарства пов’язане постання слова стимул у латинській мові? ( зі скотарством. Стимулом називали загострену палицю для підганяння худоби)

30.Яким словом латинського походження можна замінити словосполучення думати разом ( комп’ютер )        

УІ. Етап контрольно-оціночний.

                      1.  Підбиття підсумків гри

 

                      2. Інтерактивний метод «Продовжте речення»

 Сьогодні на уроці ми…

- продовжили роботу над…

- дізналися про…

- познайомилися…

- навчилися…

 

                      3. Оцінки за урок

 

 

 

                 Тема наступного уроку: « Загадки легендарного співця. Гомер – легендарний основоположник європейської літератури. Поема «Іліада»»

 

УІІ. Домашнє завдання.

                   Прочитати «Іліаду»: «Заспів» ( пісня 1, вірші 1-10, «Щит Ахілла» ( пісня 18, вірші 139-411)

                  Підготувати повідомлення про Гомера.

                 Підготувати історичний коментар про Трою.

                 Пригадати міфи, в яких відобразилися події Троянської війни.