Світова література 9 клас

                                                                                                                                                               Погоджено:

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   «_____»__________________2012р.

 

                                                                                                                                                    ______________________________

 

 

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

9 КЛАС ( з українською мовою навчання )

 

№ З\П

     Тема уроку

Кількість годин

Державні вимоги до рівня загальноосвіт-ньої підготовки учнів

  Види робіт

 Дата

Примітка

 

Тема   « Вступ.   Із літератури європейського бароко  »

1.

Урок-пролог «Що значить жити на Землі»

      1

Знати перелік літературних творів, які вивчатимуться протягом навчального року

Обґрунтувати сенс вислову 

Відповіді на запитання

План статті підручника

 

 

2.

Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко

     1

Пояснити, що бароко є першим художнім напрямом, який охопив всю Європу, в т.ч. українські землі

ТЛ – бароко як літературний напрям

Виразне читання

Відповіді на запитання

Складання опорної схеми

Підготовка доповідей

 

 

3.

Педро Кальдерон – видатий драматург і поет доби іспанського бароко. «Життя – це сон» як утілення світоглядних і художніх принципів епохи бароко

     1

Розповідати про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому драми 

Довести, що у філософській драмі іспанця Кальдерона втілилися художні особливості бароко

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань драматурга

Складання хронологічної таблиці життя та творчості драматурга

 

 

 

4.

Філософсько-моральний конфлікт драми Кальдерона «Життя – це сон».

«Все ж бо правда! Що таке життя?»

      1

Визначати філософсько-моральний конфлікт драми

Висловлювати й ілюструвати цитатами з тексту свою точку зору на події драми

Асоціативний аналіз назви драми

Ідейно-художній аналіз драми

Відповіді на запитання

 

 

5.

Причини і наслідки еволюції образу Сехисмундо.

«Ох, я нещасний! Ох, я безталанний!»

*Р.М.(усно). Характеристика літературного героя.

*Р.М.(письмово). Домашній твір

      1

Простежити причини і наслідки еволюції, зміни образу Сехисмундо

Висловити особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту

Складання анкети головного героя

Добір цитатних характеристик до плану

 

Створення усного зв’язного висловлювання-характеристики героя

Літературний диктант

Написання домашнього твору

 

 

6.

Контрольна робота № 1 «Вступ. Із літератури європейського бароко. П.Кальдерон»

(комбінована)

      1

Виявити рівень знань, умінь і навичок учнів

Написання роботи в зошитах для контрольних робіт

 

 

                                                                                   Тема «Із літератури класицизму»

 

7.

Урок-подорож « В об’єктиві – Франція”

       1

Характеризувати  Франція як країну, де зародився класицизм як могутній європейський художній напрям

 

ТЛ – класицизм як літературний напрям

Індивідуальні повідомлення

 

 

8.

Класицизм як художній напрям у літературі ХУІІ століття. Філософське та естетичне підгрунтя класицизму. Основні правила класицизму.

       1

Характеризувати класицизм як могутній європейський художній напрям

ТЛ – класицизм як літературний напрям

 Складання тез літературно-критичної статті

 

 

9.

Жан Батист Мольєр. Втілення в «Міщанині-шляхтичі» рис класицистичної комедії

      1

Висловити особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань драматурга

Складання хронологічної таблиці життя та творчості драматурга

 

 

 

10.

«Я хочу розуму набратися, щоб не пасти задніх у пристойному товаристві…». Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність, освіченість

*Р.М. (усно)

 Характеристика літературного героя

     1

Пояснити надмірне прагнення буржуа Журдена стати шляхтичем як рису класицистичної комедії, герой якої часто є носієм якоїсь пристрасті

Складання анкети літературного героя

Відповіді на запитання

Складання опорної схеми

 

 

11.

Моральна проблематика комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич». Виховний потенціал твору

     1

Переказ вибраних епізодів комедії

Відзначати, що в комедії реалізована важлива настанова класицизму – прагнення виховати глядача

Ідейно-художній аналіз комедії

Відповіді на запитання

Характеристика героїв комедії

 

 

12.

Засоби творення комічного у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»

     1

 Характеризувати образи головних героїв

Створити усне зв’язне висловлювання – характеристику персонажів

Називати засоби творення комічного в комедії

Написання вітального слова на честь літературного героя

 Ідейно-художній аналіз 

Добір цитатних характеристик

Літературний диктант

 

 

 

13.

*Р.М. ( письмово)

 Твір – роздум за комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич»

      1

Виявити рівень знань, умінь і навичок учнів

Написання твору в зошитах для контрольних робіт

 

 

14.

Позакласне читання.

«Сатири сміливий володар…»

(Д.І.Фонвізін. Комедія «Недоросток»)

     1

Характеризувати естетичне, загальнолюдське та конкретно-історичне значення творчості драматурга

Розкрити особливості художнього світу та поетичної мови драматурга

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника

Складання хронологічної таблиці життя та творчості письменника

Ідейно-художній аналіз комедії

Відповіді на запитання

 

 

 

15.

Позакласне читання.

«Сатири сміливий володар…»

(Д.І.Фонвізін. Комедія «Недоросток»)

    1

Знати зміст комедії

Характеризувати образи головних персонажів

Ідейно-художній аналіз комедії

Характеристика головних героїв

Відповіді на запитання

Добір цитатних характеристик

 

 

16.

Контрольна робота № 2 «  Із літератури класицизму»

(комбінована)

      1

Виявити рівень знань, умінь і навичок учнів

Написання роботи в зошитах для контрольних робіт

 

 

                                                            «Із літератури ХУІІІ століття. Просвітництво»

17.

Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення ( сентименталізм) та розвиток ( класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів

     1

Характеризувати просвітництво як ідейний рух і літературну епоху

ТЛ – просвітництво як літературний напрям

 Складання тез літературно-критичної статті

 

 

18.

«Учитель французьких просвітителів». Творчість Вольтера. Філософська повість «Простак». Ідейний зміст і художня структура твору

       1

Повідомити короткі відомості про життя і творчість Вольтера

 

 

ТЛ – філософська повість, її головні жанрові ознаки

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника

Складання хронологічної таблиці життя та творчості письменника

Ідейно-художній аналіз комедії

Відповіді на запитання

 

 

 

19.

Центральний конфлікт твору: «природна людина» (Гурон) і французьке суспільство

      1

Висловити особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту

Пояснити суть полеміки Гурона і Гордона в Бастилії

Ідейно-художній аналіз

Відповіді на запитання

Літературний диктант

Переказ вибраних епізодів

 

 

20.

Антимонархічні та антиклерикальні мотиви у повісті Вольтера «Простак»

      1

Знати зміст комедії

Характеризувати образи головних персонажів

Складання плану до характеристики Простака

Добір цитатних характеристик

Дослідницька робота

Відповіді на запитання

 

 

21.

Історія трагічного кохання мадемуазель де Сент-Ів ігуронця

     1

Розкрити сутність трагізму долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона

Відповіді на запитання

Характеристика літературних героїв

Літературний диктант

Домашній твір

 

 

22.

«Захисник усього людяного і земного…» . Життєвий і творчий шлях Й.В.Гете. Трагедія «Фауст». Історія створення, композиція та проблематика

    1

Навести найвідоміші факти з творчої історії «Фауста», зокрема, про прообраз головного героя, мага-чорнокнижника; про те, що цей твір Гете писав протягом усього свого життя і дав у ньому художнє втілення проблем, які його хвилювали

Ідейно-художній аналіз трагедії

Характеристика головних героїв

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника.

Складання хронологічної таблиці життя та творчості письменника

 

 

 

23.

У пошуках сенсу буття і призначення людини. Образ Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації

     1

 Розкрити головну тему трагедії – пошуки людиною сенсу буття і свого призначення.

Характеризувати образ Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації ( героєві притаманний постійний творчий неспокій, схильність до пошуків нових знань, проникнення в глибинну суть життя тощо)

Виразне читання

Відповіді на запитання

Створення асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом

Літературний диктант

Літературний коментар

 

 

 

 

24.

Опозиція Фауст – Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра  і зла.

* Р.М. ( усно)

Характеристика літературного героя

     1

Тлумачити сенс опозиції Фаус-Мефістофель ( з одного боку, спокуса людини таємними знаннями, з другого – перемога людяності над темними силами (абсолютний фінал трагедії)

Складання порівняльної характеристики Фауста і Мефістофеля.

Практична робота з текстом

Відповіді на запитання

 

 

 

25.

Трагічне кохання Фауста і Маргарити.

    1

Характеризувати трагічний конфлікт «Фауст-Маргарита».

Висловити особисте ставлення до обох героїв, аргументувати свої думки цитатами  з текту.

Практична робота з текстом

Усне малювання

Дослідницька робота

Написання асоціативного етюду

Перевірка робочих зошитів із світової літератури

 

 

 

26.

*Р.М. ( письмово)

 Твір – роздум за трагедією Гете «Фауст»

      1

Виявити рівень знань, умінь і навичок учнів

Написання твору в зошитах для контрольних робіт

 

 

27.

Й.К.Ф. Шиллер. Народна драма «Вільгельм Телль», поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості. Символічний сенс сцени на Рютлі.

    1

Пояснити, в чому полягає зв'язок  народної драми з ідеологією Просвітництва: у творі втілені ідея рівності австрійців і швейцарців, а також природного права останніх на самовизначення і державну самостійність; ідея неприпустимості порушення  природних прав людини.

Пояснити символічний сенс сцени на Рютлі, де швейцарці різних кантонів об’єднуються  для боротьби за незалежність своєї батьківщини, як заклик до національного об’єднання.

Аргументувати твердження про те , що німецький поет Шиллер є виразником просвітницьких ідей свободи і справедливості.

 Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань поета.

Складання хронологічної таблиці життя та творчості поета.

Виразне читання

Ідейно-художній аналіз твору

 

 

 

28.

«Що означає для людини свобода?». Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.

 

     1

Пояснити протистояння Геслера і Телля як втілення драматичного конфлікту твору: непримиренного конфлікту вільнолюбства і тиранії, природних прав і несправедливих суспільних законів, вільної особистості й тиранічної влади.

 

Літературна вікторина

Переказ тексту

Відповіді  на запитання

Психологічне спостереження над вчинками героїв

Складання анкети літературного героя

 

 

 

29.

*Р.М. (усно)

Порівняльна характеристика літературних героїв

      1

Створити усне зв’язне висловлювання – порівняльну характеристику героїв

Складання порівняльної характеристики літературних героїв

Написання листа до літературного героя

 

 

30.

Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнє втілення

      1

Висловити особисте ставлення до проблем, що порушуються в драмі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

Відповіді на запитання

Дослідницька робота

Літературний диктант

 Домашній твір

 

 

31.

Контрольна робота № 3 «  Із літератури ХУІІІ столітті. Просвітництво. Творчість Вольтера, Й.В.Гете, Й.К.Ф.Шиллера»

(комбінована)

      1

Виявити рівень знань, умінь і навичок учнів

Написання роботи в зошитах для контрольних робіт

 

 

32.

Позакласне читання

«Світло Різдвяної Зірки»

     1

Уявна подорож у іРіздвяні        Різдвяні свята

Урок-подорож

Перевірка робочих зошитів із світової літератури

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

Контрольні роботи – 3

Р.М.(усно) – 4

Р.М.(письмово) – 3

Позакласне читання – 3

Домашній твір – 3

Класний твір - 2

 

 

                           ( за програмою «Зарубіжна література. 5-12 класи». Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Ю.І.Ковбасенко, Г.М.Гребницький, Н.О.Півнюк, К.Н.Баліна, Г.В.Бітківська. За заг. редакцією Д.С.Наливайка. Затверджена Міністерством освіти і науки України ( лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.)

 

 

 

  ( підручник  Зарубіжна література. 9 клас:  Підруч. для   загальноосвітніх навчальних закладів  / О.М. Ніколенко, І.Л.Столій. – Х.: Вид-во «Ранок», 2009. )

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Погоджено:

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   «_____»__________________2013р.

 

                                                                                                                                                    ______________________________

 

 

ІІ  СЕМЕСТР

 

№ З\П

     Тема уроку

Кількість годин

Державні вимоги до рівня загальноосвіт-ньої підготовки учнів

  Види робіт

 Дата

Примітка

 

Тема   « Із літератури романтизму »

33.

Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи.

      1

Визначати романтизм як великий  художній напрям  у Європі та США межі ХУІІІ – ХІХ ст. і називати його характерні ознаки.

ТЛ – визначення поняття романтизму.

Відповіді на запитання

Тези  статті підручника

 

 

34.

Е.Т.А. Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» - шедевр романтичої казки - новели

     1

Характеризувати Гофмана як багатогранного митця-романтика.

Переказувати зміст повісті – казки Гофмана, знайти у ній характерні риси романтизму.

 Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника.

Складання хронологічної таблиці життя та творчості письменника.

 

 

 

 

35.

«Чи кожен може дорівнятися до людини?». Моральний та соціальний плани фантастичної історії  злету та падіння Цахеса.

     1

Висловити особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

 

 

 

 

36.

«Як протистояти загальному божевіллю?». Сатиричне викриття само засліплених обивателів, сутність протистояння героя – «ентузіаста» філістерському світу.

      1

Висловити особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

 

 

 

 

37.

Сатирично-метафоричний зміст казки-новели. Іронія та гротеск у творі.

      1

Визначити наявність у творі іронії та гротеску як важливої риси індивідуального стилю Гофмана

ТЛ – поняття про гротеск

 

 

 

38.

*Р.М. ( письмово)

 Твір – роздум за казкою-новелою Е.Т.А.Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»

      1

Виявити рівень знань, умінь і навичок учнів

Написання твору в зошитах для контрольних робіт

 

 

39.

Позакласне читання.

У пошуках Зірки Щастя. ( Новели Е.По)

       1

Знати зміст твору

Характеризувати образи головних персонажів

Ідейно-художній аналіз новел

Характеристика головних героїв

Відповіді на запитання

Добір цитатних характеристик

 

 

40.

Г.Гейне – німецький поет- романтик. «Книга пісень» - видатне явище німецького романтизму

      1

Характеризувати Гейне як  поета-романтика.

Знаходити приклади конкретного втілення ознак романтизму в поезіях Гейне та ілюструвати їх цитатами з тексту.

 Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань поета.

Складання хронологічної таблиці життя та творчості поета

 

 

 

41.

Романтичний світ поезії Г.Гейне. Любов – першооснова життя. Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі.

     1

 

Ідейно-художній аналіз поезій.

Виразне читання напам’ять  поезій

 

 

 

 

42.

Творчість Адама Міцкевича – апогей польського романтизму. Перебування в Росії  й Україні. Цикл «Кримські сонети»

     1

Визначати творчість А.Міцкевича як апогей, найяскравіший вияв польського романтизу.

Знаходити приклади конкретного втілення рис романтизму в поезіях А.Міцкевича та ілюструвати цитатами з поезій

 Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань поета

Складання хронологічної таблиці життя та творчості поета

Ідейно-художній аналіз поезій

 

 

 

 

43.

Патріотизм і ностальгія  за далекою батьківщиною як провідний мотив «Кримських сонетів». Проблема єдності природи й людини. 

     1

 Навести приклади втілення теми патріотизму як однієї з  провідних у творчості поета.

Виразне читання напам’ять вірша 

 

 

 

 

44.

*Р.М. ( письмово)

 Твір – роздум на тему: «Красою душу напої…». ( Роздуми про роль природи у житті людини за творчістю Г.Гейне та А.Міцкевича)

      1

Виявити рівень знань, умінь і навичок учнів

Написання твору в зошитах для контрольних робіт

 

 

45.

Поема А.Міцкевича «Дзяди» ( монолог Конрада)

     1

Виразне читання монологу Конрада, визначити в ньому риси романтизму

 

 Ідейно-художній аналіз монологу

 

 

46.

Дж.Г. Байрон – англійський поет- романтик, фундатор течії  байронізму. Вірш «Мій дух як ніч…»

    1

Характеризувати Байрона як видатного англійського поета-романтика, фундатора течії байронізму в літературі романтизму

 

ТЛ – поняття байронічний герой

 Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань поета

Складання хронологічної таблиці життя та творчості поета

Ідейно-художній аналіз поезій

 

 

 

 

47.

Уславлення романтичного бунту в поезії Дж.Байрона «Прометей»

     1

Назвати провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості.

Визначити характерні риси байронічного героя і настрої «світової скорботи»  у віршах поета.

 Ідейно-художній аналіз поезій

 

Виразне читання напам’ять  віршів

 

 

48.

Дж.Г.Байрон. Поема «Мазепа», її історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи

     1

Переказувати зміст поеми, визначати її історичну основу та романтичний міф.

Назвати риси романтичного героя в образі Мазепи.

Висловити особисте ставлення до проблем, що порушуються у поемі

 Ідейно-художній аналіз поеми

 

 

49.

Позакласне читання.

Пісня про відважного сміливця. ( Дж.Байрон. Поема «Корсар»)

       1

Знати зміст твору

Характеризувати образи головних персонажів

Ідейно-художній аналіз поеми

Характеристика головних героїв

Відповіді на запитання

Добір цитатних характеристик

 

 

50.

Контрольна робота № 4 «  Із літератури романтизму.  Творчість Е.Т.А.Гофмана, Г.Гейне, А.Міцкевича, Дж.Г.Байрона

(комбінована)

      1

Виявити рівень знань, умінь і навичок учнів

Написання роботи в зошитах для контрольних робіт

 

 

                                                         Тема     «Від романтизму до реалізму»

51.

О.Пушкін -  великий російський поет. Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна. Аналіз вірша «До моря...»

      1

Характеризувати творчість Пушкіна як злет російської поезії.

 Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань поета

Складання хронологічної таблиці життя та творчості поета

Ідейно-художній аналіз поезій

 

 

 

 

52.

Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна. Аналіз вірша «Я вас любив...», «Я мить чудову пам’ятаю...» , « Я пам’ятник  собі поставив ...»

     1

 

 Ідейно-художній аналіз поезій

 

Виразне читання напам’ять  віршів

 

 

53.

О.Пушкін «Євгеній Онєгін» - соціально-психологічний роман у віршах. Поняття про онєгінську строфу. Аналіз І глави роману.

    1

ТЛ – поняття про реалізм, онєгінську строфу, роман у віршах, соціально-психологічний роман

 

Довести, що це соціально-психологічний роман у віршах

Характеризувати головних героїв роману, їхній духовний світ

Визначити особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі

 Ідейно-художній аналіз поеми

Творчий переказ

 

 

 

 

54.

Духовний світ головного героя роману – Євге6нія Онєгіна

     1

Характеризувати головних героїв роману, їхній духовний світ

Визначити особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі

Виразне читання

Відповіді на запитання

Створення асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом

Літературний диктант

Добір цитатних характеристик

 

 

 

55.

Духовний світ головного героя роману – Євгенія Онєгіна

* Р.М. (усно). Характеристика героя

     1

Характеризувати головних героїв роману, їхній духовний світ

Визначити особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі

Виразне читання

Відповіді на запитання

Створення асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом

Літературний диктант

Добір цитатних характеристик

 

 

 

56.

Образ Тетяни Ларіної у романі О.Пушкіна «Євгеній Онєгін»

*Р.М. ( письмово) Домашній твір

    1

Характеризувати головних героїв роману, їхній духовний світ

Визначити особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі

Виразне читання

Відповіді на запитання

Створення асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом

Літературний диктант

Добір цитатних характеристик

 

 

 

57.

Контрольна робота № 5 «     Творчість О.С.Пушкіна

(комбінована)

      1

Виявити рівень знань, умінь і навичок учнів

Написання роботи в зошитах для контрольних робіт

 

 

58.

Життєвий і творчий шлях М.Лермонтова. Мотиви свободи і самотності, песимізм поезії Лермонтова

     1

 Знаходити приклади конкретного втілення ознак романтизму  в поезіях Лермонтова та ілюструвати їх цитатами з тексту

 

ТЛ – поняття реалізм та морально-психологічний роман

 Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань поета

Складання хронологічної таблиці життя та творчості поета

Ідейно-художній аналіз поезій

Виразне читання напам’ять віршів

 

 

 

59.

М.Лермонтов «Герой нашого часу» - морально-психологічний роман. Особливості композиції та її роль у розкритті ідейно-художнього задуму роману.

      1

Переказувати зміст роману

Називати особливості композиції та її роль у розкритті характеру Печоріна

Відповіді на запитання

Дослідницька робота

Складання плану характеристики героя

Добір цитатних характеристик

Літературний диктант

 

 

 

60.

Максим Максимович – образ «маленької людини» у романі

     1

Характеризувати образи роману

Висловлювати особисте ставлення до проблем,  що порушуються у творі

 Літературна вікторина

Виразне читання

Відповіді на запитання

 

 

61.

Образ Печоріна у романі

      1

Створити усне зв’язне висловлювання –  характеристику героя

 

 

Добір цитат до плану характеристики

Усні розповіді про героїв твору

 

 

 

62.

Образ Печоріна у романі

     1

Визначати спільні риси образів Печоріна і Онєгіна

Словесні ілюстрації героїв твору

Складання опорної таблиці

Літературний диктант

 

 

63.

Жіночі образи роману. Романтичні й реалістичні елементи у творі

*Р.М. ( усно). Порівняльна характеристика героїв

     1

Характеризувати образи роману

Висловлювати особисте ставлення до проблем,  що порушуються у творі

 Складання порівняльної таблиці

Творчий  переказ

 

 

 

64.

*Р.М. ( письмово)

 Твір – роздум за романом М.Лермонтова «Герой нашого часу»

      1

Виявити рівень знань, умінь і навичок учнів

Написання твору в зошитах для контрольних робіт

 

 

65.

М.Гоголь – російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості. Повість «Шинель»

 

 

 ТЛ – літературознавче поняття «маленька людина»

 Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника

Складання хронологічної таблиці життя та творчості письменника

Ідейно-художній аналіз оповідання

 

 

 

66.

 

Високий гуманізм письменника у зображенні трагічної долі «маленької людини» в повісті «Шинель»

     1

Порівняти образи Максима Максимовича  та Акакія Акакійовича

Ідейно-художній аналіз повісті

Відповіді на запитання

Творчий переказ тексту

Добір цитат до характеристики героїв

 

 

67.

Поєднання елементів романтизму і реалізму у повісті М.Гоголя «Шинель»

*Р.М. ( письмово) Домашній твір

     1

 

 Літературна вікторина

Відповіді на запитання

 

 

68.

Позакласне читання.

Гіркий сміх великого гуманіста. ( М.Гоголь. Поема «Мертві душі»)

       1

Знати зміст твору

Характеризувати образи головних персонажів

Ідейно-художній аналіз поеми

Характеристика головних героїв

Відповіді на запитання

Добір цитатних характеристик

 

 

69.

Контрольна робота № 6 « Від романтизму до реалізму.    Творчість М.Лермонтова, М.Гоголя.»

(комбінована)

      1

Виявити рівень знань, умінь і навичок учнів

Написання роботи в зошитах для контрольних робіт

 

 

70.

Узагальнення та систематизація вивченого. Літературний калейдоскоп

      1

 Повторити, узагальнити і систематизувати засвоєні протягом навчального року знання

 

Інтелектуальна гра

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

Контрольні роботи – 3                                                                                            

Р.М.(усно) – 2

Р.М.(письмово) – 5

Позакласне читання – 3                                                                                                                 

Домашній твір – 3

Класний твір – 3

Напам’ять – 4

 

 

За рік:

Контрольні роботи – 6

Р.М.(усно) – 6

Р.М.(письмово) – 8

Позакласне читання – 6

Домашній твір – 6

Класний твір - 5

Напам’ять – 4

 

 

 

                           ( за програмою «Зарубіжна література. 5-12 класи». Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Ю.І.Ковбасенко, Г.М.Гребницький, Н.О.Півнюк, К.Н.Баліна, Г.В.Бітківська. За заг. редакцією Д.С.Наливайка. Затверджена Міністерством освіти і науки України ( лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.)

 

 

 

  ( підручник  Зарубіжна література. 9 клас:  Підруч. для   загальноосвітніх навчальних закладів  / О.М. Ніколенко, І.Л.Столій. – Х.: Вид-во «Ранок», 2009. )