Світова література 5 клас

                                                                                                                                                                  Погоджено:

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   «_____»__________________2012р.

 

                                                                                                                                                    ______________________________

 

 

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

5 КЛАС ( з українською мовою навчання )

 

№ З\П

     Тема уроку

Кількість годин

Державні вимоги до рівня загальноосвіт-ньої підготовки учнів

  Види робіт

 Дата

Примітка

 

                                                          Тема   « Вступ.   Народна казка »

1.

Вступ. Література і фольклор – скарбниця духовних багатств людства.

      1

Знати перелік літературних творів, які вивчатимуться протягом навчального року

Обґрунтувати сенс вислову «література і фольклор – скарбниця духовних багатств людства

Відповіді на запитання

План статті підручника

 

 

2.

Фольклор – усна народна творчість. Прислів’я та приказки – малі жанри фольклору

     1

Назвати малі форми усної народної творчості.

Розкрити  поняття «фольклор»

 

 

Виразне читання

Відповіді на запитання

 

 

3.

Прислів’я та приказки –  джерело народної мудрості

     1

Навести приклади прислів’їв   та приказок різних народів світу на різні теми.

Пояснити прямий і переносний сенс вивчених прислів’їв і приказок

Назвати малі жанри фольклору

Виразне читання

Письмова робота в робочому розвивальному зошиті

 

 

4.

*Р.М. ( усно)

Твір-роздум за прислів’ям “Без труда нема й плода» 

      1

Створити усне зв’язне висловлювання  з елементами роздуму за змістом прислів’я або приказки.

ТЛ – твір- роздум

Домашній твір в зошитах для робіт із світової літератури за змістом прислів’я або приказки ( за бажанням учнів)

 

 

5.

«Казка вчить, як на світі жити». Казка як жанр фольклору. Зображення  в ній життя, поглядів і характеру народів, мрій, бажань і сподівань її творців.   

      1

 

ТЛ – логічний наголос, логічна пауза. Будова казки ( зачин, кінцівка, повтори тощо), мова ( постійні епітети, гіпербола, прислів’я та приказки), казкові герої, типи казок, діалог як засіб спілкування героїв, казковий сюжет;

Дати визначення понять  «мандрівні сюжети», поняття «народна казка», «оригінал» і «переклад»

Виразне читання

Усний переказ казки

Порівняння сюжетів казок з ілюстраціями до них та картинами художників ( усна розповідь за картиною)

 

 

6.

Боротьба добра зі злом – головний конфлікт народної казки. Реальне та фантастичне в ній.

      1

Визначити головний конфлікт народної казки ( боротьба добра зі злом)

 

 

Порівняння сюжету казки з екранізацією

 

 

7.

Казки про  тварин – один із найдавніших різновидів казки

       1

Знати зміст казок

Характеризувати казкових героїв за їх вчинками та поведінкою

ТЛ - інтонація

Усний переказ казок про тварин

Складання плану до однієї з казок про тварин

Письмова робота в робочому розвивальному зошиті

 

 

8.

Брати Грімм – відомі збирачі німецьких народних казок. Точність фіксації, дбайливе ставлення до оригіналу.

      1

Пояснити, чому братів Грімм називають збирачами, а не авторами казок

Знати назви найвідоміших казок, записаних братами Грімм

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменників

Складання хронологічної таблиці життя та творчості письменників

Перевірка робочих зошитів із світової літератури

 

 

9.

Казка «Пані Метелиця». Уславлення любові до праці та інших  людських чеснот у казці. Своєрідність конфлікту казки.

     1

Переказувати вибрані епізоди казки

Вміти дати оцінку людським якостям персонажів казки з огляду на їхні вчинки, ставлення до роботи, інших людей.

Розкрити своєрідність конфлікту казки: різне ставлення її героїв до праці та інших людських цінностей і чеснот: поваги до старших, поцінування не лише матеріальних

 ( дочка), а передовсім духовних і моральних цінностей (пасербиця)

ТЛ – оригінал, переклад

Виразне читання казки в «особах»

Складання плану до казки

Відповіді на запитання

Порівняння сюжету казки з ілюстраціями

Створення ілюстрацій до казки

Перевірка робочих зошитів

 

 

10.

Зображення в образах дочки і пасербиці різного ставлення до людських цінностей

     1

Переказувати вибрані епізоди казки

Визначити будову казки

Літературний диктант

Дібрати цитати до характеристики дочки і пасербиці

Відповіді на запитання

Інсценізація уривків твору

Добір прислів’їв , що вражають головну ідею твору

Письмова робота в розвивальному зошиті

 

 

11.

*Р.М.Характеристика літературного персонажа ( усно)

     1

Вміти характеризувати образи дочки і пасербиці

Створити усне зв’язне висловлювання – характеристику персонажів

Написання вітального слова на честь літературного героя

Написання твору-мініатюри

 

 

12.

Контрольна робота  № 1 «Народна казка»

( комбінована)

      1

Виявити рівень знань, вмінь та навичок учнів

Письмове виконання   завдань у зошитах для контрольних робіт

Перевірка розвивальних робочих зошитів

 

 

                                                                                Тема «Літературна казка»

13.

О.Пушкін – видатний російський поет, шанувальник народної казки. Вступ до поеми «Руслан і Людмила»

     1

Знати назви найвідоміших казок О. Пушкіна

ТЛ – літературна казка.

Розкрити особливості літературної казки, з’ясувати, чим відрізняється літературна казка від народної

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань поета

Складання хронологічної таблиці життя та творчості поета

 

 

 

14.

Уславлення народної казки у вступі до поеми «Руслан і Людмила»

    1

Назвати казкових героїв, згаданих у вступі до поеми «Руслан і Людмила», а також 1-2 казки, в яких ці герої зустрічалися раніше.

Виразне читання напам’ять вступу до поеми.

Ідейно-художній аналіз вступу до поеми

 

 

15.

Позакласне читання.

«Зимовий вечір». Світ казок О.Пушкіна

     1

Знати зміст казок поета.

Виразне читання

Інсценізація

 

 

16.

Літературна казка. Шарль Перро як основоположник європейської літературної казки. Збірка «Казки моєї матінки Гуски, або історії минулих часів із повчанням» та її найпопулярніші сюжети.

     1

Пояснити, що Шарль Перро є основоположником європейської літературної казки.

Назвати найпопулярніші казки зі збірки Ш.Перро, а саме: «Червона Шапочка», «Кіт у чоботях», «Хлопчик Мізинчик», «Спляча красуня», Синя борода».

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника.

Складання хронологічної таблиці життя та творчості письменника

Перевірка робочих зошитів із світової літератури

 

 

 

17.

«Попелюшка, або Соболевий черевичок». Поетизація працьовитості та скромності головної героїні в казці Ш.Перро. Характеристика головної героїні.

       1

Назвати причини популярності сюжету про Попелюшку в світовій культурі ( у казці є мотиви і проблеми, які були, є і завжди будуть актуальними як для окремої людини, так і для усього людства: незаслужені страждання і несправедливість; повага до працелюбства як високої людської чесноти; винагорода Попелюшці за її важку працю і моральні якості)

Переказ ключових епізодів казки

Відповіді на запитання

Усне словесне малювання

Виразне читання

Читання за особами

Початковий аналіз літературного твору

 

 

18.

*Р.М. (усно)

Характеристика літературного героя

      1

Створити усне зв’язне висловлювання – характеристику літературного героя

Складання плану характеристики героя

Добір цитат до плану характеристики

 

 

19.

Ганс Крістіан Андерсен – датський казкар. Поєднання побутовості і фантастики у казках Андерсена

      1

Перелічити назви та персонажів найвідоміших казок Андерсена: «Принцеса на горошині», «Дюймовочка», «Гидке каченя», «Стійкий олов’яний солдатик”

Сприймати  великий за обсягом текст цілісно

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника.

Складання хронологічної таблиці життя та творчості письменника

Виразне читання

Бесіда на первинне сприйняття тексту

 

 

 

20.

Особливості побудови казки «Снігова королева». Роль антитези у структурі казки

     1

Переказувати зміст казки ( в т.ч. від імені однієї з її дійових осіб)

Назвати особливості побудови тексту

Пояснити роль у побудові казки антитези ( протиставлення): дружба-влада, щирі людські стосунки – угода між Каєм і Сніговою Королевою; гаряче серце Герди (добро) – крижаний поцілунок Снігової Королеви і крижане серце Кая (зло) тощо

ТЛ – поняття антитеза, навести приклади антитези з казки

Аналіз літературного твору

Відповіді на запитання

Творчий переказ

Літературний диктант

Знайти в казці реальні події та фантастичні елементи

 

 

21.

Перешкоди на шляху Герди до Кая, її помічники

    1

Переказувати епізоди казки

Творчий переказ

Усне словесне малювання

Відповіді на запитання

Виразне читання в особах

Написання вітального слова літературному героєві

 

 

22.

Перемога щирих людських стосунків над багатствами Снігової Королеви

     1

Переказувати епізоди казки

Виразне читання

Відповіді на запитання

Створення асоціативного етюду

 

 

 

23.

Образ Кая у казці «Снігова Королева». Авторська оцінка героїв твору

*Р.М. (усно)

Опис зовнішності людини

     1

Скласти усний опис одного з героїв казки (Кая, Герди та ін.)

Створити усне зв’язне висловлювання

Складання плану характеристики

Добір цитат до плану характеристики

Анкета літературного героя

 

 

24.

*Р.М.(письмово)

Твір-роздум «Чого навчила мене маленька дівчинка Герда?»

    1

Створити письмове зв’язне  висловлювання

Написання твору в зошитах для контрольних робіт

Перевірка робочих зошитів із світової літератури

 

 

25.

Позакласне читання

«Казки Андерсена». Урок-гра

    1

Знати зміст казок Г.К.Андерсена

Виразне читання та переказ улюблених уривків з казок

 

 

26.

С.Маршак «Дванадцять місяців». Казкові мотиви у п’єсі. Особливості драматичного твору.

     1

Переказувати зміст п’єси-казки Маршака “Дванадцять місяців»

Сприймати великий за обсягом текст цілісно

Виділяти казкові мотиви: «мандрівний сюжет» - протиставлення рідної дочки й пасербиці; чарівний предмет ( перстень); чарівні помічники (дванадцять місяців); чарівні перетворення ( баби та її дочки на собак) і події (фантастично швидка зміна пір року) тощо.

ТЛ – драматичний твір

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника.

Складання хронологічної таблиці життя та творчості письменника

Виразне читання

Бесіда на первинне сприйняття тексту

 

 

 

27.

Протиставлення образів пасербиці – з одного боку, та мачухи і її рідної дочки – з другого, як втілення конфлікту добра та зла

      1

Аналізувати особливості образної системи твору

Пояснити роль протиставлення образів ( з одного боку – пасербиці, з другого – баби та її дочки) як втілення головного конфлікту п’єси – протистояння добра і зла

Виразне читання за особами

Відповіді на запитання

Добір крилатих висловів до характеристики образів твору

Знайти казкові мотиви

 

 

28.

Підлабузництво підлеглих та необмежена влада – головні причини спотворення характеру принцеси

     1

Пояснити, що підлабузництво підлеглих та необмежена влада – головні причини спотворення характеру принцеси

Рольова гра

Виразне читання в особах

Відповіді на запитання

Літературний диктант

Написання листа до принцеси

 

 

29.

*Р.М. ( усно)

Порівняльна характеристика героїв

      1

Створити усне зв’язне висловлювання – порівняльну характеристику героїв

Складання порівняльної таблиці характеристики героїнь

Добір цитат до плану характеристики

Усні розповіді про героїв твору

Написання домашнього твору

 

 

30.

Узагальнюючий урок-гра за народними та літературними казками

     1

Знати зміст народних та літературних казок

Урок-гра

 

 

31.

 

 

 

 

Контрольна робота № 2 «Літературна казка» (комбінована)

     1

Виявити рівень знань, умінь і навичок учнів

Написання роботи в зошитах для контрольних робіт

 

 

32.

Урок країнознавства

«Світло Різдва»

     1

Уявна подорож у іРіздвяні        Різдвяні свята

Урок-подорож

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

Контрольні роботи – 2

Р.М.(усно) – 5

Р.М.(письмово) – 1

Позакласне читання – 2

Домашній твір – 2

Класний твір – 1

Напам’ять - 1

                                                                                                                                                                  Погоджено:

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   «_____»__________________2013р.

 

                                                                                                                                                    ______________________________

 

 

ІІ семестр

 

№ З\П

     Тема уроку

Кількість годин

Державні вимоги до рівня загальноосвіт-ньої підготовки учнів

  Види робіт

 Дата

Примітка

 

                                                          Тема   « Література і світ природи »

33.

Джозеф Редьярд Кіплінг «Мауглі». Основні персонажі казки

      1

Сприймати великий за обсягом текст цілісно

Відтворювати подїї казки в хронологічній послідовності

Пояснити відмінність художнього світу казки від реального світу

Відрізняти твір Р.Кіплінга від його пізніших інтерпретацій

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника.

Складання хронологічної таблиці життя та творчості письменника

Виразне читання

Бесіда на первинне сприйняття тексту

 

 

 

34.

Історія Мауглі, вихованця джунглів.

     1

Переказувати історію вихованця джунглів Мауглі

Характеризувати основних персонажів казки і висловлювати своє ставлення до них

Виразне читання

Відповіді на запитання

Переказ уривків тексту

Літературний диктант

 

 

35.

Людське дитинча і дикі тварини

     1

Переказувати історію вихованця джунглів Мауглі

Характеризувати основних персонажів казки і висловлювати своє ставлення до них

Виразне читання

Письмова робота в робочому розвивальному зошиті

Рольова гра

 

 

36.

*Р.М. ( усно)

Характеристика літературного героя ( створення складного плану). Історія Мауглі 

      1

Створити усне зв’язне висловлювання  - характеристику героя

Складання плану характеристики

Добір цитат до плану характеристики

 

 

 

37.

Друзі та вороги Мауглі. Основні персонажі казки та їх характеристика

      1

Характеризувати основних персонажів казки і висловлювати своє ставлення до них

Виразно читати опис Багіри й висловлювати судження про його роль у творі

Виразне читання

Усний переказ казки

 Літературна вікторина

 

 

38.

Головний закон джунглів і світ людей

      1

Навести приклади відповідності світу звірів і світу людей

Назвати найголовніші закони Джунглів

Порівняння сюжету казки з екранізацією

Виразне читання

Відповіді на запитання

 

 

39.

Картини природи, екзотичний колорит твору

       1

 Знаходити в тексті уривки з описами природи

Виразне читання уривків  з описами природи

Уявна подорож до Джунглів «Стежиною Мауглі»

 

 

40.

*Р.М.(письмово)

Твір-роздум «Чого людині слід навчитися у природи?»

    1

Створити письмове зв’язне  висловлювання

Написання твору в зошитах для контрольних робіт

Перевірка робочих зошитів із світової літератури

 

 

41.

Глибинна любов до природи. Зображення любові до природи у вірші Алкмана «Сплять уся верховини гірські…»

     1

Аналізувати вірш Алкмана як один із перших у світовій літературі поетичних пейзажів, що навіюють читачеві відчуття душевного спокою, умиротворення

Виразно читати поезію, намагаючись відтворити інтонацією їхній настрій

ТЛ – приклади використання епітетів у тексті

Виразне читання вірша

Ідейно-художній аналіз

 

 

42.

Краса, що вражає душу. Компаративний аналіз поезій Алкмана, Й.В.Гете, М.Ю.Лермонтова.

     1

Аналізувати вірш Гете як суголосний поезії Алкмана, знаходити спільні риси

Порівнювати переспів Лермонтова з віршем Гете

Порівнювати відомості про пейзаж, отримані на уроках музичного та образотворчого мистецтва і світової літератури

Виразне читання вірша напам’ять

Ідейно-художній аналіз

Написання твору-мініатюри «Мої враження від прочитаних віршів»

 

 

43.

Ф.Тютчев «Я знаю в праосені пору…». Тонкий ліризм поезії Тютчева

     1

Аналізувати вірш Тютчева як один із     пейзажів, що навіюють читачеві відчуття душевного спокою, умиротворення, гармонійну єдність людини і природи

Виразно читати поезію, намагаючись відтворити інтонацією їхній настрій

ТЛ – приклади використання епітетів у тексті

Виразне читання вірша напам’ять

Ідейно-художній аналіз

 

 

 

44.

Російська поезія ХІХ ст.. А.Фет «Весняний дощ», А.Плещеєв «Весна», Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою», «Весенние воды»

      1

Виразно читати і аналізувати вірші

Знаходити художні засоби

Виразне читання віршів

Ідейно-художній аналіз віршів

 

 

45.

*Р.М. ( усно)

Твір-аналіз віршованого твору

     1

Створити усне зв’язне висловлювання

Аналіз віршів

 

 

46.

Натхнення вічною красою. Творчість Мацуо Басьо. Характерні ознаки хоку

    1

Виразно читати хоку

Виділяти характерні ознаки хоку

Обґрунтувати тезу про повагу до самобутності культури будь-якого народу як необхідну рису сучасної людини

ТЛ – поняття хоку, його жанрові ознаки

Виразне читання напам’ять хоку

Ідейно-художній аналіз

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань поета

Складання хронологічної таблиці життя та творчості поета

 

 

 

47.

Одухотворення природи – характерна ознака японської культури. Природа як джерело натхнення

     1

Виразно читати хоку

Виділяти характерні ознаки хоку

Обґрунтувати тезу про повагу до самобутності культури будь-якого народу як необхідну рису сучасної людини

Виразне читання

Ідейно-художній аналіз

 

 

48.

*Р.М.(письмово)

Твір-роздум «Вічне джерело наснаги»

    1

Створити письмове зв’язне  висловлювання

Написання твору в зошитах для контрольних робіт

Перевірка робочих зошитів із світової літератури

 

 

49.

Позакласне читання.

Урок-квітковий карнавал «Про що говорять квіти». Оповідання Дж.Дарелла «Балакучі квіти»

       1

Вміти аналізувати прозовий твір

Скласти казку або легенду про улюблену квітку

 

 

50.

Контрольна робота № 3

«Література і світ природи» (комбінована)

     1

Виявити рівень знань, умінь і навичок учнів

Написання роботи в зошитах для контрольних робіт

 

 

                                                   Тема «Світ дитинства і моральні цінності в літературі»

51.

Роберт Бернс «Чесна бідність». Уславлення у вірші справжніх людських чеснот

      1

Аналізувати вірш, звертаючи увагу на відображення у  назві твору життєвих ідеалів поета

Висловлювати особисте ставлення до морально-етичних проблем, порушених у вірші

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань поета

Складання хронологічної таблиці життя та творчості поета

Виразне читання

 

 

 

52.

Віра у світле братерство – основна ідея вірша «Чесна бідність». Антитеза як основа його будови

     1

Аналізувати вірш, звертаючи увагу на відображення у  назві твору життєвих ідеалів поета

 

Виразне читання вірша напам’ять

Написання твору-мініатюри «Як стати справжньою Людиною»

 

 

53.

М.Твен  «Пригоди Тома Сойєра». Сонячний, радісно-бешкетливий світ дитинства в повісті

    1

Назвати основні  твори М.Твена для дітей

Переказувати зміст та знаходити автобіографічні мотиви повісті

Сприймати цілісно текст великого обсягу

Висловлювати судження про багатоплановість твору

Висловлювати судження про причини популярності повісті

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника

Складання хронологічної таблиці життя та творчості письменника

Виразне читання

Відповіді на запитання

 

 

54.

Цінності дитинства та їх доля в дорослому житті 

 

 

     1

Висловлювати особисте ставлення до персонажів повісті, аргументуючи свою точку зору цитатами і прикладами з тексту

Виразне читання

Відповіді на запитання

Створення асоціативного етюду

Творчий переказ

Усне словесне малювання

Відповіді на запитання

Виразне читання в особах

Написання вітального слова літературному героєві

 

 

55.

Справжня хлоп’яча дружба. Образи Тома Сойєра і Гекльберрі Фіна.

*Р.М. (усно)

Порівняльна характеристика героїв

     1

Скласти усний опис одного з героїв 

Створити усне зв’язне висловлювання

Характеризувати літературних героїв на основі їхніх портретів, вчинків та переживань, ставлення до них інших персонажів

Складання плану порівняльної характеристики

Добір цитат до плану характеристики

Анкета літературного героя

 

 

56.

*Р.М.(письмово)

Твір-роздум . Характеристика літературного героя

    1

Створити письмове зв’язне  висловлювання

Написання твору в зошитах для контрольних робіт

Перевірка робочих зошитів із світової літератури

 

 

57.

Своєрідність гумору М.Твена у повісті «Пригоди Тома Сойєра»

*Р.М. ( письмово)

Письмовий переказ фрагменту повісті

 

    1

Знаходити комічне в тексті і пояснювати його роль

Виразне читання та переказ улюблених уривків з повісті

 

 

58.

Вплив світу дорослих на дитячі стосунки у повісті «Пригоди Тома Сойєра»

     1

Характеризувати літературних героїв на основі їхніх портретів, вчинків та переживань, ставлення до них інших персонажів

Виразне читання та переказ улюблених уривків з повісті

 

 

59.

*Р.М. (усно)

Словесний портрет літературного героя. Усний твір-розповідь

      1

Скласти усний опис одного з героїв 

Створити усне зв’язне висловлювання

 

Складання плану 

Добір цитат до плану характеристики

Анкета літературного героя

 

 

60.

Контрольна робота № 4

«Світ дитинства й моральні цінності в літературі» (комбінована)

     1

Виявити рівень знань, умінь і навичок учнів

Написання роботи в зошитах для контрольних робіт

 

 

                                                             Тема «Із дитячої літератури ХХ-ХХІ століття»

61.

А.Ліндгрен «Пеппі Довгапанчоха»: дивовижний світ мрій та пригод Пеппі та її друзів

      1

Вмотивувати свої вподобання до даного твору

Висловити судження про основні проблеми, порушені письменником

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника

Складання хронологічної таблиці життя та творчості письменника

Виразне читання

Відповіді на запитання

Переказ улюблених епізодів твору

 

 

62.

А.Ліндгрен «Пеппі Довгапанчоха»:   світ дітей та світ дорослих

      1

Переказувати улюблені епізоди твору

Виразне читання

Відповіді на запитання

Написання асоціативного етюду

 

 

63.

А.Ліндгрен «Малий та Карлсон, який живе на криші»

     1

Переказувати улюблені епізоди твору

Виразне читання

Відповіді на запитання

 

 

 

64.

Позакласне читання.

Ю.Яковлев «Реліквія»: необхідність збереження пам’яті про Велику Вітчизняну війну

     1

Переказувати   епізоди твору

Виразне читання

Відповіді на запитання

 

 

 

65.

Дж.К.Ролінг – сучасна англійська письменниця та її книги про Гаррі Поттера

      1

Вмотивувати свої вподобання до даного твору

Висловити судження про основні проблеми, порушені письменником

Підготовка мультимедійного проекту з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника

Складання хронологічної таблиці життя та творчості письменника

Виразне читання

Відповіді на запитання

Переказ улюблених епізодів твору

 

 

66.

Дж.К.Ролінг «Гаррі Поттер і філософський камінь»: світ манглів та світ чарівників. Знайомство зі школою Хогвартс.

     1

Переказувати улюблені епізоди твору

Виразне читання

Відповіді на запитання

 

 

 

67.

Дж.К.Ролінг «Гаррі Поттер і філософський камінь»: випробування дружби

     1

Переказувати улюблені епізоди твору

Виразне читання

Відповіді на запитання

 

 

 

68.

Контрольна робота № 5

«Із дитячої літератури ХХ-ХХІ століття» (комбінована)

     1

Виявити рівень знань, умінь і навичок учнів

Написання роботи в зошитах для контрольних робіт

 

 

69.

Заключний урок-гра «Найрозумніший»

     1

Знати літературні твори, вивчені протягом року

Урок-гра

 

 

70.

Чарівний світ літератури. Узагальнення та систематизація вивченого протягом року

     1

Назвати авторів і переказати зміст вивчених протягом року творів

Висловити судження про роль світової художньої літератури як скарбниці духовних багатств людства

Література для читання на літо

 

 

                                                                                                                                                                                          

Контрольні роботи – 3                                                                                               

Р.М.(усно) – 4

Р.М.(письмово) – 4

Позакласне читання – 2

Домашній твір – 2

Класний твір – 3

Напам’ять - 4

 

 

За рік:

Контрольні роботи – 5

Р.М.(усно) – 9

Р.М.(письмово) – 5

Позакласне читання – 4

Домашній твір – 4

Класний твір – 4

Напам’ять - 5

 

                           ( за програмою «Зарубіжна література. 5-12 класи». Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Ю.І.Ковбасенко, Г.М.Гребницький, Н.О.Півнюк, К.Н.Баліна, Г.В.Бітківська. За заг. редакцією Д.С.Наливайка. Затверджена Міністерством освіти і науки України ( лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.)

 

                          ( підручник Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.  Зарубіжна література: підруч. для 5 кл.  – К.: Грамота, 2005. – 296 с.: іл.. )

 

                          ( підручник Волощук Є.В.  Зарубіжна література: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 272 с.: іл.. )