Література

1. Кузьменко В.І. Словник літературознавчих термінів: Навч.посібник з літературознавства за оновленими програмами для вчителів та учнів середніх шкіл, профучилищ, ліцеїв, гімназій.-К.:Укр.письменник,1997.

2. Логінов  А.Ю. Технології розвитку літературно-творчих здібностей дітей на уроках зарубіжної літератури. – Черкаси: МП «Марія», 2001.- 40 с.

3. Маранцман В.Г. Художественная литература: Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1994

4. Прокаев Ф.И. и др. Зарубежная литература в школе: кн.для учителя / Ф.И.Прокаев, И.В.Долганов, Б.В.Кучинский.- К.: Радянська школа, 1987

5.Челишева І.Л. Інноваційні технології на уроках російської мови і літератури. 5-11 класи.- Х.: Вид.група «Основа», 2011.- 287 с.