Контрольна робота № 2

10 КЛАС

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

«Із літератури російського реалізму. Ф.Достоєвський»

ТЕСТИ

Початковий рівень

(за кожне правильно виконане завдання – 0,25 бали)

(завдання 1-12 мають по пять  варіантів відповідей, із яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ)

 

1.      Раскольников вирішує вбити стару лихварку, щоб

А покращити своє матеріальне становище

Б довести правильність своєї теорії

В Олена Іванівна не подала на нього в суд за борги

Г оселитися у квартирі лихварки

Д. одружитись із Сонечкою

2.      В описах Санкт-Петербурга в романі Федора Достоєвського «Злочин і кара» переважає… колір

А жовтий

Б сірий

В чорний

Г червоний

Д. фіолетовий

3.      «Комірчина… містилася під самісіньким дахом високого п’ятиповерхового  будинку і скидалася більше на шафу, ніж на житло». Описане житло належить

А Мармеладову

Б Раскольникову

В Олені Іванівні

Г Свидригайлову

Д Разуміхіну

4.      Порфірій Петрович був

А сусідом Родіона Раскольникова

Б слідчим

В батьком Соні Мармеладової

Г родичем старої лихварки

Д. нареченим Дуні

5.      Подані слова «Розумієте, шановний добродію, що значить коли вже нікуди більше йти» належать

А  Раскольникову

Б Мармеладову

В Свидригайлову

Г Соні

Д. Разуміхіну

6.      Від остаточного морального падіння Раскольникова врятували

А сестра Дуня

Б Разуміхін

В Соня Мармеладова

Г Свидригайлов

Д. мати

7.      Уособленням страждання і приниження людини стає доля героїв роману «Злочин і кара»

А Лужина і Свидригайлова

Б Порфирія Петровича і Лебезятникова

В Мармеладова та його сім’ї

Г Раскольникова і Разуміхіна

Д. жодних героїв

8.      Прізвище головного героя – Раскольников – символізує те, що

А він є членом секти розкольників

Б його душа розколота на частини

В він скоїв злочин за допомогою сокири

Г він сам «розколовся» на слідстві

Д. його «розколов» слідчий

9.      Жанрова специфіка твору Федора Достоєвського «Злочин і кара»

А філософський роман

Б фантастичний роман

В пригодницький роман

Г утопічний роман

Д. соціально-побутовий роман

10.  Теорія Раскольникова побудована на

А ідеї соціальної  справедливості

Б економічних принципах

В практичному розрахунку

Г ідеї нерівності людей

Д. ідеї рівності всіх людей

11.  Образ Соні Мармеладової символізує

А розпусту

Б християнське смирення

В зневагу до моралі

 Г. гордість і упередження

Д. приниження людської гідності

12.  У поданий уривок з монологу Раскольникова вставте  пропущене слово: «Хіба так убивають? Хіба так ідуть убивати, як я тоді йшов! Хіба я ту нікчемну стару вбив? Я …. вбив, а не її!»

А себе

Б теорію

В принцип

Г лихварку

Д. Соню

 

Середній рівень

(за кожне правильно виконане завдання – 0,5 бали)

(завдання 13-18 мають по пять  варіантів  відповідей, із яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ)

 

13.   Федір Достоєвський у романі «Злочин і кара» розвінчує філософію

А розумного егоїзму

Б агресивного індивідуалізму

В непротивлення злу насильством

Г пасивного індивідуалізму

Д нігілізму

14.   Справжньою карою для головного героя роману «Злочин і кара» стає

А визнання хибності своєї теорії

Б визнання себе не гідним власної теорії

В муки совісті від усвідомлення протиприродності своєї теорії та своїх дій

Г каторга

Д смерть Лизавети

15.  Розташуйте події роману Федора Достоєвського «Злочин і кара» у хронологічній послідовності

А убивство лихварки

Б зізнання Раскольникова Соні

В лист матері Раскольникова до сина

Г убивство Лизавети

16.  Убивством старої лихварки Раскольников хоче довести, що

А він такий, як усі люди

Б він має право на заможне життя

В біблійні заповіді не мають для нього жодного значення

Г він належит до розряду тих, «що право мають»

Д він є вродженим злочинцем

17.  У поданому уривку «Чоловіка любила безмірно, але той картами захопився, під суд попав, з тим і помер. І лишилася вона після нього з трьома малими дітками. Та й сама горда була, занадто горда була..» Мармеладов розповідає про

А Пульхерію Раскольникову

Б Олену Іванівну

В Катерину Іванівну

Г Лизавету Іванівну

Д Сонечку

18.   Позначте крилатий вислів Федора Достоєвського

А «Краса врятує світ»

Б «Не може бути краси в тому, у чому немає мудрості»

В «Красота всюди вельми бажаний гість»

Г «Красота володіє силою і даром вносити мир у серця»

Д «Красота – це лише обіцянка щастя»

 

Достатній рівень

(за кожне правильно виконане завдання – 1 бал)

(завдання 19-21 мають на меті встановлення відповідностей. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ)

 

19.  Встановіть відповідність між героями роману Федора Достоєвського «Злочин і кара» та їхнім родом занять

1.      Раскольников                А лихварка

2.      Соня                                Б студент

3.      Олена Іванівна               В слідчий

4.       Порфірій Петрович       Г повія

                                                     Д купець

 

20.   Встановіть відповідність між персонажем роману Федора Достоєвського «Злочин і кара»  і його словесним портретом

               А. Разуміхін

               Б. Раскольников

                В. Свидригайлов

                 Г. Порфирій Петрович

                 Д. Мармеладов

1. Погляд цих очей якось дивно не гармоніював зі всією фігурою, що мала в собі навіть щось баб’яче…

2. Це був чоловік років уже  за п’ятдесят , середній на зріст і кремезний, з сивиною і з великою лисиною, з жовтим, навіть зеленкуватим, набряклим від постійного пияцтва обличчям і припухлими повіками…

3. Був він розумний, хоч і справді часом  дуже простуватий. Зовнішність його привертала увагу, був він високий, худий, завжди погано голений, чорноволосий

4. Він був напрочуд  гарний з себе, з прекрасними темними очима, темно-русявий, стрункий, на зріст вище середнього.

 

21.  Встановіть відповідність між словами і персонажем, якому вони належать

1.      «Адже ж треба, щоб кожній людині хоч куди-небудь, можна було піти»

2.      «Ми хочемо завести свою комуну, особливу, але лише на більш широких засадах, ніж попередні. Ми пішли далі у своїх переконаннях.»

3.      «Наука ж твердить: розлюби, насамперед самого себе, адже все на світі на особистому інтересі засновано»

4.      «Чи маю я право владу мати?» - то, виходить, не маю права владу мати. Або коли ставлю запитання: чи воша людина? – то виходить, що не воша людина для мене»

       А. Лебезятников

       Б. Лужин

       В. Раскольников

       Г. Свидригайлов

       Д. Мармеладов

 

 

Високий  рівень

( за повну розгорнуту відповідь – 3 бали)

 

22.  Напишіть твір-мініатюру