Контрольна робота № 1

10 КЛАС

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

«Вступ. Із літератури реалізму»

ТЕСТИ

Початковий рівень

(за кожне правильно виконане завдання – 0,25 бали)

(завдання 1-12 мають по пять  варіантів відповідей, із яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ)

 

1.      Реалізм як літературно-художній напрям утвердився в Європі

А наприкінці ХУІІІ ст..

Б у 30-х рр. ХІХ ст..

В у 50-х рр.. ХІХ ст..

Г у 60-х рр.. ХІХ ст..

Д. у 70-х рр.. ХІХ ст..

2.      «Золотою добою» класичної прози називають

А ХІХ ст..

Б ХХ ст..

В ХУІІІ ст..

Г межу ХІХ і ХХ ст.

Д. ХХІ ст..

3.      Характерні ознаки реалізму як літературно-художнього напряму

А музичність і нечіткість смислу фрази, широке використання звукопису, навіювання певного настрою

Б наявність героя – носія однієї домінуючої пристрасті

В порушення всіх норм і правил. Герой – самотній бунтівник

Г правдоподібне зображення життя людини та суспільства, аналіз законів суспільного розвитку

Д синтез мистецтва готики й Ренесансу

4.      Стендаль в одному з епіграфів до роману «Червоне і чорне» порівнював роман з

А «духовним заповітом одного покоління іншим»

Б «кращим другом, до якого можна звернутися у будь-яку мить життя»

В «дзеркалом, з яким ідеш уздовж битого шляху. Воно відбиває то небесну блакить, то багно і калюжі»

Г « найкращим шлахом для того, щоб створити героїчний характер»

Д. «дзеркалом душі»

5.      Червоний колір у романі Стендаля символізує

А  позитивні риси характеру Жульєна

Б революцію, колір мундира солдат наполеонівської армії, сподівання на щастя, кохання, пристрасть

В сходження Жульєна соціальною драбиною

Г реакцію у країні, колір сутани священника, крах юнацьких надій і сподівань, самотність, смерть

Д. красу навколишньої природи

6.      Кульмінацією роману Стендаля «Червоне і чорне» є епізод

А замаху на пані де Реналь

Б суду над Жульєном

В страти Жульєна

Г перебування Жульєна у в’язниці

Д. появу Жульєна в будинку панів де Реналь

7.      Оноре де Бальзак вирішив створити «Людську комедію», адже він хотів

А наслідувати «Божественну комедію» Данте

Б створити серію пригодницьких романів для «фабрики романів»

В познущатися із французького суспільства

Г усебічно змалювати життя французького суспільства, закономірності й тенденції його розвитку, головні рушійні сили

Д. змалювати долю жінки «бальзаківського віку»

8.      Прийом, який використав Бальзак під час створення «Людської комедії»

А прийом повернення персонажів ( перехідні персонажі)

Б мандрівний сюжет

В сюжет у сюжеті

Г ліричні відступи

Д. роман у романі

9.      Повість Оноре де Бальзака «Гобсек» суголосна з твором української літератури

А «Перехресні стежки» Івана Франка

Б «Лісова пісня» Лесі Українки

В «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького

Г «Фата Моргана» Михайла Коцюбинського

Д. «Глитай, або ж Павук» Марка Кропивницького

10.  Основною у творчості Діккенса є тема

А дитини і ставлення до неї в суспільстві

Б ностальгії за минулими часами

В пошуку істини і досконалості

Г традицій і звичаїв Англії

Д. історії Англії

11.  Олівер Твіст, коли Ненсі викрала його від містера Браунлоу й повернула до злочинців, надто переживав через те, що

А йому знову доведеться красти

Б тепер він позбавлений розкішного життя

В тепер він позбудеться свого спадку

 Г. містер Браунлоу подумає, нібито він зрадив його, обманув

Д. він ніколи не знайде своїх родичів

12.  Діккенс був переконаний, що суспільство  можна змінити шляхом

А революції

Б запровадження народної освіти

В перевиховання людей

Г економічних реформ

Д. запровадження демократії

 

Середній рівень

(за кожне правильно виконане завдання – 0,5 бали)

(завдання 13-18 мають по пять  варіантів  відповідей, із яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ)

 

13.   У сюжетну основу роману Стендаля «Червоне і чорне» було покладено

А випадок із реального життя ( факт судової хронічки)

Б сюжет французького роману ХУІІІ ст..

В вигадану історію

Г стару італійську хроніку

Д давню французьку легенду

14.   Встановіть послідовність подій, що відбуваються в романі Стендаля «Червоне і чорне»

А навчання Жульєна в семінарії

Б служба в пана де Реналя

В служба в маркіза де Ла-Моля

Г замах на пані де Реналь

15.  Гобсек є вічним  образом - втіленням

А мрійника

Б тираноборця

В скнари

Г ревнивця

Д месника

16.  Комірчина Гобсека, у якій нагромаджені величезні багатства, символізує

А достаток і процвітання

Б захланну душу Гобсека

В здобутки людського розуму

Г прагнення людини до кращого життя

Д несмак господаря

17.  Діккенс створив свій роман «Пригоди Олівера Твіста» після

А виходу в Англії «Закону про бідних»

Б відвідин робітного будинку

В зустрічі з прототипом Олівера Твіста

Г розповіді свого друга про важку долю дітей в Англії

Д публікації в газеті «Таймс» статті про робітні будинки

18.   Роман «Пригоди Олівера Твіста» пройнятий… пафосом

А гуманістичним

Б романтичним

В пригодницьким

Г героїчним

Д релігійним

Достатній рівень

(за кожне правильно виконане завдання – 1 бал)

(завдання 19-21 мають на меті встановлення відповідностей. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ)

 

19.  Встановіть відповідність між героями роману і їх словесними портретами

                   А Жульєн Сорель

                   Б пан де Реналь

                   В пан Вально

                   Г дядько Сорель

             Д Фуке

1.      Волосся в нього сивувате, одягнений він у сіре. Він кавалер кількох орденів, має високе чоло, орлиний ніс, і взагалі в нього досить правильні риси обличчя.

2.      Рослий, міцно збитий, молодий ще чоловік, з рум’яним обличчям і густими чорними бакенами, що належав саме до тих грубих, зухвалих і крикливих молодиків, яких у провінції звуть «красень мужчина»

3.      Це бкв тендітний, невисокий на зріст юнак вісімнадцяти чи дев’ятнадцяти років, з неправильними, але тонкими рисами обличчя і орлиним носом. Великі чорні очі, які у хвилини спокою виблискували думкою й вогнем, тепер палали найлютішою ненавистю.

4.      То був довготелесий і незграбний юнак, іх грубими рисами обличчя й довжелезним носом, але під його непривабливою зовнішністю ховалося предобре серце.

20.   Встановіть відповідність між героями повісті «Гобсек» та їхніми характерними рисами

1.      Гобсек                                А. авантюризм

2.      Анастазі де Ресто              Б. порядність, поміркованість у справах

3.      Дервіль                               В. жадоба до влади і грошей

4.      Максим де Трай                Г. безрозсудність

                                           Д. розпусність

 

21.  Встановіть відповідність між героями повісті «Гобсек» та їхнім родом діяльності або соціальним станом

1.      Гобсек                            А. швачка

2.      Фанні Мальво               Б. граф

3.      Дервіль                          В. адвокат

4.      Максим де Трай            Г. лихвар

                                       Д. графиня

Високий  рівень

( за повну розгорнуту відповідь – 3 бали)

 

22.  Напишіть твір-мініатюру « Які вони, сучасні Гобсеки?»