Характеристика поэмы "Божественная комедия"

Загальна характеристика поеми „Божественна комедія”.

 

Найбільш відомий його твір — поема «Божественна комедія», над якою

поет почав працювати в 1307 році, закінчивши роботу в 1321 році, незадовго до смерті.

«Божественну комедію» не без підстав вважають енциклопедією середньовічного світогляду. Але в цьому світогляді поруч із застарілими уявленнями були й прогресивні риси, що відкривали народові перспективи не потойбічного райського життя, а земного, радісного та справедливого.

Про задум твору Данте так писав у листі до Кангранде делла Скала, італійського вельможі при дворі якого він жив у вигнанні: «Врятувати людей від ганебного стану й привести їх до щастя». Письменник мріяв про духовне спасіння всього людства, тому й проголошував високі ідеали Добра, Любові, Милосердя, Розуму.

У цьому творі письменник узагальнив найвищі досягнення середньовічної культури і перекинув місток до іншої епохи - Відродження. Він, на противагу середньовічної моралі, стверджував, що людина уже на землі повинна усвідомити своє становище, намагатися його поліпшити, звернувшись до прихованих сил у своїй душі.  Данте утверджував силу внутрішніх можливостей людини, вірив в її здатність до духовного перетворення, а разом з тим і одухотворення всього життя.

Данте вважається творцем італійської літературної мови.

Середньовіччя

Д

А

Н

Т

Е

Відродження

долю людини визначає Бог

облагороджує людину, оспівує жінку, підносить кохання до небес

Данте останній поет Середньовіччя і провісник Відродження.

"Нове життя", "Божественна комедія"

6. Броунівський рух. Особливості «Божественної комедії» 

1. Історія написання. Поему «Комедія» Данте писав 14 років, розпочав писати в 1290 році, переробив у 1313 році, а закінчив 1321 року. Твір написаний на тосканському діалекті

2. Назва твору.  Данте назвав свою поему «комедією» за усталеними середньовічними канонами: так називали тоді твори, які починалися сумно (пекло), а закінчувалися щасливо (рай), а стиль не «високий», а «середній».

Згодом перший біограф Данте Джованні Боккаччо дав назву «Божественна комедія» "Divina Commedia". Слово «божественна» означає і високу оцінку твору, і те, що  «твір про Бога та його оточення». Під такою назвою — «Божественна комедія» — твір був опублікований у 1555 р. у Венеції.

3. Мова комедії — народна, «vulgare». Твір написаний італійською мовою, народною «vulgare»,  бо вона призначалася широкому загалу читачів, що могли й не володіти латиною

4.Жанр. Ліро-епічна поема, в якій розповідь про зовнішні події переплітається з ліричними та філософськими роздумами автора. Написана у жанрі християнського видіння, вона водночас продовжує лінію античної літератури (в Аїді вже «побували» Одіссей і Еней).

Данте Аліг'єрі "Божественна комедія" (1307-1321, 14 років)

Данте

"Комедія"

 

=====

Боккаччо

"Божественна"

похмурий початок

 

Досконала

твір про Бога та його оточення

щасливий кінець

 

Прекрасна

"середній стиль"

 

Неперевершена

5. Тема «Божественної комедії» -- зображення уявної мандрівки поета у потойбічний світ. Супутником Данте виступає римський поет Вергілій, пізніше Данте супроводжує Беатріче, що уособлює милість Божу.

6.Ідея -- відвернути людину від гріха і навести її до праведного життя. Врятувати людей від ганебного стану й привести їх до щастя». Письменник мріяв про духовне спасіння людини й усього світу. Мета поеми — звільнити людей від стану гріховності й привести на шлях блаженства, тобто висловлена морально-релігійна думка про звільнення від гріха як шлях до щастя

7. Особливості   сюжету.  Основний сюжет твору складає подорож героя загробним світом. Поет уві сні (протягом Великоднього тижня 1300 року) мандрує по загробному християнському світу. Данте розповідає, що в середині життєвого шляху, тобто в 35 років, він заблукав у життєвому лісі. У супроводі Вергілія поет спочатку потрапляє до Пекла, потім - до Чистилища.  до Раю його веде тінь Беатріче. У поемі автор спостерігає страждання грішників, вислуховує їхні пристрасні оповіді і розмовляє з ними («Пекло», «Чистилище»). В мандрівці по раю Данте змальовує блаженство праведників та красу Царства Небесного, яке постає перед ним у сліпучих променях божественного світла

8. Композиція. «Божественна комедія» поділена на три частини: Пекло , Чистилище, Рай. А кожна частина — на 33 пісні. Всього в поемі 100 пісень:

1 (вступ) + 33 («Пекло») + 33 («Чистилище») + 33 («Рай»).  

Як математик Данте вичислив просторові параметри:

а) у «Пеклі» — 9 кіл;   б) у «Чистилищі» — 2 передчистилища і 7 сходинок гори; в) у «Раю» — 9-небесних сфер. 

9. Поема написана трирядковими строфамитерцинами.

Терцина (іт. terzina, від terra rima — третя рима) — строфа з трьох рядків

п’ятистопного ямба, в якій середній рядок римується з крайніми (першим і третім) у наступній строфі, завершуючись окремим рядком, римованим з другим рядком попередньої строфи. Схема: аба бвв вгв гдг і т. д.

Наприклад:

Земную жизнь пройдя до половины,

Я очутился в сумрачном лесу,

Утратив правый путь во тьме долины.

Каков он был, о, как произнесу,

Тот дикий лес, дремучий и грозящий,

Чей давний ужас в памяти несу.

Терцина вперше була використана в поемі Данте і мала наслідувачів

майже в усіх європейських літературах.

10. Уявлення про світ у «Божественній комедії»

Дантівська земля має форму кулі і розташовується, згідно з середньовічними переконаннями, у центрі Всесвіту. Північна півкуля населена людьми, південна — безлюдна і вкрита океаном, лише посередині Всесвіту підноситься велика гора, де Данте розташовує чистилище — царство, у якому душі померлих, що грішили, але розкаялися за життя, отримують муки, щоб позбавитися своєї вини, вознестися у рай. Земля оточена дев’ятьма небесними сферами: сімома сферами планет, зірковим та кристалічним небом. За ним, у просторі, де вже не діють фізичні закони, розташований Емпірей, царство ангелів та блаженних душ.

12. Концепція світу в «Божественній комедії»

Пекло. У Північній півкулі розташована глибока вирва Пекла, має вигляд воронки, яка утворилася внаслідок падіння Люцифера-ангела, що був вигнаний із раю Центр її — у середині Землі. У дев'яти колах Пекла страждають душі грішників. Це всеосяжна картина людських вад і пороків.

Чистилище. У Південній півкулі розташована гора Чистилища, оточена з усіх боків океаном. Разом із Передчистилищем і Земним Раєм тут також дев'ять кіл. У Перед-чистилищі очищуються душі померлих, не примирених із церквою, недбайливі, такі, що померли не своєю смертю.

Рай. Навколо Землі рухаються Сонце і планети. Вони також утворюють дев'ять кіл, на яких розташований небесний рай, де живуть у вічному блаженстві душі праведників.

13. Алегоризм образів та ситуацій. Поема «вказує людству шлях від гріховності й політичної анархії, у яких воно погрузло, до спасіння і щастя - через засудження (Пекло), спокуту (Чистилище) до Блаженства.»

Поет писав свою поему з тлумаченням у чотирьох аспектах:

1-ий аспектбуквальний, коли текст сприймається реально

мандри Данте в загробному світі

2-ий аспект — алегоричний, коли під текстом розуміються події зовнішнього світу.

людство потонуло у гріхах і тільки мудрість і потреба віри зможуть урятувати його.

3-ій аспект — моральний — передбачає опис переживань і пристрастей людської душі.

 

боротьба відбувається в людській душі, звідусіль оточеній гріхами, яким протистоїть ідеал громадських чеснот.

4-ий аспект —  містичний, філософський.

 

людство втратило духовні орієнтири, потрапило в полон до жахливих пороків, але пройшовши шляхом морального очищення, знайде свій шлях істини.

 

14. Символіка чисел. Трійка, дев’ятка – числа Святої Трійці. Три частини – це три світи, де водночас жив Данте: реальне життя, яке багато в чому схоже на пекло; чистилище – внутрішня боротьба; рай – віра, добро й доброчинність.

15. Багатозначність образів та ситуацій «Божественної комедії»

Образи

Буквальний

Алегоричний

Моральний

Філософський

Поет

Данте

-- Пошуки людиною

свого місця

у суспільстві

-- гріховне людство

Людська душа оточена гріхами, але прагне очищення, морального відродження

Пошук людиною

духовних ідеалів

задля всього людства

Вергілій

Римський

поет Публій

Вергілій Марон — автор

«Енеїди», «Буколік»,

«Георгік»

-прихильник

суспільної

єдності

- земний розум

Ідеал громадянських

чеснот і людських

якостей

 

Провісник християнства,

уособлення Божественної мудрості, що

виведе людство до

світла

Беатріче

Кохана

поета — Беатріче Портінарі

Ідеал Краси,

Кохання,

Жіночості

 

Любов, моральні

цінності, що просвітлюють душу людини,

роблять її кращою

Символ Божественної

любові, що веде людство до духовного

відродження, вічного

життя

Ліс

Темний густий ліс

внутрішні хитання і сумніви Данте;

Папський Рим; полі­тичні вари в Італії

Людські гріхи й помилки

Втрата людством Божественної істини, правильного шляху, духовних орієнтирів

Хижаки

Леопард

 

Політичні супротивники

чуттєвість брехня, зрада,

Людські вади, спокуси

Лев

 

Король Франції.

гордість, жадоби влади, пихи

Вовчиця

Римське папство

Егоїзм, жадібність, скупість,

користолюбство

Пагорб

Узвишшя

Над лісом гріхів і помилок височить рятівний пагорб Доброчесності, осяяний сонцем Істини

Доброчесність — це моральна мета кожної людини

Через доброчесність можна піднестися до Бога

16. Духовні шукання поета. Поетові було 35 років, коли він опинився у фантастичному темному лісі — «на півшляху свого земного світу» (середня тривалість життя за часів Данте становила  70 років). У житті кожної людини настає момент, коли вона повинна переосмислити своє життя з точки зору духовного ідеалу й визначити, яка вона, людина, куди йде і що має у своїй душі. Герой Данте (почасти це він сам) — філософ, шукач істини, правди, вищого смислу буття, Бога. Водночас він шукає і самого себе. Він загубився не тільки в лісі гріхів і помилок, політичних суперечок, але й у своїх протиріччях, втративши правильний шлях.

Ліричний герой Данте втілює шукання й поривання людського духу, його нелегкий шлях до усвідомлення себе й світу. Хижі звірі, що перешкоджають йому, — своєрідне випробування людини на моральну міць. Невідомо, чим би завершилася ця боротьба, якби героя не врятував Вергілій. Ця ситуація набуває символічного змісту. В образі Вергілія Данте утверджує рятівну роль античності, мистецтва взагалі й Божественної мудрості (бо Вергілія вшановували в середні віки за те, що він передбачив прихід Христа). Усе це допоможе людині, на думку письменника, вижити серед гріхів і пороків, серед політичних чвар і суперечок, зберегти свою людську сутність, не схилитися перед спокусами й випробуваннями. Але далі — все залежить від людини, від її морального вибору. Уже в першій пісні «Божественної комедії» ми відчуваємо, що герой Данте — сильна й мужня особистість. Незважаючи на вагання й суперечності, він сміливо йде слідом за Вергілієм, бо прагне пізнати, як живуть люди й людство і куди прямує у своїй духовності все суспільство.)

«Божественна комедія» — це велика алегорія людини, гріха й спокутування з релігійної та моральної точки зору. Тут відкривається падіння й відродження людини. Таким чином, у творі міститься алегорія внутрішнього та зовнішнього розвитку людини. Усяка людина носить всередині себе своє пекло й свій рай. Пекло — смерть душі, владарювання тіла, образ зла й пороку. Рай — образ добра й доброчесності, внутрішнього миру й щастя. Чистилище — перехід від одного стану в інший через каяття. Пантера, лев і вовчиця, які загороджують шлях до сонячного пагорба, зображують собою три найбільші вади людини, а саме: пристрасть, гордість і жадібність. У трьох цих вадах криється причина людської зіпсованості, як вважали у середні віки.